Annonce
Vejle

KL er allerede indblandet i ankesag

Kommunernes Landsforening - med hovedkvarter ved Langebro i København - er involveret i erstatnings-sagen om den sexmisbrugte Jytte Jensen. Foto: Kommunernes Landsforening
Kommunernes Landsforening kom med på sidelinjen i erstatningssagen fra Jytte Jensen ved Retten i Kolding

Vejle: Kommunernes Landsforening har allerede blandet sig i den erstatningssag, incestofret Jytte Jensen har anlagt mod Vejle Kommune.

Da kommunens advokat, Jens Andersen-Møller tog ordet i Retten i Kolding, gjorde han i sine indledende bemærkninger opmærksom på, at KL er gået ind i sagen til støtte for kommunen.

Den store interesseorganisation er bekymret over udsigten til en lang række erstatningssager mod danske kommuner, efter at Folketinget i foråret 2018 ophævede forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug.

Det var netop ophævelsen af de almindelige regler om forældelse, der betød, at Jytte Jensen fik mulighed for at føre sin erstatningssag mod Vejle Kommune. Og da sagen er en af de første, hvor en kommune anklages for svigt næsten 40 år efter misbruget, anser KL sagen for betydningsfuld. Udfaldet kan smitte af på lignende sager i fremtiden.

Annonce

Mange brikker mangler

KL peger ifølge Jens Andersen-Møllers såkaldte biinterventions-begæring især på problemerne med dokumentation. Risikoen er, at meget relevant materiale er kasseret i årenes løb - dokumenter, som kan kaste lys over, hvad en kommune gjorde eller ikke gjorde i de konkrete sager. Som advokaten skriver i begæringen fra maj i år:

Danske Kommuner har en betydelig interesse i den bevismæssige håndtering af sager som den foreliggende, hvor der ikke kan være sikkerhed for, at alt relevant materiale er tilgængeligt.

Netop mangelfuld bevisførelse er noget af det, Jens Andersen-Møller kritiserer i forhold til dommen fra Retten i Kolding. Han argumenterer blandt andet med, at der her 40 år senere ikke er tilstrækkelig adgang til vidner og dokumenter. Som han skriver i sin ansøgning om anke:

Retten synes videre at forudsætte, at der ikke har været nogen form for indsats, når der ikke foreligger journalmateriale og tager ikke hensyn til det iøvrigt ubestridte faktum, at en del af journalmaterialet må antages (retmæssigt) at være kasseret i overenstemmelse med de til enhver tid gældende kassations-regler. Der er således mange brikker i puslespillet, der mangler.

Afgørende notat

I dommen lagde Retten i Kolding vægt på de brikker, der stadig findes - blandt andet et notat fra kommunens tilsynsførende, Erik Pless, hvor han i 1980 skriver, at Jytte Jensens far ikke kunne forstå, hvorfor man ikke må gå i seng med sine børn. Men kommunens advokat argumenterer i sin ankeskrivelse blandt andet med, at frygten for incest ikke var central i indberetninger, der er en del af sagen.

I 1986 stadfæstede Vestre Landsret en byretsdom over Jytte Jensens far. Han blev idømt tre års fængsel for seksuelt misbrug af Jytte Jensen og hendes lillesøster.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Unik flyvetur i lukket luftrum: Se lufthavn fra oven

Erhverv

Digital hjælp er blevet gratis

Annonce