Annonce
Vejle

Politikere spørger KL om råd: Vil helst ikke anke sag om erstatning til incestoffer

Skal sagen om kommunens svigt i sagen om sexmisbrugte Jytte Jensen slutte i byretten eller ej? Det skal økonomiudvalget og siden byrådet beslutte. Foto: Yilmaz Polat
Økonomiudvalget har bedt juristerne fra Kommunernes Landsforening om en vurdering af erstatningssag fra incestoffer.

Vejle: Hvilken personlig risiko løber vi, hvis vi ikke anker?

Det spørgsmål prøver politikerne i kommunens økonomiudvalg nu at få svar på fra kommunernes interesseorganisation - KL.

Som Vejle Amts Folkeblad fortalte for tre uger siden, mener et flertal i økonomiudvalget, at kommunen skal undlade at anke dommen i Jytte Jensen-sagen. Den i dag 53-årige kvinde blev seksuelt misbrugt af sin far i starten af 1980'erne. I den forbindelse levede Vejle Kommune ikke op til sit ansvar, lød det i en byretsdom 15. oktober.

Hvis dommen fra Retten i Kolding får lov at blive stående, skal Jytte Jensen have erstatning fra Vejle Kommune. Hvor stor bliver afgjort i en senere erstatningssag, men da Jytte Jensen og hendes advokat stævnede kommunen i slutningen af 2011, lød kravet på 2,7 millioner kroner.

Annonce

Sagen kort

  • 15. oktober afgjorde Retten i Kolding, at Vejle Kommune skal betale erstatning til Jytte Jensen, fordi kommunen i starten af 1980'erne "tilsidesatte sine forpligtelser ved ikke at træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre hende mod de seksuelle overgreb hun blev udsat for at sin far," som det hedder i dommen.
  • Dermed satte retten et foreløbigt punktum i en sag, der efterhånden har strakt sig over otte år. Allerede i 2011 bebudede Jytte Jensen og hendes advokat, at man ville stævne Vejle Kommune for 2,7 millioner kroner i erstatning for blandt andet tabt arbejdsevne - en sen konsekvens af det misbrug, faren blev dømt for i 1986.
  • Afgørelsen har trukket ud, fordi både byretten og landsretten i første omgang slog fast, at sagen var forældet efter de daværende regler. De er siden ændret af Folketinget i 2018.
  • Byretssagen handlede i første omgang om at få slået fast, om kommunen er erstatningspligtig. Senere følger en sag om erstatningens størrelse. Her afventer man blandt andet en vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
  • Vejle Kommune har søgt om anke hos Procesbevillingsnævnet på opfordring fra kommunens forsikringsselskab - men om dommen fra byretten skal ankes, besluttes i sidste ende af byrådet.

Flertal mod at anke

I sidste ende kan Vejle Kommune altså stå med et erstatningskrav på et millionbeløb. Den slags har kommunen forsikret sig imod. Af samme grund var det i praksis kommunens forsikringsselskab, der i skikkelse af advokat Jens Andersen-Møller førte sagen i byretten og tabte. Advokaten - og dermed forsikringsselskabet - er ikke i tvivl om, at sagen bør ankes.

Jens Andersen-Møller har allerede skrevet til Procesbevillingsnævnet og anmodet om at få sagen for landsretten. Det har Vejle Kommune med borgmester Jens Ejner Christensen (V) i spidsen accepteret. Men ifølge borgmesteren kan ønsket om anke trækkes tilbage, hvis byrådet beslutter det.

Foreløbig har tre partier, Socialdemokratiet, SF og Det Konservative Folkeparti, meldt ud, at de er imod anke. De repræsenterer et flertal på 16 ud af byrådets 31 medlemmer. Dermed burde det stå fast, at sagen om ansvarsplaceringen slutter med byrettens dom. Alligevel har kommunen bedt om rådgivning fra Kommunernes Landsforening:

- Vi er nødt til at kende de præcise konsekvenser af at stille sagen i bero. Derfor har vi bestilt et notat, og i forbindelse med mødet i økonomiudvalget på mandag får vi besøg af repræsentanter for KL, der vil uddybe notatet, siger borgmesteren.

Advaret om risiko

Medlemmerne af økonomiudvalget er allerede blevet advaret om, at de enkelte politikere risikerer at pådrage sig et erstatningsansvar, hvis de vælger ikke at anke. I den situation vil forsikringsselskabet muligvis kunne beslutte, at sagen ikke længere er omfattet af forsikringen, som det lyder i et notat til politikerne.

Hvis det sker, er det kommunekassen, der skal betale erstatningen til Jytte Jensen. Derefter kan man argumentere for, at beslutningen om ikke at anke udløser et tab for kommunen.

Og politikere i Vejle Kommune har tidligere oplevet konsekvensen af at påføre kommunen et tab:

I forbindelse med den såkaldte Tuliphandel tilbage i slutningen af 1980'erne og starten af 1990'erne måtte 19 byrådsmedlemmer hver sluge en bod på 30.000 kroner for - efter det kommunale tilsyns vurdering - at have påført kommunen et samlet tab på 13,5 millioner kroner.

Men er I ikke som byrådsmedlemmer forsikret mod den slags?

- Hvis vi er advaret om eventuelle konsekvenser af en beslutning, er der en risiko for, at forsikringen ikke dækker, siger Jens Ejner Christensen.

Risiko del af hverv

En eventuel erstatning eller bod vil næppe løbe op i 30.000 kroner.

Økonomiudvalgsmedlem Martin Sikær (S) - hvis far, Peter Sikær Kristensen, var blandt de bodsdømte i 1992 - har i en mail til sine kolleger gjort opmærksom på, at boden dengang udgjorde mindre end fem procent af det samlede erstatningsbeløb.

Derfor forudser han, at hver enkelt byrådsmedlem højst vil risikere at skulle betale godt 4000 kroner, hvis sagen overhovedet kommer så langt.

Personligt afholder det ikke Martin Sikær fra "at gøre det rigtige", som han udtrykker det. Og samme melding lyder fra hans gruppeformand, Søren Peschardt:

- Vi skal ikke være i retslig strid med vores egne borgere og ride den juridiske hest. Erstatning er en risiko, vi har taget på os, da vi blev valgt, siger gruppeformanden.

Det synspunkt deles af SF's gruppeformand Lone Myrhøj og hendes konservative kollega, viceborgmester Dan Arnløv. De mener begge, at sagen mod den incestramte Jytte Jensen har kørt længe nok. I sidste ende er det op til det samlede byråd at træffe beslutningen. Det sker på byrådsmødet 20. november.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
VB

Prøvespiller satte flot træffer for VB

Vejle

Grædefærdige sportsfiskere: Affugtere og varmekanoner havde lige tørret klubhuset - men så kom vandet igen

Annonce