Annonce
Fredericia

Klar til byggeri i Erritsø: Nu rives der ned, så der kan bygges tæt og lavt

Der skal rives ned, før der kan bygges nye lave rækkehuse på Erritsø Bygade. Den gamle lærerindebolig til Rytterskolen har selskabet bag projektet Erritsø Bygade ApS fået nedrivningstilladelse til, og Heager Maskinstation er i fuld gang. Lærerindeboligen er i modsætning til Rytterskolen ikke erklæret bevaringsværdig. Foto: Peter Leth-Larsen

Efter halvandet år har klagenævn afgjort, at den lokalplan, byrådet vedtog i 2016, var i overensstemmelse med reglerne. Det betyder, at kommunen har givet tilladelse til at rive gammel lærerindebolig ned og behandler byggeansøgning til boligerne bag Rytterskolen.

Erritsø: Entreprenører fra Heager Maskinstation har de seneste dage været på mission i Erritsø for at sætte gang i det flere år gamle byggeprojekt i Erritsø Bygade bag den gamle Rytterskole.

- Vi har fået nedrivningstilladelse til den gamle lærerindebolig, og det har vi sat i gang. Nu venter vi på byggetilladelse til at fortsætte med renovering af den bevaringsværdige bygning og til det øvrige byggeri, siger adm. direktør for Skibbild Entreprise Lennart Lodahl.

Inden for de kommende uger ventes Fredericia Kommune at være klar med en byggetilladelse til rækkehus-bebyggelsen bag Rytterskolen. Projektet har været flere år undervejs, men har været i venteposition på grund af en række klager fra beboere i området.

Men nu har planklagenævnet afvist klagerne, som blandt andet gik på, at lokalplanen for området var ulovlig.

- Planklagenævnets afgørelse betyder, at lokalplanen, der blev vedtaget i oktober 2016, er gældende. Med den baggrund er der givet nedrivningstilladelse. Der er søgt byggetilladelse, og den arbejdes der på, og den ventes klar indenfor normal ekspeditionstid på godt fire uger, siger salgschef ved Fredericia Kommune Jens Ole Andersen.

Annonce

Planklagenævnet har afgjort, at lokalplanen var lovlig, så nu har vi kunnet gennemføre handlen endeligt.

Salgschef i Fredericia Kommune Jens Ole Andersen

Langstrakt byggesag

Fredericia Kommune udbød i marts 2015 ejendommen Erritsø Bygade 6-8 til salg.

På grund af flere omstændigheder blev salget trukket tilbage og erstattet af et nyt udbud i maj 2015.

Her slog et enigt byråd til på tilbuddet fra Hokton A/ S på 2,5 mio. kr.

Under selskabsnavnet Erritsø Bygade ApS er det planen at opføre 24 tæt-lave boliger bag rytterskolen. Den gamle lærerindebolig rives ned, mens der skal indrettes boliger i Rytterskolen.

Rytterskolen har stået tom siden salget, hvor de daværende brugere KFUM Spejderne og dagplejen blev bedt om at flytte ud straks.

Fra salgsprisen skal derfor trækkes 650.000 kr. til at flytte aktiviteter, lave ny lokalplan, landmåler, udbudsmateriale med mere.

Desuden har kommunen siden bekostet nedrivning af en gammel FDF-hytte, som blev sat i brand i sommer.

I oktober 2016 vedtog byrådet lokalplanen for området, som giver mulighed for at bygge og samtidig sikrer, at Rytterskolen ikke må nedrives.

Flere naboer havde klaget over lokalplanen til planklagenævnet, som nu har afvist klagen.

Tilbage står ifølge naboer en klagesag om habilitet overfor et byrådsmedlem ved behandling af lokalplanen.

Gamle gulvbrædder flåes op og kastes i containeren. Den gamle bolig var stærkt påvirket af at have stået tom så længe, så der skulle ikke meget gravko til at vælte gavlene. Rytterskolens tilstand er heller ikke optimal, men bygningen er bevaringsværdig, og planen er, at den skal sættes i stand og indrettes til flere lejemål. Foto: Peter Leth-Larsen

Hvad med habilitet?

Planklagenævnet har skullet tage stilling til, om lokalplanen var lovlig, om kommuneplanstillægget var, og om det var lovligt, da kommunen vedtog ikke at gennemføre en vvm-redegørelse for projektet. De to sidste dele af klagen har nævnet afvist at tage stilling til.

Planklagenævnets afgørelse kan der ikke klages over, men en af klagerne, Erik Nielsen, mener stadig ikke, at lokalplanen kan være gældende, da der er klaget over inhabilitet hos et af byrådsmedlemmerne, der deltog i afstemningen i oktober 2016.

- Mig bekendt er der ikke truffet en afgørelse ved klagenævnet i den sag. Hvis der var tale om inhabilitet, så vil jeg mene, at sagen skal gå om, uanset om hendes stemme ville have betydning eller ej, konstaterer Erik Nielsen.

Klagesagen er ikke afgjort, men Fredericia Kommune afviste, at der skulle være et problem helt tilbage i december 2016.

10 pct. deponeret

Lokalplanen har været en betingelse for, at handlen mellem Fredericia Kommune og køber - Hokton A/S - har kunnet falde på plads. Selv om handlen blev gennemført i 2015, er den først gennemført per 1. november i år, og skødet er dateret den 28. november med købspris på knap 2,5 mio. kroner. Som sikkerhed for handlen har 10 pct. af købesummen været deponeret i Fredericia Kommunes kasse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce