Annonce
Vejle

Kom ind i Vejlefjordbroen med broens babysittere

Vejlefjordbroen fylder 40 år. Foto: Mette Mørk
En bro er som en baby. Den kan ikke klare sig uden pasning - selvom når den som Vejlefjordbroen har 40 år på dåbsattesten. Avisen var med på en tur gennem broen sammen med Jens Jakobsen og Allan Højgaard Madsen.
Annonce

Vejle: En konstant brummen er det første indtryk, der fæstner sig, da døren har lukket sig bag os. Over os drøner bil efter bil kun adskilt fra vores hoveder af 30 centimeter beton og et tyndt lag asfalt.

Vi står i den betonkasse, der udgør det sydligste element i Vejlefjordbroen. Med Allan Højgaard Madsen og Jens Jakobsen som guider har vi fået adgang til det indre af et af Danmarks mest befærdede trafikanlæg.

De to er babysittere for den 40 år gamle bro. Den slags konstruktioner kan nemlig ikke passe sig selv. En bro kræver konstant pasning. Vind og vejr og en daglig trafik på 96.000 køretøjer slider hårdt.

For 45 år siden blev broen undfanget tæt på det sted, hvor vi er kravlet ind i den beton-kollosen. Meter for meter støbte datidens broarbejdere sig vej over fjorden 40 meter nede. 70.000 kubikmeter beton og fem år senere var broen født, så Dronning Margrehe kunne erklære den nye trafikåre for åben.

Siden har bilist efter bilist krydset fjorden - formentlig uden at tænke over, at de kørte på et 1710 meter langt hulrum, der strækker sig mellem de skovklædte skrænter.

Allan Højgaard Madsen og Jens Jakobsen har prøvet den 1700 meter lange tur gennem Vejlefjordbroen mange gange - ikke mindst Jens Jakobsen (til højre), der har haft ansvaret siden 2009. Foto: Mette Mørk
Annonce

Lavloftet betonkatedral

Rummet vi står i leder umiddelbart tanken hen på en katedral. Betongulvet buer sig fra bropille til bropille så langt frem, vi kan se. Mellem de enkelte sektioner er der skåret huller i de solide endevægge. Metalstiger er monteret, så man kan bevæge sig fra sektion til sektion.


Nogle har talt om, at man kunne anlægge en cykelsti indeni broen - men det kan ikke lade sig gøre.

Allan Højgaard Madsen - broansvarlig i Vejdirektoratet


Hver gang, vi når toppen af de buede betonflader, er det nødvendigt at dukke sig for at komme under tværdragerne, der holder vejbanen. Næsten to meter høje Jens Jakobsen må bøje sig dybere end vi andre tre i selskabet - men han har prøvet det før efter 11 år som det rådgivende ingeniørfirma Atkins ansvarlige for vedligeholdelsen:

- Det er godt at bukke sig, siger han, mens vi bevæger os fra sektion til sektion.

Annonce

Lukket land for de fleste

På den måde holder han sit eget bevægelsesapparat smidigt - og det er netop renoveringen af broens bevægelsesapparat, der er den direkte årsag til, at vi har fået en af de sjældne tilladelser til at besøge det indre af Vejlefjordbroen.

- Vi får mange forespørgsler - men de seneste mange år har vi sagt nej - blandt andet på grund af risikoen for terror, siger Allan Højgaard Madsen.

Der er huller i broen - men det skal der være. To steder over land og tre steder over vand, hvor man kan kigge 40 meter ned til fjorden. Det er i disse samlinger, der ligger en membran på kørebanen. Den kan udvide sig og trække sig sammen, når kulde og varme påvirker betonbroen. Foto: Mette Mørk

Hans stemme runger mellem betonvæggene, der ser ud til at kunne modstå det meste.

Akkurat som Jens Jakobsen er Allan Højgaard Madsen civilingeniør - ansat i Vejdirektoratet med det overordnede ansvar for en række af de broer, der sender trafikken over de indre danske farvande.

40 år har slidt på bevægelsesapparatet

 • De seneste måneder har specialister arbejdet med at udskifte de teflonplader, der er en del af broens bevægelses-apparat.
 • Teflonpladerne er monteret på de lejer, der er anbragt de fem steder, hvor broens betonkonstruktion er delt. Adskillelserne sikrer, at broen kan udvide sig og trække sig sammen, når den påvirkes af varme og kulde.
 • Bevægelsen er på op til 15 centimeter fra den varmeste til den koldeste dag.
 • Da broen blev konstrueret, var ingeniørerne ikke opmærksomme på, at de vigtige glide-plader skulle kunne udskiftes. Derfor har det været en svær opgave at komme ind til teflonpladerne, der sidder i top og bund af de solide jernkonstruktioner.
 • Til formålet har arbejderne brugt små donkrafte, der kan løfte op til 250 tons. På den måde er det lykkedes at få skabt de nødvendige centimeters plads til at  fjerne de gamle og montere nye teflonplader på plads.
 • Den gode nyhed er, at de nye plader ifølge leverandøren har en levetid på 200 år.

Med ansvaret følger hyppige inspektioner. Vejlefjordbroen gennemgår et gennemgribende helbredstjek hvert femte år og mindre tjek to tre gange om året.

Også i dag kigger de to efter broens generelle tilstand, selvom besøget gælder den reparation af broens lejer, der er i gang cirka 800 meter ude over fjorden.

Den solide ståldør fører ind til broens indre. Indenfor er det kun brobissernes 40 år gamle meter-angivelser, der pryder væggene. Udenfor har graffiti-malerne mere frit spil, og at holde graffiti væk er fra de mere skjulte steder af broen er heller ikke Vejdirektoratets første prioritet. Foto: Mette Mørk

Undervejs gør Jens Jakobsen opmærksom på et problem. Omtrent midt på broen er betongulvet vådt. Et dæksel op mod overfladen er utæt:

- Det må være sket i forbindelse med, at der blev lagt ny asfalt for nyligt, er de to enige om.

Indtrængende vand er gift for konstruktioner som en bro - derfor er babysitterne meget opmærksomme.

Vandet på gulvet er tegn på en utæthed og Allan Højgaard Madsen og Jens Jakobsen kan konstatere, at et dæksel op mod vejoverfladen er utæt. Foto: Mette Mørk

Normalt er det membranerne ved brosammenføjningerne, der er mest sårbare. De skal renses og repareres med jævne mellemrum. Snavs og løse sten kan betyde huller i de fleksible membraner der dækker de revner, der fem steder i brokonstruktionen sikrer, at den kan udvide sig og trække sig sammen når den påvirkes af varme og kulde.

40 år og 40 meter over Vejle Fjord

 • Vejlefjordbroen blev indviet 1. juli 1980. Den blev dog taget i brug en uge før.
 • Del af den østjyske motorvej og europæiske E45.
 • Totallængde: 1710 meter, som gjorde den til Danmarks næstlængste bro ved opførslen.
 • Spændvidder mellem buerne: 110 meter.
 • Højde over vandoverfladen: 40 meter.
 • Bredde på kørebane: 26, 6 meter. Dette giver to kørebaner i hver retning plus nødspor.
 • Pris: 317 millioner kroner. . Vejdirektoratet var bygherre på projektet. Cowi stod for projektering og tilsyn.
 • Den daværende tegnestue Hvidt & Mølgaard var arkitekter på projektet.
 • Vejlekonsortiet med Monbjerg & Thorsen, Jespersen & Søn og Dyckerhoff& Widmann stod for opførslen. 

Skjult for verden er de lejer, der sikrer at broens elementer holdes sammen samtidigt med, at den er fleksible. Og det er her, der er brug for reparation efter 40 års slid.

Ellers er broen ifølge ingeniørerne i fin form. Hverken Jens Jakobsen eller Allan Højgaard Madsen er i tvivl om, at den nok skal holde de 120 år, deres kolleger lovede for 40 år siden.

Mens trafikken suser afsted på motorvejen over Vejlefjordbroen, er vi på vej mod indgangen til den 40 år gamle bro. Foto: Mette Mørk
Broens indre rummer et lille museum. Her viser plancher blandt andet, hvordan broen er støbt i fag fra pille til pille. Foto: Mette Mørk
Øverst og nederst på den solide metalkonstruktion er monteret teflonplader, der glider på de stålplader, der er solidt forankret i brokonstruktionen. På den måde kan broen udvide sig og trække sig sammen. Foto: Mette Mørk
Jens Jakobsen har været ansvarlig for broen siden 2009. Her viser et af de få udendørs steder for denne omgangs vedligehold. Foto: Mette Mørk
Når man træder ind i Vejlefjordbroen, kommer man ind i dette store rum. Via døren til venstre kan man gå videre ind i brokonstruktionen. Foto: Mette Mørk
Det gælder om at dukke hovedet når man når toppen af de buer, som udgør gulvet i de enkelte betonsektioner. Foto: Mette Mørk
For 45 år siden indledtes arbejdet med brobyggeriet netop i denne lysning på sydsiden af fjorden. Foto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Give For abonnenter

Coronarestriktioner på jobcentret undrer Anne Mette: - De beskytter medarbejderne, men ikke borgerne

Jelling

Museum fejrer jul på Jelling'sk

Annonce