Annonce
Hedensted

Kommune har tiltro til affaldsordning: Tilbyder borgere kontrolbesøg

Carsten Pedersen fra Løsning og andre, der får deres affald vejet forkert, kan få en medarbejder fra kommunen og renovationsfirmaet ud for at tjekke vægt på skraldebil og vægt i husholdningen. Arkivfoto: Michael Svenningsen
Hedensted Kommunes leder på miljøområdet afviser ikke, at der sker fejlvejninger af husholdningsaffald, men han mener, der samlet set er styr på vægten. Borgere får tilbud om kontrolbesøg.

Hedensted: Hos Hedensted Kommune har Morten Christensen, der er leder for miljø-, bygge-, og erhvervsservice, ikke et klart svar på, hvorfor borgere oplever mere eller mindre konsekvent fejlvejning af deres husholdningsaffald.

Han har tillid til den måde, kommunens vægtbaserede affaldsordning kører på nu.

- Vi har fået et noget mere tætmasket kontrolsystem i og med, at der laves kalibreringer af vægtene i bilerne en gang om ugen. Hvis en af vægtene får et slag af en skraldespand, så skulle det i udgangspunktet opdages i løbet af få dage. Og hvis borgere oplever fejlvejninger og henvender sig til os, så får de tilbudt, at vi kommer ud og laver vejninger med en kontrolvægt på ti kg, siger han.

Vægtloddet bruges både til at kontrollere vægten i skraldebilerne og vægten i hjemmene.

Selvfølgelig kan der forekomme fejlvejninger. Vi går ind og regulerer prisen, hvis vi kan se på en ejendom, at der pludselig er afhentet tyve kg kontra fem normalt. Der har vi tillid til borgeren.

Morten Christensen, leder, miljøforvaltningen, Hedensted Kommune.

Lille afvigelse kan blive stor

Der er blevet foretaget en del kontrolbesøg i årets løb. Morten Christensen har ikke selv været med ude, men han har fået at vide, at forskellen fra vægt i skraldebil til vægt i hjemmene ikke har været stor.

- Den typiske melding er, at man bruger en badevægt. Den vejer de ti kg rimelig ens, men ved mindre vejninger er der større risiko for fejlvejninger på badevægte. Det bliver mere upræcist ved mindre vejninger, siger han.

Har I set eksempler på det ude hos borgere?

- Det har vi set eksempler på. At der, når vi går ned på en lavere vægt, er en procentvis større afvigelse. Hvis man vejer hver skraldepose og noterer vægten, så skal der ikke ret meget afvigelse til for, at det samlet kan blive en stor afvigelse, svarer Morten Christensen.

Kommunen har dog ikke en kontrolvægt på mindre end de ti kg med ude hos borgere. Så var det ikke en ide?

- Man kunne godt gå ind og tilbyde det. Så vi kan sige, at hvis de ti kilo vejes ens på bil og borgerens vægt, så prøver vi med en vægt på et halvt kilo. Det vil jeg tage en snak med vores sagsbehandler om, svarer Morten Christensen.

Annonce

Fejlvejninger kan ske

Han fortæller, at hverken renovatøren Remondis eller kommunen har en interesse i at registrere affaldet som værende tungere, end det er.

Remondis aflønnes per tømning, og kommunen betaler efter vægt for mængden af restaffald, der skal til afbrænding.

At hastværk og skæve ophæng af spande fører til forkerte vejninger, kan Morten Christensen ikke udelukke.

- Selvfølgelig kan der forekomme fejlvejninger. Vi går ind og regulerer prisen, hvis vi kan se på en ejendom, at der pludselig er afhentet tyve kg kontra fem normalt. Der har vi tillid til borgeren, siger han.

Annonce

Ser på totalvægt

Morten Christensen mener ikke, at der kan være tale om fejlvejninger generelt.

- Vi får totalvægten på alt, der afleveres på omlastningsstationen. Bilerne vejes inden, der læsses af, og efter, der er læsset af. Det giver ikke et billede af den enkelte ejendom, men den procentvise afvigelse på bilen. Og der er vi nede i bagatelgrænsen.

Da det er totalvægt, kommunen har fokus på, så er opfordringen til de enkelte husstande at kontakte kommunen, hvis der ses fejl i vejningen af affald.

- Vi vil meget gerne være tilstede derude og være med til at lave en kontrol, siger han.

I år skal byrådet vedtage, hvordan håndteringen af affald skal ske fra 2021, og herunder om den vægtbaserede ordning skal fortsætte.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce