Annonce
Jelling

Kommune om politianmeldelse af Hvejsel-borger: Vi varslede ham to gange

Heine Refsing nægter at indordne sig efter et påbud fra Vejle Kommune, der mener, at hans bolig i Hvejsel skal tilsluttes offentligt kloaknet. Arkivfoto

Vejle Kommune vedkender sig, at den ikke ikke underrettede Heine Refsing om, at den politianmeldte ham. Til gengæld blev han varslet om politianmeldelsen to gange, inden anmeldelsen fandt sted.

Hvejsel: Det er rigtigt, at kommunen ikke gav Heine Refsing besked om, at han var politianmeldt, da den politianmeldte ham 1. maj. Til gengæld havde den ad flere omgange varslet ham om, at det kunne ske.

Sådan lyder meldingen i en mail, Vejle Amts Folkebad har modtaget fra Keld Andersen, der er afdelingsleder i Landbrug og Vand, der hører under Vejle Kommunes Teknik og Miljø.

Mailen er sendt i forlængelse af VAFs historie om, at Heine Refsing fra Hvejsel er blevet politianmeldt af Vejle Kommune på grund af en tvist om spildevandsafledningen fra Heine Refsings ejendom i Hvejsel. En politianmeldelse, som Heine Refsing ikke blev underrettet om, men først fik kendskab til i et brev fra folketingets ombudsmand, der var i gang med at vurdere sagen, men satte sit arbejde i bero på grund af politianmeldelsen.

"Jeg kan oplyse, at vi i de ret få sager som sendes til politiet, oplyser flere gange om at tidsfrister er overskredet og at sagen derfor uden yderligere varsel sendes til politimæssige efterforskning," skriver Keld Andersen blandt andet i det skriftlige svar.

Han skriver videre, at kommunen to gange varslede Heine Refsing om en politianmeldelse, hvis denne ikke efterkom kommunens påbud. Første gang i august 2016 og anden gang i december 2016.

Heine Refsing og Vejle Kommune har én gang mødtes i retten. Det skete i 2014, hvor Heine Refsing blev frifundet.

Sagen kort

2010: Vejle Kommune påbyder Heine Refsing at forbedre rensningen af spilevandet, der fra kommer fra hans ejendom i Hvejsel, da kommunen antager, at spildevandet medvirker til at forurene et nærliggende åløb.2011-2013: Heine Refsing og Vejle Kommune fører diskussion om, hvorvidt en omfattende renseløsning er nødvendig i Heine Refsings tilfælde. Vejle Kommune lægger op til en kloakeringsløsning, der forventes at koste mellem 50.000 og 100.000 kr., mens Heine Refsing mener, at en billigere løsning er tilstrækkelig.2013: Vejle Kommune politianmelder Heine Refsing for ikke at efterkomme påbuddet om at forbedre rensningen af sin ejendoms spildevand2014: Heine Refsing bliver frifundet i retten i Kolding, bl.a. med begrundelse i at Vejle Kommune aldrig meddelte Heine Refsing en frist for, hvornår han senest skulle sende et konkret projektforslag til kommunen.2015: Vejle Kommune sender Heine Refsing et nyt påbud om at forbedre rensningen af sit spildevand.Maj 2017: Vejle Kommune politianmelder Heine Refsing uden at fortælle ham det.

Annonce
Forsiden netop nu
112 For abonnenter

Jeanette og Kenneth fra Jerlev overtog Humlum Kro i februar: - Det ser meget håbløst ud lige nu

Annonce