Annonce
Børkop

Kommune siger ja til tre nye regnvandsbassiner i Børkop

Her skal der laves tre regnvandsbassiner, som bliver formet som søer, der hele tiden er vand i. Men som også kan modtage overskydende regnvand ved kraftig regnvejr. Illustration: Vejle Kommune

Børkop: Vejle Spildevand har ansøgt Vejle Kommune om tilladelse til at etablerer to regnvandsbassiner i Peder Breth Parken og en i området bag Markant.

Bassinerne, eller søerne om man vil, er tænkt til at være en del af den kommende Klimapark, som skal laves i området langs Skærup Å i Børkop, og de laves for at kunne indsamle overskydenede regnvand.

Vejle Kommune giver nu tilladelse til, at det kan ske, der er dog tre krav, som skal være opfyldt:

Bassinerne skal udformes som vådbassiner, hvor der er et permanent vandspejl.

Bassinerne skal tilpasses parken, så de indgår som et rekreativt element. Bassinerne skal etableres med flade skrå sider.

Og afløbet fra bassinet skal etableres som et dykket udløb. Overløb fra bassinerne skal ske på terræn og erosionssikres. Tilgængelighed skal sikres i forbindelse med etablering af overløb på terræn.

Der har været afholdt nabohøring om det. Etablering af bassinerne sker i samarbejde med kommune, idet det er kommunen, der ejer jorden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Tøjbutik i Vestergade lukkes

Annonce