Annonce
Ikast-Brande

Kommunen fik underskud på skraldet

Med virkning fra 1. september i år har Meldgaard Miljø overtaget dagrenovationen i Ikast-Brande Kommune, men det har ikke haft indflydelse på 2019-regnskabet. Foto: Ikast-Brande Kommune/Henrik Nyborg
"Dyr succes" på affaldsområdet. Underskud på en halv million kroner, så taksterne kan stige.
Annonce

Ikast/Brande: I 2019 havde Ikast-Brande Kommune et underskud på affaldsområdet på knap en halv million kroner. Derfor skal der nu findes besparelser eller ekstra indtægter på området, hvilket kommer til at betyde, at takstskruen drejes endnu en tand.

Igen i 2019 har der været et stigende aktivitetsniveau på affaldsområdet. Især genbrugspladserne har modtaget flere besøgende og mere affald end tidligere. 13 procent- fra 25.097 tons til 28.379 tons – steg de indleverede affaldsmængder på kommunens genbrugspladser med i 2019, og heraf kunne de 24.749 tons (87,2 procent) genanvendes. Afregningsprisen for genanvendeligt affald er til gengæld faldet, hvilket imidlertid ikke er hele forklaringen på, at man er gået fra et overskud på 2,7 millioner kroner i 2018 til et underskud på knap en halv million i 2019.

De samlede udgifter til genbrugspladsernes drift er i 2019 således steget med ca. 1,2 millioner kroner (6,5 procent) fra 17,7 millioner kroner i 2018 til 18,9 millioner kroner i 2019. Stigningen skyldes først og fremmest øgede udgifter til affaldsbehandling og transport. Især forsøgsordningen med fri adgang for asbest i Ikast har medført, at udgifterne til håndtering af denne type affald er steget. I alt udgør udgiften til håndtering af asbestaffald inkl. transport ca. 1,2 millioner kroner i 2019. Også indkøbet af godt 600 nye affaldsbeholdere påvirker regnskabet negativt.

Annonce

Flere investeringer

Udover underskuddet på driften er der i løbet af 2019 foretaget anlægsinvesteringer for 3,2 millioner kroner. Der er dels indkøbt molokker og containere til miljøøer for ca. 750.000 kroner, dels løb købet af en naboejendom til genbrugspladsen i Ikast sammen med generelle forbedringer på genbrugspladserne op i knap 2,5 millioner kroner.

Det har medført, at affaldsområdet (Renovationsfonden) ved årets udgang skyldte kommunekassen næste 19 millioner kroner, 3,7 millioner kroner mere end et år tidligere og væsentligt mere end forudsat i budgettet.

Endvidere bortfalder den overdækning på ca. 5millioner kroner, som Ikast-Brande Kommune har fået udbetalt fra det fælleskommunale affaldsselskab AFLD (tidl. Østdeponi, red.) hvert år siden 2016, med udgangen af 2020, så der skal enten findes besparelser, ekstra indtægter eller begge dele for at få balance i driften på affaldsområdet og gælden til kommunekassen nedbragt. Dermed er der udsigt til, at taksterne endnu engang skal justeres i opadgående retning.

Det er lovbestemt, at indtægter og udgifter på affaldsområdet skal balancere og hvile i sig. Det vil sige, at kommunen hverken må have over- eller underskud på driften set over en længere årrække.

Annonce

Ny operatør har taget over

På dagrenovationsområdet er det nu obligatorisk for alle landejendomme at være tilmeldt ordningen.

Pr. 1. september overtog Meldgaard Miljø indsamlingen af dagrenovation på en femårig kontrakt. Meldgaard Miljø har afløst Remondis, som i kølvandet på det, der i årsrapporten betegnes som ”en usædvanlig ringe tømning over jul/nytår 2018/19”, overgik fra en servicepartnerskabsaftale til en traditionel kontrakt for resten af kontraktperioden.

Aftalen med Meldgaard Miljø bliver væsentligt dyrere end aftalen med Remondis, da prisen for indsamling er steget markant siden den seneste udbudsrunde i 2013, hvor markedet var præget af lavkonjunktur og hård konkurrence.

Annonce

Grundlaget er på plads

I samarbejde med de øvrige kommuner i AFLD har Ikast-Brande Kommune igangsat arbejdet med en ny affaldshåndteringsplan. Grundlaget for planen er på plads, så når Folketinget forventeligt godkender en ny national affalds-/klimaplan i løbet af efteråret, kan arbejdet med at fastlægge nye målsætninger og selve plandelen gå i gang. Blandt andet skal ønsket om indsamling af 10 affaldstyper ved borgerne indarbejdes i den kommende plan.

Den tidligere regerings ressourcestrategi (”Danmark uden affald”), som blev vedtaget i 2013, havde et mål om genanvendelse af mindst 50 procent af husholdningsaffaldet senest i 2022. Dette mål har Ikast-Brande Kommune allerede nået, idet der er beregnet en genanvendelsesprocent på ca. 53 af husholdningsaffaldet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Smittetrykket er fortsat bekymrende højt: Se de nyeste coronatal for Vejle her

Annonce