Annonce
Vejle

Misbrugt som barn: Jytte Jensen må nøjes med 300.000 kroner i erstatning

Jytte Jensen blev misbrugt af sin far som barn, selvom Vejle Kommune var advaret om risikoen. Hun lider af alvorlige senfølger og har rettens ord for, at kommunen svigtede hende. Men en millionerstatning mener byretten ikke, hun har krav på. Foto: Kaare Johansen
Tirsdag fældede Retten i Kolding dom i den ni år lange sag om erstatning til Jytte Jensen, der blev voldtaget af sin far. Alt tyder på, at afgørelsen ankes.

Vejle: Jytte Jensen må nøjes med en erstatning på 300.000 kroner fra Vejle Kommune.

Byretsdommer Agnete Ergarth Skouv afsagde tirsdag formiddag dom i den sag, det 54-årige incestoffer har anlagt mod kommunen.

Ifølge dommen ligger erstatningen på de 300.000 kroner, som er resultatet af den kendelse, byretten nåede frem til allerede for et år siden.

Annonce

Her fik Jytte Jensen rettens ord for, at kommunen svigtede Jytte Jensen for 40 år siden. Her blev hun igen og igen voldtaget af sin far, uden at kommunen - efter rettens vurdering - gjorde nok  for at stoppe det seksuelle misbrug.

Dermed blev hendes rettigheder krænket i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og hun var berettiget til en erstatning på 300.000 kroner for tort.

Det beløb var Jytte Jensen og hendes advokat Lars Sandager ikke indstillet på at nøjes med. I den efterfølgende erstatningssag i december 2020 krævede hun næsten fire millioner kroner - blandt andet for tabt arbejdsfortjeneste.

I retten argumenterede advokaten med, at de skader, Jytte Jensen blev påført i sine teenageår udløste den post-traumatiske stress tilstand, der senere i livet gjorde hende uarbejdsdygtig og førte til tabet af erhvervsevne.

Sådan lyder afgørelsen

Men retten var ikke enig. Som man kan læse i dommen:

"Herefter og efter en samlet vurdering finder retten ikke, at Jytte Eliza Jensen har løftet bevisbyrden for, at der er årsagsforbindelse mellem de ansvarspådragende handlinger, som Vejle Kommune har begået, og de skader, som hun er blevet påført. Retten lægger ved denne vurdering vægt på Retslægerådets udtalelser, og herunder den lange tidsmæssige udstrækning mellem overgrebene og fremkomsten af den nuværende psykiske tilstand, sammenholdt med det ufuldstændige lægelige materiale. Retten tager derfor ikke Jytte Eliza Jensens påstand om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, varigt mén og erhvervsevnetab til følge."

Tilbage i 2019 vurderede dommer Agnete Ergarth Skouv, at kommunen havde fået tilstrækkeligt med advarsler til, at der burde være grebet effektivt ind for at forhindre misbruget.

På den baggrund blev kommunen dømt med 40 års forsinkelse. Men allerede få uger efter besluttede et flertal i byrådet, at dommen skulle ankes.


Efter en samlet vurdering finder retten ikke, at Jytte Eliza Jensen har løftet bevisbyrden for, at der er årsagsforbindelse mellem de ansvarspådragende handlinger, som Vejle Kommune har begået, og de skader, som hun er blevet påført.

Retten i Kolding - i dom afsagt 12, januar 2021


Procesbevillingsnævnet, der tager stilling til den slags anmodninger, sagde dog nej. Sagen kunne først komme for landsretten, når der var faldet en endelig afgørelse i hele erstatningssagen.

Nu skal politikerne så igen drøfte, om sagen skal ankes. Ifølge borgmester Jens Ejner Christensen vil man i den forbindelse se på, om Jytte Jensen anker:

- I givet fald, vil vi formentlig kontra-anke, som det er almindeligt i den slags sager, siger borgmester Jens Ejner Christensen (V)  i en kommentar umiddelbart efter domsafsigelsen.

Annonce

Jytte Jensen fortsætter

Og Jytte Jensen vil anke. Det sagde hun umiddelbart efter dommen, der naturligvis var skuffende for den 54-årige førtidspensionist:

- Nu er jeg kommet så langt, så jeg fortsætter, selvom det er hårdt, sagde hun i formiddag, inden hun havde rådført sig med sin advokat.

Vejle Kommune har gjort klar til at træffe den politiske afgørelse. Allerede onsdag er der indkaldt til ekstraordinært møde i økonomiudvalget, hvor sagen er på dagsordenen. Siden skal den drøftes i det samlede byråd.

Annonce

Byråd skal høres igen

Tilbage i november 2019 var det et flertal på 19 mod 12 byrådsmedlemmer, der var enige om at følge kravet fra både forsikringsselskabet og Kommunernes Landsforening om at anke.

Viceborgmester Dan Arnløv (K) var en af de politikere, der sagde nej til en anke. Men hvis det - som det ser ud til - ender med, at Jytte Jensen anker, siger han:

- Når jeg i sin tid afviste at kommunen skulle anke, var det hensynet til Jytte Jensen, der talte. Jeg mente, at hun skulle have fred. Hvis hun nu selv anker, er sagen umiddelbart en anden.

Socialdemokratiet har gruppemøde om sagen tirsdag aften. Først efter det møde vil gruppeformand Martin Sikær udtale sig om gruppens holdning. Ved den seneste afstemning var de 11 partifæller delt. Syv imod anke - fire for.

Ni års juridisk kamp

  • 7. december 2011 stævner Jytte Jensen Vejle Kommune for at have tilsidesat sin afværge- og handlepligt, da hun og søsteren blev hjemtaget til familien i 1980. Kravet lyder på 2,7 millioner kroner.
  • 8. november 2012 bevilger Procesbevillingsnævnet fri proces efter, at ønsket i første omgang blev afvist af Civilstyrelsen.
  • 15. december 2012 anlægges sagen mod Vejle Kommune.
  • 26. marts 2014 afsiger Retten i Kolding dom - efter rettens mening er sagen faldet for den 20-årige forældelsesfrist.
  • 26. april 2017 stadfæster Vestre Landsret byrettens dom.
  • 16. maj 2018 skal Højesteret tage stilling til den principielle sag. Men i februar samme år vedtager Folketinget en lov, der fjerner forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug.
  • 15. oktober 2019 afsiger Retten i Kolding kendelse. Vejle Kommune er erstatningspligtig, fordi kommunen har svigtet sine forpligtelser i forhold til at sikre Jytte Jensen mod de seksuelle overgreb fra faderen.
  • 1. december 2020: Retsmøde, hvor Jytte Jensens advokat fremsætter krav om en erstatning på knap fire millioner kroner.
  • 12. januar 2021: Dom. Jytte Jensen får 300.000 kroner.

På sidelinjen har Kommunernes Landsforening fulgt sagen som såkaldt biintervenient. Den kommunale interesse-organisation betragter sagen som principiel, fordi Folketinget i 2018 fjernede forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug og dermed åbnede muligheden for søgsmål mod ansvarlige myndigheder. I det lys frygter landsforeningen en stribe tilsvarende sager.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Vejle Madfest kom godt fra start: Men der var nærmest for mange smagsprøver

Vejle

Glæd dig: Nu kan du alligevel se EM på storskærm i en af Vejles parker

Annonce