Annonce
Børkop

Kong Gauers Gård: Nytænkning kræver nye ledelsestanker

Kong Gauers Gård skal til finde sin ledelse. Der lægges op til, der skal være tre ledere. Illustration: Swego og Årstidernes Arkitekter
To udvalg er i disse dage ved at diskutere, hvilken form for ledelse, der skal være i den kommende fællesinstitution Kong Gauers Gård. Og det tyder kraftigt på, at det bliver en helt ny måde at tænke ledelse på.

Gauerslund: Hele tre ledere skal der til hos Kong Gauers Gård, der i 2023 skal åbne med daginstitution og plejecenter i et.

Der lægges op til, at der skal findes en leder til henholdsvis plejecentret og en il daginstitutionen, men for at de ikke kommer til at køre i hver deres retning, skal der være en øverste leder over de to.

En leder med en klart defineret rolle, nemlig at sørge for, tingene kører i en fælles retning.

- Man kan som arbejdstitel kalde det en centerleder. Vedkommende vil så have de to mere fagspecifikke ledere under sig. Alle tre personer skal kunne tænke i den fælles sag, som er hele tanken bag Kong Gauers Gård, men det bliver centerlederens rolle at sørge for, at det kommer til at ske, siger Kenneth Fredslund Petersen (DF),  der er formand for seniorudvalget i Vejle Kommune.

Og det er helt nye tanker, at der skal være tre ledere under samme tag.

- Men tanken med Kong Gauers Gård er, at her tænker vi jo netop helt nyt, og det giver god mening, at der også tænkes nyt, hvad angår ledelse. Man kan sige, at hvis vi bare ansatte en leder til det hele, ville vi tænke på traditionel vis, men der er ikke noget traditionelt over Kong Gauers Gård. Det er et helt unik tankegang, som kræver nogle unikke løsninger, siger Kenneth Fredslund Petersen (DF).


Man kan sige, at hvis vi bare ansatte en leder til det hele, ville vi tænke på traditionel vis, men der er ikke noget traditionelt over Kong Gauers Gård.

Kenneth Fredslund Petersen (DF), formand for seniorudvalget


Det er seniorformanden, som har øverste politiske ansvar for det kommende plejecenter, som ikke bliver, som plejecentre ellers er.

Annonce

Synergi skal opstå

Planen er nemlig, at man bygger en daginstitution med plads til 120 børn sammen med et plejecenter til 79 beboere. Det hele under samme tag. Adskilt men stadig fælles.

- Der skal selvfølgelig være muligheder for, at både børnene og de ældre kan finde frirum, hvor de kan være sig selv, men udgangspunktet er, at den synergi, der opstår mellem børn og ældre, skal udnyttes så vidt muligt, siger Torben Elsig-Pedersen (R), der er formand for børne- og familieudvalget.

Rent politisk er børne- og familieudvalget også med inde over Kong Gauers Gård. Så der er to politiske udvalg, der skal samarbejde. Og der er to forvaltninger, der skal samarbejde. Der bliver så også tre ledere, der skal samarbejde. Kort sagt, det bliver en Maggi-terning af nye former for samarbejde.

- Det skal vi nok få løst. Vi har ikke rigtigt prøvet det på den her måde før med, at forvaltninger og udvalg på den måde skal samarbejde, men det virker til, at det løser vi stille og roligt helt lavpraktisk ved at få tingene snakket igennem, siger Torben-Elsig Pedersen.

Annonce

Detaljernes tid venter

I løbet af denne uge skal de to udvalg tage den endelige beslutning med hensyn til retningen, hvad angår ledelse. To ting har været i spil. En ledelse bestående af en leder for det hele, eller den form, som der lægges op til, med tre ledere.

- Det er vigtigt, at vi får fundet ledelsesstrukturen nu her, for vi skal snart i gang med at få ansat de rigtige ledere, der kan være med til at præge retningen på Kong Gauers Gård. De store linjer er på plads, men hvordan de finere linjer og detaljer skal sættes sammen, skal vi have fundet nogle dygtige ledere til, og det arbejde påbegynder snart, siger Torben Elsig-Pedersen.

Til efteråret går byggearbejdet i gang, og Kong Gauers Gård skal efter planen stå klar i 2023.

Baggrunden for selve byggeriet

For et år siden besluttede et enigt byråd i Vejle, at det kommende plejecenter og den kommende daginstitution skulle have fysisk, indholds- og funktionsmæssig sammenhæng og afsatte 237 millioner kroner til projektet i Gauerslund.

Det vandt genklang, da det er første gang, at der på dansk grund skal opføres et byggeri, som kombinerer plejecenter og daginstitution på denne måde. Byggeriet bygges stående på tre ben:

Fællesskaber

Byggeriet bygges sammen - fysisk og indholdsmæssigt - så det danner grobund for naturlige generationsmøder. Dette sker i kraft af:

  • Fælles aktivitetscenter til fælles brug for både plejehjemsbeboere og børnene.
  • Fælles udearealer og aktiviteter, som inviterer til fællesskaber.
  • Fælles værdigrundlag, så alle medarbejderne vil "fællesskabet.

Lokalområde

Byggeriet skal være et aktiv i lokalområdet:

  • Landsbyens åbenhed - at man kommer hinanden ved - er gennemgående tema for udformningen.
  • Arkitektonisk falder byggeriet ind i landsbyen, så det bliver en mini-landsby med små gårde og gårdmiljøer i landsbyen.
  • Udformningen er tænkt ind i forhold til skole, hal og den øvrige by, blandt andet ved etablering af stier, som giver mulighed for naturlige møder med resten af byen. Også aktivitetscentret er for byens borgere - små som store.

Klima

Byggeriet vil bidrage til FN's verdensmål og har blandt andet fokus på:

  • Biodiverse miljøer, eksempelvis skal der etableres bistader, frugtplantager, nyttehaver mv.
  • Regnvandsopsamling i en klimasø
  • Bæredygtige og langtidsholdbare materialer både ude og inde
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Børkop For abonnenter

DSB har sløjfet morgentoget: Så nu må Sander en time tidligere op - eller fryse 40 minutter uden for skoledøren

Annonce