Annonce
Danmark

Konkurrencestyrelsen i sagen om Falck: Vi skal bevise, om aktiviteterne har været egnede til at et have en effekt - ikke hvor meget

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jacob Schaumburg-Müller forklarer om effekten af Falcks misbrug af sin dominerende rolle på det syddanske ambulancemarked. Onsdag afgjorde Konkurrencerådet, at Falcks aktiviteter brød konkurrencereglerne.

Af Konkurrencerådets afgørelse fremgår det, at Falck havde en nøje tilrettelagt strategi for at skubbe Bios ud af markedet. Hvilken effekt havde den?

- Det, at man spreder historier om en konkurrent, er ikke i sig selv en overskridelse af konkurrencereglerne. Der skal være andre kriterier til, for at det er ulovligt. Et af dem er, at aktiviteterne også skal være egnede til at begrænse konkurrencen. Det vurderer vi, at de var her. Vi har ikke lavet en effektberegning, hvoraf man kan udlede, om Falck bærer 75, 49 eller 33 procent af skylden for, at Bios ikke kunne klare sig på markedet. Med afgørelsen siger vi blot, at vi har dokumenteret tydelige tegn på, at aktiviteterne var egnede til at begrænse konkurrencen.

- Historien har vist, at Bios helt faktuelt ikke kunne ansætte reddere nok, og i sidste ende var det medvirkende til, at selskabet ikke kunne leve op til kontrakten. Så der er en årsagssammenhæng mellem aktiviteterne, og at Bios trådte ud af markedet, men der kan også have været andre medvirkende faktorer til Bios' exit.

En af aktiviteterne var at sprede oplysninger om Bios til pressen. Er der konkrete eksempler på, at der er kommet historier ud af Falcks strategiske aktiviteter?

- Det er vigtigt at sige, at de kommunikationsbureauer, som Falck har brugt, ikke har overtrådt konkurrencereglerne. Det er Falck, der har gjort det. Så bureauerne vil ikke blive meldt til politiet i denne sag. Derfor har vi også først taget kontakt til dem, efter sagen er offentliggjort. I den fulde afgørelse er det konkret gengivet, hvordan de involverede selv synes, det lykkedes at sælge specifikke historier til bl.a. pressen. Det er fx kommunikationsbureauernes tilbagemelding til Falck om, at man synes, man er lykkedes med at sælge en historie.

Så det fremgår ikke, hvordan pressen har behandlet de oplysninger, der er blevet givet?

- Vi har lagt vægt på, om Falck selv mener, det har virket.

Har I undersøgt, om Falck faktisk hamstrede reddere uberettiget?

- Falck har sagt, at man havde brug for redderne. Det er naturligt for mange virksomheder, at man forsøger at holde fast i medarbejderne. Det er i sig selv ikke ulovligt. Tre kriterier skal være opfyldt for at det kan være det. For det første skal virksomheden være dominerende og for det andet bruge virkemidler, der ikke er almindelige eller normale i konkurrencen - eksempelvis at kommunikere negativt om en konkurrent, så man ikke kan se, hvor oplysningerne kommer fra og ikke kan underbygge det. For det tredje skal aktiviteterne være egnede til at påvirke konkurrencen. Det sidste er vigtigt for at forstå, hvorfor Falcks handlinger er ulovlige. I et normalt arbejdsmarked ville det ikke rigtig have en stor effekt på konkurrencen at holde på sine egne medarbejdere, fordi en konkurrent ville kunne ansætte fra andre virksomheder eller uddanne dem selv. Men på ambulancemarkedet var det meget vanskeligt for Bios at ansætte, fordi der var et begrænset antal ambulancereddere, og de fleste var ansat i Falck.

- Det er fordi, at alle de tre kriterier er opfyldt i denne sag, at der er foregået noget ulovligt. Det er ikke i sig selv i strid med konkurrencereglerne at være en dominerende virksomhed. Jeg tror også der er en del virksomheder, der bruger kommunikationsbureauer til at sælge historier om konkurrenter. Men det er først, når den dominerende virksomhed bruger den slags greb i konkurrencen, og aktiviteterne rent faktisk er egnede til at begrænse konkurrencen, at det er ulovligt.

Så man kan heller ikke sige noget om, hvor mange reddere, det er lykkedes Falck at påvirke?

- Nej, den bevisbyrde, vi skal løfte, er, om aktiviteterne er egnede til at påvirke konkurrencen. Ikke hvor meget de har påvirket. Vi har sandsynliggjort, at det har haft en effekt.

Falck ventes at anke afgørelsen. Men hvad kan konsekvenserne for Falck være i sidste ende?

Hvis Falck taber ankesagen, vil sagen bliver oversendt til SØIK,Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Det er ikke så tit, at vi ser straffesager om misbrug af dominerende stilling. Derfor er der ikke så meget praksis på området. Der er en flere år gammel sag mod Arla, som fik en bøde på fem millioner kroner for at forsøge at udelukke et lille mejeri fra at konkurrere. Beslutter SØIK, at det er relevant med en bøde, er det er svært at sige noget om størrelsen. Afhængigt af, hvordan en eventuel straffesag forløber, vil det være domstolene, der i sidste ende skal afgøre bødens størrelse.

Hvor usædvanlig er sådan en sag?

- Vi mener, den er enestående.

Kort fortalt

Hollandske Bios vandt i 2014 retten til at køre ambulancerne i størstedelen af Region Syddanmark efter Falck. Falck var kontraktligt forpligtet til at sikre en glidende overgang til den nye ambulancetjeneste. Op til driftsstart i september 2015 havde Bios store problemer med at rekruttere nok reddere, og mange tidligere Falck-reddere valgte at arbejde for samme firma i andre dele af landet.

Tre måneder før overtagelsen klagede Bios til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Falcks adfærd, som Bios mente modarbejdede overtagelsen af ambulancedriften.

Efter en turbulent driftsperiode på næsten 11 måneder begærede Region Syddanmark i juli Bios' danske ambulanceselskab konkurs, fordi selskabet ved en fejl havde udbetalt 31,7 millioner kroner for meget, som selskabet ikke kunne betale tilbage, da fejlen blev opdaget. Regionen overtog herefter selv ambulancedriften.

Undersøgelserne af Falck fortsatte efter konkursen, og onsdag kom Konkurrencerådet under styrelsen så med sin endelige afgørelse, der fastslår, at Falck misbrugte sin dominerende position i markedet ved at gennemføre en strategi, der skulle ekskludere Bios.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Ny butik med outlet i Vissingsgade

Danmark

Frygter skævvridning af Danmark efter coronakrise: Regeringen varsler særlig hjælp til landdistrikterne

Danmark For abonnenter

Landbruget, landdistrikterne og tænketank advarer: Coronakrisen vil skævvride Danmark

Annonce