Annonce
Jelling

Kreaturer kan få glæde af nyt læskur

Nyt læskur kan blive bygget til kreaturer, der går på en ejendom ved Hvejsel. Arkivfoto: Mette Mørk
Annonce

Hvejsel: På en ejendom på Gl. Tingvej 14 ved Hvejsel har Vejle Kommune givet tilladelse til, at der kan opføres et 37 kvadratmeter stort læskur til kreaturer.

Det fremgår af Vejle Kommunes hjemmeside, da tilladelsen er givet efter planlovens paragraf 35, stk. 1, hvor det fremgår, at "i landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer".

Læskuret vil blive placeret i kanten af eksisterende læhegn og i tilknytning til de arealer, som kreaturerne afgræsser. Ifølge ejeren drejer det sig om fire kreaturer i sommerhalvåret og to i vinterhalvåret, der får glæde af læskuret. Der stilles krav om, at læskuret holdes i mørke jordfarver, så det virker neutralt i forhold til omgivelserne.

Da læskuret ikke er synligt fra nærmeste naboer, vurderes det at have underordnet betydning, og derfor er der ikke foretaget naboorientering.

Afgørelsen fra Vejle Kommune blev tilgængelig 15. maj 2020, og tilladelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb 12. juni 2020.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Hvordan bliver julen 2020?

Annonce