Annonce
Vejle

Krisemøde på mandag: Klagenævn dumpede den forkerte plan for Posthusgrunden

Selvom der er tænkt en grøn og offentlig park ind i NPV's projekt, går modstanderne efter at få lokalplanen for projektet lavet om, så det blandt andet rummer færre butikslejemål og et mere åbent byggeri. Illustration: Aarstiderne Arkitekter
Borgmesteren indkalder alle byrådets partier til møde mandag. Årsagen er, at Planklagenævnet har truffet afgørelse på fejlagtigt grundlag på Posthusgrunden. Så hvad gør kommunen nu?

Vejle: Sagen om det omfattende byggeprojekt på Posthusgrunden midt i Vejle tager nu en ny drejning.

Forleden underkendte Planklagenævnet det kommuneplantillæg, der udstikker rammerne for byggeriet af de 90.000 kvadratmeter på Gammelhavn overfor Bryggen.

Det har fået projektets politiske modstandere til at vejre morgenluft, fordi afgørelsen giver byrådet en chance for at ændre områdets lokalplan.

Men onsdag såede borgmester Jens Ejner Christensen (V) tvivl om afgørelsen over for Vejle Amts Folkeblad. Og det viser sig nu, at det underkendte tillæg slet ikke er gældende længere.

Tillægget er siden vedtagelsen for to et halvt år siden skrevet ind i den samlede kommuneplan, som byrådet vedtog 29. november 2017. Præcis et år efter, at et byrådsflertal havde vedtaget kommuneplantillægget for Posthusgrunden.

Vejle Kommunes planchef Lars Buksti har på den baggrund taget kontakt til Planklagenævnet.

Det var en ny oplysning for Planklagenævnet, der ikke har haft det med i betragtningen. Men alle kommuneplantillæg i perioden bliver automatisk ophævet, den dag byrådet vedtager en ny kommuneplan.

Lars Buksti, planchef, Vejle Kommune

Tillæg automatisk ophævet

- Det var en ny oplysning for Planklagenævnet, der ikke har haft det med i betragtningen. Men alle kommuneplantillæg i perioden bliver automatisk ophævet, den dag byrådet vedtager en ny kommuneplan. Med mindre der er tale om en stor, tematisk plan, men det er ikke tilfældet her, siger Lars Buksti.

Når det er gængs procedure i alle landets kommuner, at tillæg udgår, når en ny kommuneplan ser dagens lys hvert fjerde år - typisk ved udgangen af en byrådsperiode - kan det undre, at Planklagenævnet ikke var opmærksom på det i Vejle-sagen. Men det har planchefen en forklaring på.

- Planklagenævnet er gået ind i systemet og har set, at tillægget stadig var gældende. Det er staten, der har ansvaret for at aflyse tillæggene. Men der er en fejl i statens system, som gør, at tillæg, der også indeholder en VVM-redegørelse, ikke bliver aflyst. Det er tilsyneladende en systemfejl, siger Lars Buksti.

Er i et andet arbejdsrum

Selvom Planklagenævnet nu er gjort opmærksom på fejlen, skal der rettes en officiel henvendelse til klagenævnet, hvis det skal genoptage sagen og eventuelt revurdere afgørelsen.

Men Jens Ejner Christensen tøver med at fatte knoglen eller sende en mail til Planklagenævnet.

- Vi skal formelt bede om at få sagen genoptaget, og det vil vi normalt gøre. Men som borgmester ved jeg, at dette er en politisk sag, og så er vi i et andet arbejdsrum. Derfor er jeg nødt til at tale med alle byrådets partier først, siger borgmesteren.

Han har derfor indkaldt det centrale økonomiudvalg til møde mandag morgen sammen med Liberal Alliance og Radikale Venstre - de to eneste byrådspartier, der ikke har sæde i økonomiudvalget.

- I så stor en sag, er det synd, hvis ikke alle byrådets gruppeformænd er til stede. Men hvis der er taget en beslutning på forkert grundlag (i Planklagenævnet, red.), vil mit råd til flertallet være, at vi opfører os på samme måde, hvad enten beslutningen går med os eller mod os, siger Jens Ejner Christensen.

Endnu et klagenævn skal afsige "dom"

Det er muligt, at Planklagenævnet igen må kaste nye øjne på plangrundlaget for Posthusgrunden i Vejle.

Nævnet har truffet afgørelse om et nu udgået kommuneplantillæg, men det er ikke det eneste udestående, som sagens parter venter på.

Planklagenævnet har taget stilling til lokalplanen, kommuneplantillægget og sagens miljørapport. Men der skal et andet klagenævn - Miljø- og Fødevareklagenævnet - til at vurdere klagen over den VVM-redegørelse, som også er en del af sagsakterne.

"Der er også klaget over kommunens afgørelse om VVM-redegørelse. Denne klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet", skriver Planklagenævnet i sin afgørelse.

- Vi blev oprindeligt lovet, at de to klagenævn ville behandle sagerne, så vi fik afgørelserne samtidig. Men nu er vi havnet i en speciel situation (da der er tvivl om Planklagenævnets afgørelse, red.), så nu er det ikke noget, der haster med afgørelsen på klagen over VVM-redegørelsen, siger Lars Buksti.

Der er forskel på sagens miljøvurdering og VVM-vurdering: Miljøvurderingen ser på hele lokalplanens påvirkning på miljøet, hvor VVM-undersøgelsen er en vurdering af det samme - men kun i forhold til NPV's konkrete byggeprojekt.

I dette tilfælde er der dog ikke de store forskelle fra lokalplanen til det konkrete projekt.

Bygherre kan selv ringe

Med andre ord mener borgmesteren, at kommunen bør opfordre Planklagenævnet til at kigge på sagen igen på det rette grundlag.

Men det er slet ikke sikkert, at det er nødvendigt med en henvendelse fra Vejle Kommune.

- Det er både os eller bygherren, der kan tage næste skridt og skrive eller ringe til Planklagenævnet og bede dem genoptage sagen. Så man må antage, at det bliver resultatet, siger Lars Buksti.

Han kan ikke umiddelbart svare på, om den gældende kommuneplan indeholder de mangler, som klagenævnet efterlyser i det omtalte kommuneplantillæg.

- Det har vi ikke vurderet nærmere. Vi har ikke forholdt os til det, for Planklagenævnet har aldrig spurgt til det, siger planchefen.

Onsdag i sidste uge traf Planklagenævnet en afgørelse, der annullerede kommuneplantillægget for Posthusgrunden ved Gammelhavn. Dermed var projektets lokalplan også kendt ugyldig. Det viser sig nu, at tillægget var ophævet og afløst af den nye kommuneplan, byrådet vedtog et år efter tillægget.
Annonce
Forsiden netop nu
VB

VB vandt igen - og den bedste var på midten

Annonce