Annonce
Hedensted

Kritik: Politikere er utilfredse med håndtering af pædagog-sag

Hanne Grangaard (S) synes, det er helt galt, at politikerne ikke er blevet orienteret om fyringen af 93 socialpædagoger.Arkivfoto
hedensted - Byrådets partier er meget utilfredse med, at de ikke har fået noget at vide om ændringerne for kommunens socialpædagoger.

Ændringerne i lønforholdene har hverken været behandlet på udvalget for social omsorg, i det udvalg, der arbejder med besparelser på området eller i økonomiudvalget.

Nogle af politikerne fik godt nok fredag eftermiddag en e-mail om, at Folkebladet ville bringe en artikel om sagen lørdag.

- Men det er ikke nok. Når der er varslet fyringer af 93 ansatte, skal politikerne være orienteret. Det er provokerende at læse det i avisen, siger Hans Kr. Skibby (DF).

Også Hanne Grangaard (S), der sidder i udvalget for social omsorg, fik morgenkaffen galt i halsen lørdag.

- Jeg synes ikke, det er en lille ting, når man kollektivt fyrer en gruppe medarbejdere via mail. Det er vores svageste borgere, det drejer sig om, og konsekvensen kan jo blive, at fleksibiliteten ryger for dem, siger Hanne Grangaard.

Derfor havde politikerne krævet en redegørelse for forløbet, hvilket de fik på den lukkede del af byrådsmødet i aftes.
Birgit Jakobsen (KD) mener, at det er forkert at bruge lønkroner til komptenceløft af medarbejdere.Arkivfoto

For få ressourcer

Sagen slutter dog ikke her.

For Hanne Grangaard og Birgit Jakobsen (KD) vil tage den op igen, når udvalget for social omsorg holder møde i starten af marts.

De er blandt andet bekymrede over, at forvaltningen vælger at bruge lønkroner til kompetenceløft af medarbejderne.

- Det er ikke meningen. Kompetenceløft kræver ekstra ressourcer. Når man i stedet vælger at gøre det på den her måde, skaber det hos mig en tvivl om, hvorvidt der er penge nok på området, eller om der er brug for, at vi tilfører det flere, siger Birgit Jakobsen.
Annonce

Mangler ordentlighed

De to politikere mener også, det er nødvendigt at snakke om, hvordan man kommunikerer i kommunen.

- Det er helt galt, at socialpædagogerne ikke har fået ordentlig besked, og det er et kæmpeproblem, at de føler sig ligegyldiggjort. Dermed bliver sagen politisk. For hvis de mennesker mister gnisten, så mister vi måske nogle dygtige medarbejdere, siger Hanne Gran- gaard.

Det er efter hendes mening uden betydning, at det var socialpædagoernes fagforening, der bad om fyringerne.

- Det gjorde de jo på baggrund af noget. Der mangler en god portion ordentlighed i den her sag, siger hun.

Formanden for socialudvalget, Hans Jørgen Hansen (V), mener også, at kommunikationen kunne have været bedre, men derudover er det efter hans mening ikke en politisk sag.

I forvaltningen indrømmer chef for social omsorg René G. Nielsen, at kommunikationen i sagen har været for dårlig.

- Jeg beklager forløbet. Vi har ikke været gode nok til at orientere personalet i første omgang og politikerne i anden omgang. Det skulle naturligvis have været klart for de medarbejdere, der mister et arbejdstidsbestemt tillæg, at de ville få pengene retur på anden vis, siger René G. Nielsen.
Når politikerne ikke fra start fik en orientering, skyldes det ifølge ham, at kommunen ikke forventede, at det ville blive en "sag".

- Det blev det, da vi mislykkedes i at få kommunikeret det ordentligt ud til medarbejderne. Det var ikke godt nok, erkender han.
Annonce

Sagen kort:

I sidste uge fik 93 socialpædagoger i Hedensted Kommune en betinget fyreseddel i deres e-boks.

Medarbejderne fik tilbud om genansættelse, hvis de sagde farvel til tillæg, som i yderste konsekvens kan koste den enkelte op til 43.000 kr. om året. Medarbejderne skal skrive under inden tirsdag 28. februar.

Der er tale om to tillæg. Et fast tillæg for aften- og weekend-arbejde samt et risikotillæg for at arbejde med farlige borgere.

Risikotillægget bliver fjernet, da der efter kommunens vurdering ikke længere er farlige borgere - bortset fra et enkelt sted, hvor pædagogerne stadig vil få en form for risikotillæg.

Det faste tillæg bliver erstattet af højere løn i aftentimerne og i weekender til de medarbejdere, der rent faktisk arbejder på de tidspunkter. Ifølge kommunen vil omlægningen af dette tillæg formentlig ikke betyde færre lønkroner, men en omfordeling blandt medarbejderne.

Kommunen fastslår, at det ikke er et led i en spareøvelse. De penge, som kommer tilbage i kommunekassen, når risikotillægget fjernes, skal bruges til kompetenceudvikling på området.
De 93 ansatte arbejder som hjemmevejledere, i enkeltmands-projekter og i kommunens bofællesskaber for handicappede.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce