Annonce
Vejle

Kritiske naboer mødte manden bag stort byggeprojekt

Der er planlagt grønne områder  og vandreservoirer på en del af den 16.000 kvadratmeter store grund mellem Vardevej og Dalvej - men naboer frygter alligevel, at der vil opstå vandproblemer. Illustration fra boligudviklerens prospekt
Forleden var beboere i Trædballe-området til møde Kristian Kryger - men mødet efterlod mange ubesvarede spørgsmål, mener en af initiativtagerne.

Vejle: Planerne om at bygge 69 boliger på en stejl skrænt ved Vardevej i Trædballe er nu på vej tilbage til politikerne i teknisk udvalg.

- Jeg forventer, at sagen kommer på dagsordenen i februar, lyder det fra teknisk udvalgs formand, Gerda Haastrup Jørgensen.

Her skal politikerne tage stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan, der kan rumme projektet på grunden, der i dag står stort set ubebygget.

Men politikerne er ikke de eneste, der er interesserede i at følge med i. Forleden havde en gruppe naboer inviteret manden bag projektet, Kristian Kryger, til møde, for at høre hans udlægning af planerne:

- Det er jo vigtigt at høre alle parter. Men der var desværre meget, vi ikke fik svar på, lyder det fra en af de kritiske naboer, Gitte Eriksen fra Borgvej.

Hun arbejder selv i byggebranchen som entrepriseleder, og med den baggrund spurgte hun blandt andet ind til håndteringen af vand på den 16.000 kvadratmeter store naturgrund.

- Jeg ville høre mere om, hvordan vandet skal håndteres, når nu meget af grunden bliver befæstet med belægning og byggeri. Men svaret var - som på meget andet - at det er kommunens opgave at finde ud af, siger Gitte Eriksen.

Annonce

Udfordrede kloakledninger

Ifølge kritikeren er ledningsnettet så udfordret, at vandproblemerne må løses inden for den nuværende grund. Der er ikke plads til mere vand i de nuværende ledninger.


I dag er regnvandsledningerne i Trædballe så udfordrede, at et par dages almindeligt regnvejr er nok til, at kloakken bøvser og lugter. Det er et tydeligt tegn på, at kapaciteten er opbrugt.

Gitte Eriksen, nabo til projektet og entrepriseleder i byggebranchen


Gitte Eriksen følte ikke, at der var lydhørhed over for kritikken på mødet med bygherre og arkitekt:

- Og der kom ikke noget nyt frem i forhold til de oplysninger, der fremgår af projekt-materialet, siger Gitte Eriksen.

Kryger-familiens selskaber er i forvejen kendt i Vejles vestby for to byggerier - højhusene Krygerhus og Den Grønne Smaragd.  Sidstnævnte har givet anledning til en årelang strid om byggesjusk med ejerforeningen.

Annonce

Underskriftsindsamling

I forbindelse med de nye byggeplaner er vand  kun en af naboernes bekymringer. De frygter blandt andet den øgede trafik fra de planlagte 69 boliger.

Trafikken er ifølge Gitte Eriksen et af de punkter, mange har peget på ved de seneste dages underskriftsindsamling i Vejle FCs klubhus på Vestre Stadion. Her har cirka 40 interesserede lagt vejen forbi for at få information og skrive under på en protest mod planerne.

Bygherrens beskrivelse af projektet

 • Grunden er på 16.117 kvadratmeter.
 • 45 etageboliger i byggerier på mellem fire og seks etager. Hver lejlighed på cirka 103 kvadratmeter- I alt 4595 kvadratmeter.
 • 12 rækkehuse i to etager. Boliger på mellem 104 og 109 kvadratmeter. I alt 1268 kvadratmeter.
 • 12 rækkehuse i en etage. Boliger på mellem 101 og 103 kvadratmeter.  I alt 1228 kvadratmeter.
 • Et fælleshus på 160 kvadratmeter.
 • Bebyggelsesprocent alt inklusiv 47 procent.
 • Parkering: 1 til 1,5 plads per etage-bolig - 61 pladser.
 • To pladser per rækkehusbolig - 48 pladser.
 • Tre gæste-p-pladser.
 • Samlet 112 parkeringspladser.
 • Ifølge bygherren er der tale om en forhåndsdisponering af boligstørrelse - der er mulighed for mindre boliger til eksempelvis enlige.

Vestre Stadion ligger ved Vestbanevej - og det er netop en af de veje, der er i fokus, når det gælder trafik. Ifølge områdets beboere stiger færdslen. Det skyldes blandt andet, at en række adgangsveje til Vardevej er blevet lukkede.

Derfor må bilerne finde andre veje, og det kan blandt andet mærkes på Vestbanevej - en vej, der ifølge kommunens seneste trafiktal fra 2017 lægger asfalt til næsten 1000 køretøjer i døgnet.

Annonce

Trafikken stiger

Det kommende byggeri kommer som nævnt til at ligge tæt på den langt mere trafikerede Vardevej. Her kører lidt over 8000 biler i døgnet.

Gitte Eriksen oplever øget trafik. Og det passer godt med kommunens egne tal, der viser en trafikstigning på 2000 biler i døgnet fra 2011 til 2019, hvor der senest blev talt.

- Den nye vej - Vejledalen - har betydet mere trafik ind mod byen, siger Gitte Eriksen.

Vejadgangen til det 69 boliger store projekt vil ske fra Borgvej. I den forbindelse er der planer om at udvide krydset ved Vardevej. Men beboerne med lokalkendskab forudser, at flere i stedet vil vælge at køre ned ad den stejle Borgvej gennem villakvarteret og videre ad Vestbanevej ind mod Vejle.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce