Annonce
Ikast-Brande

Kuldsejlede samarbejdsplaner kostede dyrt

Den såkaldte nye hygiejniseringstank er den seneste nyskabelse på varmeværket i Blåhøj. Foto: Mikael Lund
Flirten med energiselskabet i Filskov blev en bekostelig affære for fjernvarmeforbrugerne i Blåhøj.
Annonce

Blåhøj: I 2018 overtog det biogasfyrede varmeværk i Blåhøj førstepladsen på Energitilsynets prisstatistik. Blandt Danmarks mere end 400 fjernvarmeværker producerede Blåhøj Energiselskab landets billigste fjernvarme, og et såkaldt standardhus med et årligt forbrug på 18,1 MWh kunne i 2018 opvarmes for blot 5456 kroner, hvis det lå i Blåhøj.

Siden er prisen blevet hævet betragteligt, faktisk med ikke mindre end 62,3 procent, men ikke desto mindre indtog Blåhøj Energiselskab fortsat en flot syvendeplads på den seneste prisstatistik fra Energitilsynet.

To pladser højere på listen med en årlig pris, der var 200 kr. lavere, lå naboværket, det ligeledes biogasfyrede varmeværk i Filskov placeret, og eftersom kørselsafstanden mellem de to biogasanlæg blot er 10 km, var det naturligt at indlede sonderinger om et muligt samarbejde for at opnå synergier og omkostningsbesparelser.

De to bestyrelser var faktisk så langt frem med planerne, at de allerede havde averteret efter en fælles driftsleder, men mens fjernvarmeforbrugerne i Blåhøj var positivt indstillet overfor et samarbejde, løb samarbejdsplanerne ind i stor modstand i nabobyen.

Her endte den sidste af flere ekstraordinære generalforsamlinger 15. oktober med, at hele bestyrelsen for Filskov Energiselskab trak sig og blev erstattet af en helt ny. Det har dog ikke betydet, at forbindelsen mellem de to energiselskaber er blevet kappet fuldstændig:

- Vi har et udmærket samarbejde, understreger formanden for Blåhøj Energiselskab, Thomas Sørensen.

Annonce

Dyr afsked

De kuldsejlede samarbejdsplaner har til gengæld sat et markant aftryk på årsregnskabet i Blåhøj Energiselskab. Regnskabet, som dækker perioden fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020, blev godkendt på den corona-udsatte ordinære generalforsamling 26. november, og det udviser et sjældent underskud på 816.549 kroner før skat, men underskuddet skyldes ikke ringere indtjening på energiproduktionen.

Ganske vist er nettoomsætningen over en million kroner lavere end budget, men det mere end modsvares af en tilsvarende besparelse på produktionsomkostningerne, så bruttoresultatet er faktisk en anelse bedre end budgetteret. Sammen med en besparelse på administrationsomkostningerne på over 200.000 kr. medførte det et overskud på den primære drift på 457.898 kr., mere end 300.000 bedre end budget, men den gevinst mere end spises op af udgifterne i forbindelse med det kuldsejlede samarbejde.

Ifølge regnskabet har udgifterne til projektet beløbet sig til 406.793 kr., mens opsigelsen af værkets driftsleder gennem 20 år, Flemming S. Kristensen, har udløst en ekstraregning på 447.900 kr.

Tilsat finansieringsudgifter på mere end det dobbelte af det budgetterede udmønter det sig i underskuddet på de 816.549 kr. før skat. I budgettet var der kalkuleret med et nul-resultat.

Annonce

Fald i indtjeningen

De økonomiske udsigter for indeværende regnskabsår er dog om muligt endnu mere dystre. Her budgetteres der med et drastisk fald i bruttoresultatet (nettoomsætning minus produktionsomkostninger) fra 1.766.434 kr. til 538.000 kr. og en stigning i administrationsomkostningerne på 41 procent.

Faldet i bruttoresultatet skyldes ifølge formand Thomas Sørensen bl.a. store udgifter til udskiftning af rørføringen, som for en stor dels vedkommende ikke længere var lovlig. Plastrør er derfor blevet udskiftet med stålrør, og det har samtidig været nødvendigt at forøge diameteren på rørene – fra 20 til 30 cm – for at tilpasse dem til produktionskapaciteten på nu to motorer i stedet for som tidligere en enkelt, forklarer formanden.

Samlet set udviser budgettet for 2020/21 et underskud på 1.665.000 kr., men det har imidlertid ikke fået bestyrelsen til at hæve prisen på fjernvarmen. Det kan man undgå, fordi man trods det seneste års underskud fortsat har en akkumuleret overdækning – overførte overskud fra tidligere år – på ca. 9,8 mio. kr., som i henhold til varmeforsyningslovens ”hvile i sig selv”-princip skal sendes tilbage til forbrugerne i form af lavere priser.

Annonce

Ny driftsleder

Generalforsamlingen, som blev afholdt i Blåhøj-hallens cafeteria, havde inklusive bestyrelsen samlet omkring en snes deltagere. Udover at godkende regnskabet genvalgte de de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, så bestyrelsen for Blåhøj Energiselskab består udover formand Thomas Sørensen fremdeles af næstformand Torben Strandhave, kasserer Willy Højgaard, sekretær Kristian Lyager samt Thomas Møller og Søren Rønbjerg, der er repræsentant for leverandørerne.

Pr. 1. november tiltrådte Per Sigaard Hansen stillingen som ny driftsleder på biogasanlægget på Sdr. Ommevej. I løbet af de kommende måneder overtager han stillingen på mere permanent basis, men indtil videre kører han parløb med Mogens Buhl, der er forhenværende leder af værket i Filskov og egentlig var gået på pension, men i en overgangsfase siden 1. august har fungeret som driftsleder i Blåhøj.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Konspirationsteorierne er for alvor kommet til Vejle: 'Jeg kunne bare ryste på hovedet'

Vejle

Det måtte komme: Første vejlensere smittet med engelsk corona-variant

Coronavirus

Live:  Rekordmange smittede plejehjemsbeboere døde sidste uge

Annonce