Annonce
Hedensted

Kystdirektoratet anbefaler klitlandskab ved Juelsminde mod oversvømmelser: Derfor løser dige ikke problemet

Den nordlige del af Bugten i Juelsminde er et eksempel på, hvordan et klitlandskab, der forhindrer oversvømmelser og erosion, ser ud. Det kræver, at man pumper sand ud i vandet for at gøre stranden bredere. Foto: Mads Dalegaard
I et nyt værktøj til at planlægge kystsikring foreslår Kystdirektoratet klitlandskaber flere steder ved Juelsminde som værn mod oversvømmelser. Det vil give mere rekreativ værdi og forhindre erosion.
Annonce

Juelsminde: Bløde klitter med gryder til ophold og en flad strand til gåture. Det kan måske blive løsningen på problemet med oversvømmelser i Juelsminde.

Kystdirektoratet har netop udgivet et nyt værktøj til at håndtere oversvømmelser, og heri anbefaler Kystdirektoratet direkte, at Juelsminde anlægger klitlandskaber ved Bugten, fra havnen ud til Bjørnsknude og ved Grønbjerggård Strand.

- Fordelen ved klitlandskaber er, at de både løser udfordringerne med oversvømmelser og med erosion. Vi har en del steder i Juelsminde, hvor havet æder af kysten, så der til sidst kun er kystsikring tilbage og ikke strand, eksempelvis ved Bjørnsknude. Et dige hjælper ikke på den problemstilling, forklarer Per Sørensen, der er kystteknisk chef i Kystdirektoratet.

Annonce

Flade sandbakker

Når direktoratet siger klitlandskaber, skal man ikke tænke de på meter høje sandbakker med marehalm, man kender fra Vestkysten. Der er i stedet tale om mere flade strandarealer lig dem, der findes langs den nordlige side af Bugten, forklarer Per Sørensen.

- Problemstillingen er, at man skal finde noget, der kan passe ind i området omkring Juelsminde, som både kan håndtere oversvømmelser og erosion. Vi har set andre steder i landet, at diger ikke hjælper mod erosion. Så skal de anlægges langt ind i landet, og det er der ikke plads til i Juelsminde, forklarer Per Sørensen.

Kystdirektoratet foreslår derfor, at man pumper store mængder af sand ud og skaber en bred, flad strand, der også vil kunne bruges rekreativt.

På den måde kan man få gående til at færdes på stranden fremfor på selve diget, hvor de kan kigge ned i folks haver. Noget man har haft succes med andre steder i landet.

Hvis strandene omkring Juelsminde bliver forlænget ud i havet, vil det kunne afbøde en oversvømmelse. Billedet er taget ved Bugten, hvor stranden er bred. Foto: Mads Dalegaard

Kystplanlægger.dk

Er en hjemmeside fra Kystdirektoratet, der samler viden om steder i Danmark, der er i risiko for oversvømmelser og erosion i forbindelse med storme og stigende havvandsstand.

Hjemmesiden beskriver områderne henholdsvis 20, 50 og 100 år ude i fremtiden og opgør hvilke steder og hvor mange værdier, der vil gå tabt ved eventuelle oversvømmelser.

Kystplanlægger.dk kommer også med anbefalinger til, hvordan de berørte områder bedst kan sikre sig i fremtiden.

- Man vil stadigvæk have brug for en form for dige ved havnen, enten i from af en havneklap eller i form af et dige, der skal passes ind i byen. Udfordringen er, at diget skal indgå i byen, så byen kan bruges de mange, mange dage om året, når der ikke er oversvømmelse, fortæller Per Sørensen.

Derfor har der også tidligere i forløbet omkring et dige i Juelsminde været foreslået at anlægge brudstykker af et dige omkring havnen, der så kan koble sammen, når en storm er på vej.

Annonce

Digelag kan ikke stiftes

I øjeblikket står arbejdet med diget lidt i stampe. Det digelag, der skal stå for selve arbejdet, kan ikke blive stiftet, fordi de godt 1100 lodsejere ikke kan mødes til en stiftende generalforsamling på grund af coronarestriktioner.

Der arbejdes dog sideløbende med projektet, fordi Realdania og Kystdirektoratet i samarbejde med lodsejerne og kommunen er i gang med at se på ideer til den kommende kystsikring i projektet "Grundejerne bestemmer".

Her er man næsten klar med en strategiplan, der deler de seks kilometer lange kyststrækning ind i forskellige områder.

- Planen beskriver, hvad en kystsikringsløsning skal kunne i forhold til de seks områder. Det er nemlig forskelligt, hvad løsningerne skal kunne, og her kunne sandfodring være et element, forklarer Peter Hüttel, der er tovholder på digeprojektet for Hedensted Kommune,

Strategiplanen skal præsenteres for borgerne, men hvordan og hvornår er endnu ikke klart.


Problemstillingen er, at man skal finde noget, der kan passe ind i området omkring Juelsminde, som både kan håndtere oversvømmelser og erosion.

Per Sørensen, kystteknisk chef i Kystdirektoratet


Risiko for oversvømmelser

Ud fra de stormflods- og oversvømmelsesinformationer man har indtil nu, har Kystdirektoratet udpeget 14 områder, der anses for at være i særlig risiko for oversvømmelse. Opgørelsen er senest justeret i 2018 og danner grundlag for kommunernes risikostyringsplaner.

Langt de fleste af de udpegede byer og områder er i fare for at blive oversvømmet fra havet, mens Holstebro udelukkende har faren fra diverse vandløb. I området omkring Randers Fjord kommer faren fra såvel hav som vandløb.

De 14 områder er i ikke-risikorangeret rækkefølge:

Holstebro - Randers og Randers Fjord området – Vejle – Juelsminde – Fredericia – Esbjerg – Aabenraa – Kolding - Odense Fjord området – Nyborg – Korsør – Vordingborg – Sydlolland - København og området ned langs Køge bugt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Konspirationsteorierne er for alvor kommet til Vejle: 'Jeg kunne bare ryste på hovedet'

Coronavirus

Live:  Falck lukker sine lyntestcentre fra februar

Vejle

Forældre til udviklingshæmmede er bekymrede: Hvornår skal vores børn egentlig vaccineres?

Annonce