Annonce
Læserbrev

Flyt Borgerservice til Grindsted midtby

Læserbrev: I forbindelse med et dårligt arbejdsmiljø i Billund Kommunes borgerservice, forårsaget af arbejdspres og deraf følgende stress blandt medarbejderne, har unge og kulturudvalget besluttet, i en periode, at skære ned på åbningstiden i Billund, mens man fandt en løsning på problemerne. Oprindeligt var det meningen, det kun skulle være for en tremåneders periode, men perioden er blevet forlænget, da man har besluttet at gentænke hele området for Borgerservice, når man alligevel var i gang.

Unge og kulturudvalget og økonomiudvalget, der sammen skal stå for denne gentænkning/modernisering af Borgerservice, er blevet præsenteret for tre mulige scenarier for den fremtidige borgerservice, og har lavet et politisk udvalg, der skal arbejde videre med projektet. Lad mig med det samme sige, at intet er vedtaget, og alle muligheder endnu er åbne, uanset hvad der hidtil er blevet præsenteret og tænkt omkring fysisk placering, serviceniveau og anvendelse af teknologi.

Min indgang til arbejdet med fremtidens borgerservice er i grove træk: 1) Borgerne skal opleve god service. 2) Der skal fortsat være borgerservice i både Grindsted og Billund. Og sidst men ikke mindst, 3) Vi skal benytte den fysiske placering af Borgerservice til at skabe sidegevinster.

Når byrådet vedtager ting, har det nogle gange voldsomme sideeffekter. Især Grindsted midtby har store vanskeligheder med tomme butikslokaler, og svigtende kundegrundlag for de butikker der trods alt stadig holder skindet på næsen og holder ved. En væsentlig del af Grindsted midtbys problemer skal, efter min mening, findes i tidligere beslutninger i byrådet. Det drejer sig om vedtagelsen af handels- og industriområdet ved Trehøjevej, og beslutningen om at lade dagligvarehandlen flytte ud af midtbyen. Jeg siger ikke, det var forkerte beslutninger, der har ganske givet været gode grunde, til at tidligere byråd har truffet disse beslutninger, men de har haft den sideeffekt, at der er langt færre mennesker i midtbyen end tidligere. Dermed er kundegrundlaget for butikker og caféer også blevet mindre.

I forbindelse med udformningen af fremtidens borgerservice har vi mulighed for at tage en beslutning, der giver den modsatte sideeffekt, nemlig flere mennesker og mere liv i Grindsted midtby, til gavn for butikker, caféer og hele Grindsted by.

Fra andre sider i det politiske er der ønske om at samle Borgerservice på rådhuset. Et rådhus der allerede er presset på mødelokaler, parkeringspladser og generelt bare plads. Jeg vil kæmpe for at der fortsat vil være en del af Borgerservice i Billund, og at så meget af fremtidens borgerservice i Grindsted, som det er muligt, flyttes til midtbyen. Dermed slår vi flere fluer med et smæk. Mere liv i midtbyen, bedre plads på rådhuset, og gode rammer for fremtidens borgerservice.

Mogens Jørgensen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Den gik ikke - spritmistanke holdt stik

Annonce