Annonce
Hedensted

Løkke eller Frederiksen? Det afhænger af din alder

Selv de mindste var en tur i stemmeboksen i Hedensted, men det var formentlig mor eller far, der stod for at sætte krydset. Foto Michael Svenningsen
Der er en hel klar forbindelse mellem generationer og politisk overbevisning, forklarer valgforsker. Forskellene bunder i ungdommens respektive samfundssituationer og er så markant, at der kun er ca. et årti mellem landets mest røde og mest blå årgange.

Hedensted: Klima eller beskæftigelse? Rød eller blå?

Spørger man valgforskerne, bunder svaret på livets store, politiske spørgsmål blandt andet i, hvor gammel den enkelte vælger er.

Endda i så høj grad, at hvis blot én generation havde stemmeret, ville det have altafgørende betydning for, hvem der efterfølgende kan præsentere sin regering.

- Sad 80'er-generationen på samtlige stemmer, ville Socialdemokratiet ikke have en chance, forklarer valgforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet.

Grunden skal findes i de forhold, de enkelte generationer har haft i ungdomsårene, uddyber han. Hvor eksempelvis 68-generationen var drivkraften bag ungdomsoprøret mod autoritet, professorvælde samt kæft, tit og retning-kulturen, fik en fremherskende følelse af håbløshed 80'er-generationen til at gribe fast i nykonservatismen og individuel succes i jagten på et ståsted.

Selvom der i det store billede blot er få år imellem de to grupper, er de af samme grund nu henholdsvis kendt som den mest venstreorienterede og højreorienterede gruppe i dagens Danmark.

- De grundværdier, der afspejler de betingelser, de unge har fra 16-30 års alderen, er med til at give en grundperspektiv på verden, der holder ved gennem hele livet. Plus/minus de bølgeskvulp, der uundgåeligt vil komme gennem et liv fyldt med ufattelig mange påvirkninger, siger Johannes Andersen.

Man stemmer på to måder; fordi man er enig med nogen, eller fordi man ønsker at udviklingen skal gå en bestemt retning. Mens de yngre ikke har noget imod at hoppe fra tue til tue efter sidstnævnte, holder de ældre fast på partiernes brede program.

Johannes Andersen, valgforsker, Aalborg Universitet

Loyaliteten smuldrer

I en opgørelse lavet af Zetland fra seneste folketingsvalg bliver forskellen tydeliggjort.

For mens Socialdemokratiet modtog mere end hver tredje stemme fra vælgerne over 55 år, placerede de 18-35 årige vælgere kun partiet ind som det femtestørste. Samtidig går de tre største partier - Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre - samlet set fra 81 pct. af stemmerne til blot 44 pct.

- Ved seneste valg skiftede mere end 40 pct. af vælgerne parti, og det vidner om, at loyaliteten bliver mindre og mindre. De yngre generationer føler sig ikke på samme måde som en klassisk Venstre-mand eller socialdemokrat - det medfører ikke en form for eksistentiel krise, at man tvivler. Det er bare noget ganske naturligt, man gør, siger Johannes Andersen, som dog understreger, at springet fra et parti til et andet typisk holder sig inden for samme blok.

En kompleks balance

Til gengæld viser forskningen ikke, hvorvidt de forskellige generationer tillægger forskellige emner størst betydning; såsom klima, økonomi eller indvandring.

Og selvom det trods alt er muligt at give et kvalificeret bud på naboens eller barnebarnets politiske ståsted uden anden viden end vedkommendes alder, vejer aspekter som køn, religion, bopæl, socioøkonomiske forhold og især uddannelsesmæssig baggrund også tungt på vægtskålen.

- Når vi laver vores undersøgelser, vægter uddannelse nok mest, men det er så kompleks en balance, at det i realiteten er umuligt at sige, siger Johannes Andersen.

Sådan stemmer generationerne

Vælgernes alder har stor betydning for, hvor de sætter deres kryds. Valgforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet ridser her op, hvordan de forskellige generationer helt generelt stemmer.

  • Den ældste generation: Stemmer meget traditionelt på de partier, de erhvervsmæssigt var tilknyttet i deres erhvervsaktive alder - Socialdemokratiet eller Venstre. Nogle har taget en afstikker til Dansk Folkeparti.
  • 68-generationen: Den rødeste generation nogensinde, for hvem politik og oprør var en del af identiteten. Kvinderne har historisk set holdt fast i deres politiske ståsted, mens mændende dog er begyndt at flytte mod højre.
  • Født i 80'erne: Overordnet set den mest højreorienterede generation. Udspringer blandt andet af, at de i den punkede følelse af, at alt var tabt, greb fast i nykonservative holdepunkter.
  • Født i 90'erne: Da politik ikke har været vigtigt for dem, har de vanskeligt ved at vurdere, hvor de skal stå. Typisk vedkender de sig ikke én bestemt partifarve, og stemmer derfor meget godt overens med det samlede resultat på valgnatten.
  • Den yngste generation: De unge er yderst polariserede - typisk fordelt på køn, hvor kvinder er venstreorienterede, mens mændene hælder mod højre eller midten.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce