Annonce
Egtved

Lodsejere luftede frustrationer på virtuelt lodsejermøde

Hvad tænker lodsejerne om fredningsafgørelsen og de tilkendte erstatninger? Det ville Vejle Kommune gerne vide og holdt derfor tirsdag et virtuelt lodsejermøde. Arkivfoto: Mette Mørk
Godt 40 lodsejere deltog tirsdag i et virtuelt lodsejermøde med deltagelse af flere byrådspolitikere og embedsfolk fra Vejle Kommune. Emnet var fredningen af Vejle Ådal, og den var der stor utilfredshed med blandt størstedelen af lodsejerne.

Vejle Ådal: "Svigtet" var et ord, der blev brugt af flere lodsejere på et virtuelt lodsejermøde tirsdag. Det var Vejle Kommune, der havde inviteret lodsejerne i Vejle Ådal til mødet, hvor emnet var Fredningsnævnets afgørelse om at frede knap 850 hektar af ådalen.

Og her var det altså, at flere lodsejere fortalte, at de følte sig svigtet.


Der var mange frustrerede lodsejere. De føler, at fredningen er lidt en underløbning af det gode samarbejde, der har været.

Lars Schmidt, næstformand


- Der var mange frustrerede lodsejere. De fortalte, at de havde meget høj tillid til det samarbejde, de hidtil har haft med Vejle Kommune og tidligere Vejle Amt i forhold til at passe på naturen. De føler, at fredningen er lidt en underløbning af det gode samarbejde, der har været, fortæller Lars Schmidt, næstformand i natur- og miljøudvalget og ordstyrer ved den virtuelle debat med lodsejerne.

Samtidig er der stor frustration over størrelsen på de tilkendte erstatninger, der er væsentligt mindre end det, der var rejst krav om.

På mødet blev det tydeligt, at en stor del af de 80 lodsejere, der tidligere har skrevet under på en erklæring om, at de er modstandere af fredningen, nu arbejder på at klage over afgørelsen i håb om, at den bliver omstødt.

- Deres argumentation går meget på, at der ikke er nogen konkret trussel mod naturen, hvilket normalt skal være grundlaget for en fredning, siger Lars Schmidt.

En enkelt lodsejer fortalte dog, at han havde taget afgørelsen til efterretning og ikke agtede at klage, oplyser han.

Annonce

Offentlighedens adgang

På mødet blev der samtidig udtrykt undren over indholdet i fredningen, fortæller næstformanden.

En af lodsejerne havde udarbejdet et Excel-ark, hvor hun havde opgjort fordele og ulemper ved fredningens indhold i forhold til den naturbeskyttelse, der allerede sker i dag, og hun havde analyseret på de forskellige elementer, der indgår i fredningen.

- En fredning skal handle om beskyttelse af naturen, men ifølge hendes analyse går en meget stor del af fredningen på at sikre offentlighedens adgang til ådalsnaturen. Men så handler det jo ikke om naturbeskyttelse. Og så bliver det jo nærmere til gene for lodsejerne, argumenterede hun for, fortæller Lars Schmidt.

Annonce

Nogle har ikke fået kendelsen

På mødet kom det også frem, at der er nogle lodsejere, der slet ikke har fået fredningskendelsen tilsendt.

- Det ser lige nu ud til, at der er tre lodsejere, der ikke har fået kendelsen tilsendt. Hvordan det kan ske, ved jeg ikke. Vi går nu i gang med at kontakte de tre for at sikre, at de får det relevante materiale, så de ved, hvad de har at forholde sig til, siger Lars Schmidt og fortsætter:

- Hvis de ikke har fået det tilsendt, er det voldsomt kritisabelt, når der nu er så kort en klagefrist. Jeg vil vurdere, at det må betyde, at klagefristen skal forlænges. Men det er noget, vi skal til at undersøge nu.

Annonce

Stor tilfredshed

Hos Vejle Kommune er der stor tilfredshed med mødets forløb og den store deltagelse.

- Det er dejligt, at så mange deltog, selvom det var et meget hurtigt indkaldt møde. Men det er en sag af meget hastende karakter, da der er klagefrist lige efter påske. Vores vurdering i Vejle Kommune var, at der var behov for at holde et møde. For uanset hvad der sker, er vores ønske at holde fast i det gode samarbejde med lodsejerne, så derfor var det vigtigt for os at få en fornemmelse af, hvordan de ser på det, fortæller Lars Schmidt.

Hans fornemmelse er, at lodsejerne også var glade for mødet, hvor de blandt andet også fik en gennemgang af de tilretninger, der er sket fra det oprindelige fredningsforslag til den endelige fredning, og hvor de fik mulighed for at stille spørgsmål, hvis de var usikre på noget.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted

Se Knuds første stik: 766 fik med nålen på den store vaccinationsdag - og der er plads til endnu flere

Annonce