Annonce
Vejle

Lokalplan for mange nye boliger centralt i Vejle fik ros fra udvalgsformand

I området bag facaden mod Flegmade skal der være grønt og luft mellem boligerne - ifølge bebyggelses-planen. Illustration: Ravn Arkitektur
Plan for ny bebyggelse i den nuværende håndværkerby i midtbyen gled let gennem byrådet - der også vedtog en helt ny boligpolitik.
Annonce

Vejle: Det er ikke altid, at en lokalplan får offentlig ros med på vejen, når den skal gennem det politiske system.

Men det skete onsdag eftermiddag i byrådssalen i Vejle, da formanden for teknisk udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen (V), roste lokalplanen for et nye boligområdet ved Flegmade:

- Det er en spændende plan med varieret byggeri, der ikke lukker sig om de, der skal bo der, lød det fra formanden om projektet.

Over en årrække skal de nuværende lave erhvervsbygninger i Flegmades håndværkerby afløses af lejligheder - indrettet i bygninger, der varierer i højde mellem to og seks etager.

I delområde 1 skal der til enhver tid være mindst seks træer, der kan opnå en højde på mindst syv meter. I delområde to skal der til enhver tid være mindst 20 træer, der kan opnå en endelig højde på seks meter.

Fra lokalplanen

Annonce

Seks etager mod Flegmade

Byggeriet bliver genbo til PFA's store boligkompleks på nordsiden af Flegmade. Her er der bygget i seks etager ud til Flegmade - og sådan bliver det også på den anden side af gaden. Men ellers bliver der lavere og mere spredt bebygelse på det cirka 15.000 kvadratmeter store område.

Ifølge lokalplanen skal der i alt bygges omkring 16.500 nye kvadratmeter, der kan bruges til bolig, erhverv, service og butikker. Der må som nævnt bygges i op til seks etager mod Flegmade, men maksimalt i 20 meters højde, og højden skal varieres. I bagrummet må der højst bygges i fire etager, og helt overordnet stilles der krav til høj arkitektonisk kvalitet.

Annonce

Præcis plan for træplantning

På et punkt er planen nærmest historisk præcis - nemlig når det gælder grønt. En særlig beplantningsplan fastlægger princippet for, hvordan træer skal placeres i bebyggelsens åbninger langs Flegmade, på parkeringspladserne og på de fælles friarealer. Her er hvert enkelt træ markeret.

På længere sigt er ideen, at der bliver en åbning i hegnet ind mod den nuværende bebyggelse langs Nordås mellem Flegmade og Vestre Engvej. Her tænkes der både på biler, cyklister og gående. Håbet er, at der kan skabes forbindelse hele vejen på tværs, så man fremover kan gå gennem området til stien langs Sønderåen - netop det element, udvalgsformanden roste.

Planen gik som nævnt uproblematisk gennem det politiske system, og der har heller ikke været bemærkninger fra naboer eller andre interesserede i høringsperioden.

Annonce

Ældre nåede at blive hørt

Vedtagelsen af lokalplanen på Flegmade faldt sammen med, at et enigt byråd godkendte den boligpolitik, som skal lægge rammerne for byudviklingen i Vejle Kommune de kommende år.

Her tales der blandt andet om et varieret boligudbud - og i den sammenhæng nåede kommunens ældre - repræsenteret af ældrerådet - også at blive hørt.

Politikken skulle faktisk have været godkendt allerede for en måned siden. Men her manglede man høringssvaret fra ældrerådet. Det kom med denne gang - og inden mødet glædede ældrerådsmedlem Bent Eskesen sig over, at politikken blandt andet har fokus på boliger bygget efter den nyeste seniorbolig-standard.

Avisen har tidligere fortalt i detaljer om den nye politik, og i byrådet var der lutter ros fra ordførerne - lige fra SF til Liberal Alliance. I den forbindelse glædede en af initiativtagerne til boligpolitikken, socialdemokraten Alex Vejby Nielsen, sig over det brede samarbejde, der ligger bag planen:

- Det har taget tid, men vi er gået grundigt til værks. Nu har vi et redskab, hvor vi bedre kan planlægge, hvilke typer boliger vi har brug for, lød det fra Alex Vejby Nielsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Billund

To biler stødte sammen i tæt trafik

Annonce