Annonce
Ikast-Brande

Lokalplanen for Vestergårdsvej vedtaget

Kortskitse over aflastningsområdet på Vestergårdsvej. Den blå linje markerer den eksisterende lokalplans afgrænsning og dermed åbeskyttelseslinjen, som den går i dag. I den oprindelige lokalplan var hotellet placeret i det nordøstlige hjørne mellem åbeskyttelseslinjen og den stiplede røde linje. Kilde: Ikast-Brande Kommune
Planerne skal gøre det muligt at opføre flere butikker samt et hotel i området.
Annonce

Brande: Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg har godkendt en ny lokalplan for det såkaldte aflastningsområde på Vestergårdsvej ved Brande samt et nyt tillæg til kommuneplanen. Planerne skal gøre det muligt at opføre flere butikker samt et hotel i området.

Størstedelen af arealet er allerede udlagt til aflastningsområde, men de eksisterende bestemmelser giver kun mulighed for at etablere butikker med et samlet butiksareal på højst 3500 kvadratmeter. Kvoten er stort set opbrugt og ønskes derfor udvidet, i første omgang til 5450 kvadratmeter. Heraf kan dagligvarebutikker lægge beslag på op til 2800 kvadratmeter.

Der vil fortsat være mulighed for liberale erhverv, herunder hotel, i begge områder.

I det nye kommuneplantillæg bliver afgrænsningen af detailhandelsområdet ændret. Området bliver desuden delt i to: et område, der fortsat skal fungere som aflastningsområde, og et centerområde, der alene skal rumme særligt pladskrævende varegrupper. Aflastningsområdet udvides med ca. 1,2 hektar hidtil uplanlagt jord mod nord ned mod Skjern Å - inden for åbeskyttelseslinjen. Netop dette har medført to indsigelser, dels fra Danmarks Naturfredningsforening Ikast-Brande (DN), dels fra naboerne på Herningvej 87, Helle og Hans Ulbrichsen.

DN ønsker at friholde arealet, der er omfattet af åbeskyttelseslinjen, for bebyggelse og bebuder en klage, hvis Miljøstyrelsen går med til at reducere åbeskyttelseslinjen som anført i planen. En holdning organisationen altid indtager, når der pilles ved beskyttelseslinjer. Desuden mener DN, at arealet, som i sin tid udgjorde Brande Omfartsvej, skal føres tilbage til sin oprindelige tilstand som landbrugsareal, en påstand Ikast-Brande Kommune ikke har kunnet finde dokumentation for.

Efter en besigtigelse af området sammen med repræsentanter for DN har kommunens Tekniske Område foretaget en ændring af lokalplanen, så det planlagte hotel rykkes længere væk fra Skjern Å og uden for åbeskyttelseslinjen. I stedet skal arealet anvendes til parkeringspladser, som for at beskytte dyrelivet skal afskærmes af levende hegn mod åen. Ejerne af ejendommen på den modsatte side af Herningvej, Helle og Hans Ulbrichsen, undrede sig bl.a. over, hvorfor det kan være muligt at dispensere fra åbeskyttelseslinjen ved Vestergårdsvej, når det ikke kan lade sig gøre på den anden side af Herningvej ned mod Brande Å. Samtidig stillede de spørgsmålstegn ved, hvorfor matriklen nærmest Skjern Å ikke inddrages, så aflastningsområdet udvides yderligere mod nord.

Der ønskes endvidere mulighed for dagligvarebutikker i begge delområder samt en anden adgangsvej til et eventuelt hotel, da der efter deres vurdering ellers er udsigt til trafikkaos i området, hvor der allerede er udfordringer med trafikken. Ingen af indsigelserne fik imidlertid indflydelse på den endelig lokalplan.

Lokalplanen skal give mulighed for flere butikker i dette område - og et hotel. Arkivfoto
Annonce

Skiltepylon?

Erhvervsstyrelsens ønske om at der ikke må gives ibrugtagningstilladelse til en ny dagligvarebutik, før der er givet ibrugtagningstilladelse til en udvalgsvarebutik, er til gengæld blevet indarbejdet i lokalplanen, ligesom styrelsens ønske om en præcisering af sommerhuslovens regler om hoteldrift er blevet taget til efterretning.

Endelig har en henvendelse fra Vejdirektoratet, der ikke som sådan havde nogen indvendinger mod planerne, ført til, at en skiltepylon er blevet fjernet fra illustrationerne, der indgår i lokalplanen.

Vejdirektoratet gør opmærksom på, at det ikke er sikkert, der kan gives tilladelse til at opstille en sådan skiltepylon ved motorvejen. Det beror på en konkret ansøgning.

Inden lokalplanen og kommuneplantillægget kan betragtes som endeligt godkendt, skal de først en tur forbi det samlede byråd, som har sagen på dagsordenen på årets første byrådsmøde på mandag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark For abonnenter

18-årig døde efter en voldsom anholdelse: Hvorfor stilles ingen til ansvar?

Danmark For abonnenter

20-årige Sofie døde i badekar på bosted: Medarbejdere makulerede vigtig badeinstruks

Annonce