Annonce
Læserbrev

Luksusmotorvejen påvirker private ejendomsværdier for milliarder

Sæt dig gerne i de berørtes sted, og mærk så selv efter: Er du helt uenig, hvis det nu var din egen bolig?

Læserbrev: Den nyligt offentliggjorte VVM-undersøgelse for luksusmotorvejen Give-Haderslev afslører en elendig samfundsinvestering, da den interne rente er beskedne 2,5-3,9 pct., hvor mindstemålet bør være fem pct.

VVM-praksis tillader, at tab af private ejendomsværdier ikke indregnes, da nogen en gang har bestemt, at private skal være sponsorer for samfundets infrastrukturprojekter.

Af de seks undersøgte linjeføringer for luksusmotorvejen udviser linjeføringerne Øst1 og Vest1 den mindst ringe samfundsøkonomi, med interne renter på 3,9 pct. og 3,4 pct.

Københavns Universitet har påvist private ejendomsværditab på 7-15 pct. ved opstilling af vindmøller i op til 800 meters afstand, med deraf følgende støj på 40-49 dB.

Vejdirektoratet oplyser, at en motorvej støjer mere end 58 dB op til 600 meter væk, og mere end 53 dB op til 1000 meter væk - langt mere end vindmøller og langt længere væk.

Ergo er ejendomsværditabene ved anlæg af motorveje af mindst samme størrelse som vindmøller, givetvis langt større.

Øst1 passerer 812 private boliger mindre end 1000 m fra motorvejen, totalværdi 912 mio. kr.

Tilsvarende for Vest1 er 890 boliger, totalværdi 1010 mio. kr.

Værdiansættelsen er baseret på den offentlige ejendomsvurdering 2018 - og bemærk: Totalværdien af alle landbrug, gartnerier og skovbrug er ikke indregnet!

Groft anslået kan det konstateres, at private boligejere inden for 1000 meters afstand skal sponsere 150 mio. kr., og formentlig langt mere, såfremt landspolitikerne gennemtrumfer luksusmotorvejen trods den elendige økonomi for såvel samfundet som de private sponsorer.

For alle privatejede ejendomstyper inden for 1000 m påvirker Øst1 ejendomsværdier for 14,47 mia. kr. og Vest1 for 15,13 mia. kr.

Disse beløb stiger til svimlende 29,67 mia. kr. (Øst1) og 30,97 mia. kr. (Vest1), hvis afstanden øges til 2000 meter, hvor man stadig meget tydeligt hører motorvejen i medvind!

Det må være klart for enhver, at samfundet naturligvis skal kompensere private boligejere fuldt ud for de tab, de rent faktisk påføres, hvis nogen altså, trods al sund fornuft, skulle få den dårlige og samfundsøkonomisk totalt uforsvarlige idé at realisere projektet med luksusmotorvejen.

Sæt dig gerne i de berørtes sted, og mærk så selv efter: Er du helt uenig, hvis det nu var din egen bolig?

Direkte at ignorere fænomenet med privatpersoners ejendomsværditab burde være kriminelt, da det kan sammenlignes med simpelt tyveri.

Jens Hviid. Arkivfoto: Benny F. Nielsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Helena blev kun 20 år: 'Mor, jeg har glemt mit træningstøj, jeg vender lige om nu og henter det', og så blev der helt stille

Annonce