Annonce
Læserbrev

Mænd skal styrkes i uddannelsessystemet

Kort sagt så vil uddannelseskellet på sigt skabe en underklasse af mænd med nogle triste fremtidsudsigter.

Læserbrev: Ligestilling og kønskamp handler ofte om, at vi skal have flere kvinder i ledelse og flere kvinder i bestyrelser.

Det er vigtige kampe at kæmpe, og der er ingen tvivl om, at de virksomheder, som har den mest mangfoldige sammensætning, når det kommer til køn, også er nogle af de mest succesfulde.

Men når vi taler om uddannelse, er det ikke kvinder, som halter bagefter - det er mændene.

Næsten dobbelt så mange mænd som kvinder forventes ikke at få en uddannelse ud over folkeskolen, inden de fylder 40 år.

Mens godt 70 pct. af kvinder forventes at få en videregående uddannelse, så gælder det kun 54 pct. af mændene.

Kvinder får stort set over hele linjen bedre karakterer end mænd på de gymnasiale uddannelser - også inden for det, der fordomsmæssigt er traditionelle mandefag såsom matematik.

Statistikken taler sit tydelige sprog, når vi taler uddannelse. Mænd uden andet end folkeskolens afgangseksamen lever kortere, er i højere grad enlige og barnløse og har sværere ved at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kort sagt så vil uddannelseskellet på sigt skabe en underklasse af mænd med nogle triste fremtidsudsigter.

I Dansk Erhverv mener vi, at vi skal have mere fokus på at få mændene med. Det er ikke godt nok, at vi har et uddannelsessystem, som tilsyneladende forfordeler drenge.

Vi foreslår derfor, at der forskes mere i didaktik og pædagogik med et fokus på drenge og uddannelse.

Vi så gerne, at man nedsatte en kommission for køn i uddannelserne, da vi også mangler kvinder på en række af de uddannelser, der er særligt efterspurgt i erhvervslivet, f.eks. inden for økonomi og it.

Annonce
Mads Eriksen. Pressefoto
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Fra ondt til værre: Gammelhavn vil være lukket i månedsvis, forudser Trefor-direktør

Annonce