Annonce
Ikast-Brande

Mange elever på Præstelundskolen har indlæringsvanskeligheder

Næsten en tredjedel af eleverne på overbygningen er diagnosticeret som ordblinde eller andet, der vanskeliggør traditionel undervisning. Det bliver derfor vægtet meget højt at skabe et tilbud til de elever, der har et særligt eller anderledes behov for undervisning, skriver skolebestyrelsen på Præstelundskolen. Arkivfoto
Skimmelsvamp og skolebyggeri har fyldt meget på den største skole i Brande, som også er udfordret af en stor andel af elever med behov for en tilpasning af undervisningen.

Brande: Hvert andet år skal folkeskolerne landet over aflægge en kvalitetsrapport, som dels skal give et billede af skolernes faglige niveau, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse samt inklusion og kompetencedækning, dels skal kunne anvendes som et mål- og resultatstyringsværktøj for kommunen.

I den forbindelse får skolebestyrelserne mulighed for at komme med deres kommentar, og på Præstelundskolen har skimmelsvamp-problematikken og det igangværende skolebyggeri naturligt nok fyldt meget de seneste år.

En anden problemstilling er forskellene i elevernes forudsætninger.

- Næsten en tredjedel af eleverne på overbygningen er diagnosticeret som ordblinde eller andet, der vanskeliggør traditionel undervisning. Det bliver derfor vægtet meget højt at skabe et tilbud til de elever, der har et særligt eller anderledes behov for undervisning, skriver skolebestyrelsen på Præstelundskolen og konstaterer, at det er meget ressourcekrævende og næppe en tendens, der ændre sig markant positivt de kommende år.

- Dette er også en kendsgerning, vi ser på nationalt plan, da der de seneste år er kommet mere fokus på diagnosebørn, eksempelvis ordblindhed, påpeger skolebestyrelsen i sin udtalelse og fortsætter:

- Som områdets største skole mener vi også, at vi skal kunne rumme den brede elevgruppe og derfor skabe det nødvendige tilbud. Samtidig appellerer skolebestyrelsen til politikerne om ikke at nedprioritere skoleområdet yderligere i de kommende år, ikke mindst hvis man skal have en chance for at indfri målet om som minimum at nå landsgennemsnittet på alle parametre.

- Der bliver indimellem gået på kompromis med de nationale retningslinjer for at fokusere mere på børnenes trivsel og tarv. Blandt andet opfylder skolen ikke målsætningen om linjefagslærer, da der bliver lagt mere vægt på den personlige relation mellem elever og lærer, påpeger skolebestyrelsen, der bakker 100 procent op om dette, eftersom der kun er tale om fagene billedkunst og kristendomsundervisning.

Endelig ønsker skolebestyrelsen sig en mere konsekvent holdning blandt personalet til spørgsmålet om mere bevægelse i undervisningen samt andre undervisningsudviklende tiltag.

Annonce

Går ikke på kompromis

Den fælles skolebestyrelse for Blåhøj Skole og Dalgasskolen glæder sig i deres udtalelse over, at begge skoler er inde i en god udvikling, der afspejles i generelt tilfredsstillende faglige resultater og elever, der generelt trives. Det lave elevtal på Blåhøj Skole medfører store udsving i skolens resultater, men på begge skoler arbejder medarbejderne på højtryk med at implementere både lokale indsatser samt visionerne for ”FællesSkolen” med udgangspunkt i de lokale værdier.

- Der bliver ikke gået på kompromis med skolernes fundament ”at drage nytte af forskelligheden i et forpligtende fællesskab”. Dog vil vi gerne bruge denne anledning til at gøre opmærksom på, at det begrænsede økonomiske råderum at drive skole for – også på Blåhøj Skole og Dalgasskolen – har nået sin grænse - i hvert fald hvis man fra politisk side fortsat ønsker, at vores skoler skal imødekomme de ambitiøse målsætninger, der er for ”FællesSkolen”, påpeger skolebestyrelsen, som anbefaler, at der afsættes flere ressourcer til kerneopgaven i folkeskolerne frem for overordnede politiske projekter, hvor medarbejdernes brug af ressourcer i flere sammenhænge bliver data-orienterede.

Lukningen af Kernehuset vil ifølge skolebestyrelsen betyde, at der skal ydes en ekstraordinær indsats for at skabe nye principper for samarbejde for overgange og overleveringer mellem den nyetablerede private institution Solstrålen og Blåhøj Skole.

- Samarbejdet er af stor vigtighed for alle, idet Solstrålen kommer til at danne rekrutteringsgrundlag for Blåhøj Skole, understreger skolebestyrelsen.

Under landsgennemsnittet

Samlet set ligger folkeskolerne i Ikast-Brande tæt på landsgennemsnittet på samtlige indikatorer, dog lå karakterniveauet ved 9. klasses afgangsprøve sidste sommer under landsgennemsnittet.

I dansk (skriftligt og mundtligt) fik folkeskoleeleverne i Ikast-Brande i gennemsnit karakteren 6,5 hvilket skal sammenholdes med et landsgennemsnit på 6,8, mens den gennemsnitlige karakter i matematik for 9.-klasseseleverne i Ikast-Brande lå på 6,9. Det er 0,1 karakterpoint under landsgennemsnittet. For de bundne prøvefag som helhed lå gennemsnittet i Ikast-Brande på 6,7 mod 7,0 på landsplan, men selvom resultaterne er under landsgennemsnittet, er der tale om en forbedring i forhold til året før.

Derudover måles det faglige niveau på skoleområdet ud fra de nationale test, mens trivslen måles gennem den årlige trivselsundersøgelse, som er obligatorisk.

Dobbelt så mange er droppet ud

81,3 procent af de elever, der forlod 9. klasse i sommeren 2018 var 9 måneder senere i gang med en ungdomsuddannelse, mens 4,8 procent var droppet ud. På landsplan er andelen kun halvt så stor, men ellers er andelen stort set den samme.

Efter 15 måneder var andelen af afgangselever, der var i gang med en ungdomsuddannelse oppe på 87,9 procent, et procentpoint under landsgennemsnittet. Her er det årgangen, der afsluttede 9. klasse i sommeren 2017, der er lavet statistik på. For elever, der har taget 10. klasse, er tallene for Ikast-Brande til gengæld markant højere end landsgennemsnittet: 98 procent af de unge i Ikast-Brande Kommune var efter 15 måneder i gang med en ungdomsuddannelse; på landsplan er andelen 92 procent.

Den samlede andel af timer, der bliver læst af en lærer med linjefag eller linjefagskompetence, er steget fra 85 til 86 procent siden den seneste kvalitetsrapport blev udarbejdet. Dog ligger Ikast-Brande Kommune fortsat under landsgennemsnittet på 88 procent.

Kvalitetsrapporten er baseret på skoleåret 2018/2019.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Se billederne fra en lukket covid-afdeling: Sådan modtages corona-patienterne

Annonce