Annonce
Give

Reaktioner på forældrepars historie: Flere føler sig utrygge ved kommunens sagsbehandling

Katja Blirup måtte stoppe sin uddannelse for at passe Milo. Hun søgte derfor tabt arbejdsfortjeneste og fik det. Men uenighed med kommunen resulterede i to anker til Ankestyrelsen. Begge afgørelser blev sendt retur til Vejle Kommune. Foto: Børge Larsen

Ikke mindst mange forældre med udsatte børn kan nikke genkendende til historien om Katja og Kenneth Blirups problemer med den kommunale forvaltning i forbindelse med deres for tidligt fødte barn. Artiklen er indtil videre læst af knap 38.000 på vafo.dk, hvor den kommenteres flittigt.

Annonce

Give: Skal man tro de kommentarer, der er at finde på de sociale medier om den kommunale sagsbehandling, så er der, meget diplomatisk sagt plads til forbedringer.

Store forbedringer, vel at mærke. Søndag bragte vafo.dk en artikel om et par i Gadbjerg, der er forældre til et for tidligt født barn. For tidligt fødte børn er ofte meget sensitive og følsomme over for forandringer og Katja Blirup søger derfor på et tidspunkt tabt arbejdsfortjeneste.

Det får hun bevilget, men der opstår uenighed om antallet af timer, hun skal have det i. Sagen ender i Ankestyrelsen, der i to omgange "hjemsender" sagen til Vejle Kommune med opfordring til at tage sagen op til fornyet behandling.

Artiklen er blevet delt flittigt på sociale medier og det er også her, der er mange kommentarer til den. De fleste kommentarer går på den kendsgerning, at Ankestyrelsen to gange sender Vejle Kommunes afgørelse tilbage til fornyet behandling.

- Ja, det er desværre sådan det er. Og det er i stort set i alle kommuner, at menneskesynet er sygt! Hvem er til for hvem, spørger således Britt Skousen Andersen som den første på vafo.dk.

Selv ikke en stor kommune som Vejle har den fornødne specialviden på området. Kommunerne er gode til at tage sig af almenområdet. Lad regionerne tage sig af det specielle, ligesom de gør på sundhedsområdet.

Ib Poulsen, kommentar på vafo.dk

Annonce

Kanslergadeforliget

I mange af indlæggene får de kommunale sagsbehandlere på puklen for at være inkompetente. Eller, og det næsten endnu værre, det er kommunal kassetænkning:

- Jeg tror desværre ikke, det er inkompetente sagsbehandler alene. der er skyld i dette. Det er kommuners forretningsgang bevist og kynisk at trække sager i langdrag. Mens vores børn og unge, der rammes af kassetænkning og desværre får det værre og værre, mens sagerne står på, må forældre må slippe alt og have fuld fokus på børn alene, skriver således Søren B. Olsen, også på vafo.dk.

Ofte er det mennesker, der selv er forældre til børn med særlige behov, der kommenterer og kommer med ligende eksempler som de, Katja og Kenneth Blirup har oplevet. Men der kommer også kommentarer fra andre.

- Mere end 40 års arbejde med udsatte borgere har lært mig, at Kanslergadeforliget fra 1933 fortsat ikke er slået igennem i mange kommuner. De tror fortsat, ydelser skal udbetales efter behov, og ikke efter gældende regler. Jeg må også skose mine pædagogkollegaer. Erfaringsmæssigt har de kun meget lidt indsigt i børn med udviklingsforstyrrelser, konstaterer Søren Peder Møller, også på vafo.dk

VAF bringer onsdag et interview med formanden for Vejle Kommunens børne- og familieudvalg Torben Elsig-Pedersen. Han vil ikke kommentere enkeltsager, men fortælle om de politiske krav til forvaltningens arbejdsgange.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce