Annonce
Vejle

Masser af affald graves stadig ned: Sådan vil Vejle mindske mængden af nedgravet skrot

Affaldgenbrug arbejder med genanvende mere affald. I mange år har man bare gravet affaldet ned. Rundt om affaldspladsen i Vejle består bakkerne faktisk af nedgravet affald. Foto: Yilmaz Polat
Genbrugspladserne i Vejle graver årligt 2000 ton ikke-genanvendeligt affald ned i jorden. Nu har Affaldgenbrug fundet en løsning til at undgå, at kasserede toiletter, tallerkener og havenisser ender i et hul i jorden.

Vejle: Dit gamle toilet kan i fremtiden ende som fyld i en betonklods.

For som noget nyt har Affaldgenbrug fundet en løsning til genanvende porcelæn, keramik og glaserede klinker. Før blev affald af den type gravet ned i jorden i et såkaldt deponi, men nu sendes affaldet til firmaet Mijodan A/S, som knuser det, og derefter blander det i beton.

Pulveriserede havenisser og toiletter bliver blandt andet til de støbte, legoformede betonklodser, som står rundt omkring på Vejle Genbrugsplads. Betonklodserne kan udover at agere stopklods for køretøjer også bruges i byggerier.

- Vi graver stadig affald ned i jorden, men det skal vi jo helst ikke, og vi finder hele tiden nye måder, hvorpå vi kan genanvende de forskellige ting. Det betyder, at vi skal grave mindre affald ned, siger Martina Hinrichsen, kommunikationskoordinator i Affaldgenbrug.

For at fremme den nyeste form for genbrug opstilles der for tiden nye containere til farvet sanitet, porcelæn, glaserede klinker og urtepotter af keramik på kommunens fire genbrugspladser i Vejle, Børkop, Egtved og Give.

Deponi

Affald, der ikke kan genbruges eller brændes, graves ned i et stort hul i jorden.

Det er typisk asbest, blød pvc-plastik (badebassiner, gamle haveslanger og gummistøvler), forurenet jord og opfej fra gaderne.

Affaldet placeres i forskellige celler og i en membran, som forhindrer giftige stoffer at sive ned til grundvandet og det omkringliggende miljø.

Kilde: Affald.dk

Til næste generationer

I 2017 blev der tilsammen afleveret lidt over 2000 ton affald til deponi på de fire genbrugspladser, hvilket svarer til 3,8 procent af den samlede affaldsmængde, der kommer ind på genbrugspladserne. Ifølge Affaldgenbrug bliver kommunen år for år generelt bedre til at bruge affaldet på ny, og deponimængden falder.

Bakkerne rundt om Vejle Genbrugsplads på Vestre Engvej 70 består af gamle og lukkede deponier. Under græsset gemmer sig et hav af menneskelige efterladenskaber. Og selvom bunkerne er overgroede og tilsyneladende gemt langt væk, er det ikke ensbetydende med, at affaldet ikke kommer op til overfladen igen.

- Et deponi er ikke nødvendigvis en endestation, for tanken er, at ting i deponi er efterladt til kommende generationer. I England er man eksempelvis begyndt at eksperimentere med at grave gammelt affald op og genanvende det. I de gamle deponier lossede man jo bare alt ned. Der ligger både glas, metal, træ og fødevarer, som i princippet kan genanvendes, siger Martina Hinrichsen.

Affaldgenbrug har dog ikke taget en beslutning om, hvorvidt de gamle deponier i Ny Rosborg skal åbnes for at få fat i materialerne, lyder det fra Martina Hinrichsen.

Affaldsvand skal kunne drikkes

Selvom udviklingen går den rigtige vej, ryger der stadig omkring 2000 ton affald fra borgere og virksomheder i Vejle i kamre i jorden. Det drejer sig blandt andet om aske fra brande, det giftige byggemateriale asbest og den bløde udgave af plastikmaterialet PVC, som gummistøvler og haveslanger består af.

Men at grave affaldet ned i deponi, løser ikke problemerne. Der er stadig en række miljøudfordringer ved at have deponi. For eksempel siver regnvand gennem det nedgravede affald og opsamler på sin vej mange skadelige stoffer. Moderne deponier er derfor anlagt sådan, at det forurenede vand ikke finder vej til grundvandet eller vandløb.

Det hives i stedet op til rensning, og i samarbejde med Vejle Spildevand forsøger Affaldgenbrug at få vandet renset det så godt, at det kan bruges i drikkevandshanerne.

- Det lyder ikke særlig lækkert, men vi forsøger at rense det til at drikkevandsvandskvalitet. Deponi er på mange måder frygteligt, men vi har lært at håndtere det, siger Martina Hinrichsen.

Affald i bakkerne

Når hullet er fyldt op med affald, dækkes det med jord.

Der skal være over en meter grus og jord på affaldet, før man kan plante oven på det.

Men affaldet vil altid være at finde i bakkerne. Mange år efter lukningen skal man fortsat pumpe den væske, som løber fra lossepladsen (perkolat), væk fra deponiet og holde øje med, at stofferne i affaldet ikke skader naturen.

Det gøres blandt andet ved at tage prøver af grundvand og åer under og i nærheden af deponiet.

Kilde: Affald.dk

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce