Annonce
Egtved

Massiv forurening i Randbøldal: Oprensning vil koste mange millioner

Den gamle turbinesø er med til at give Randbøldal et idyllisk udtryk - dog kun på overfladen. Slammet i søen er nemlig forurenet med malakitgrønt og leucomalakitgrønt, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Foto: Yilmaz Polat
Vejle Kommune har gennemført omfattende prøver af forureningen af slammet i søerne i Randbøldal. Der er ingen sundhedsrisiko ved at fange fisk i åen, men de nærmeste dambrug nedstrøms søerne kan ikke sælge fisk til fødevarebrug.
Annonce

Randbøldal: Smukt og idyllisk ser det ud med den opstemmede sø foran Det Hvide Palæ i Randbøldal. Men kun så længe man kigger over overfladen. Under overfladen er der knap så idyllisk.

Her ligger et tykt lag slam, som er forurenet med malakitgrønt og leucomalakitgrønt - begge dele er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Det fandt Vejle Kommune ud af, da den i efteråret 2016 blev gjort opmærksom på, at de hollandske fødevaremyndigheder ved en stikprøvekontrol af et parti fisk fra et dambrug i Vejle Å havde fundet et for højt indhold af malakitgrønt. Fiskene indeholdt mere end de 0,2 mikrogram per kilo, som er EU's grænseværdi.

På baggrund af det iværksatte kommunen en undersøgelse af slam og vildfisk i Vejle Å og kunne konstatere, at forureningen stammer fra de to opstemmede søer i Randbøldal.

Slammet i søerne er forurenet med malakitgrønt og leucomalakitgrønt, og små mængder af disse stoffer frigives til åvandet. Vandet transporteres herefter nedstrøms til de to dambrug, hvor det over tid optages i fiskekødet.

Derfor har de to dambrug de seneste år ikke kunnet sælge deres produktion af fisk som fødevarer, hvilket har givet dem store økonomiske tab.

Indholdet af malakitgrønt og leucomalakitgrønt er relativt højt og ligger over de kvalitetskriterier, som Miljøstyrelsen har sat. Heldigvis er forureningen fanget i slammet.

Keld Andersen, afdelingsleder hos Teknik & Miljø

Annonce

Påvirker ikke drikkevand eller folkesundhed

Kommunen undersøgte straks, om forureningen havde påvirket drikkevandsboringen tæt ved, eller om det ville være farligt at spise fisk, der fanges i søerne. Konklusionen var, at drikkevandet ikke var påvirket, og der var ikke nogen akut fare for folkesundheden.

Hvor forureningen stammer fra, kan man ikke sige med sikkerhed.

- Malakitgrønt bruges i flere forskellige sammenhænge, blandt andet til at farve tøj med. Engang blev det brug til at bekæmpe parasitter hos dambrugsfisk, frem til det blev forbudt i 1990. Der kan være flere forskellige kilder til forureningen i Randbøldal, fortæller Keld Andersen, afdelingsleder hos Teknik & Miljø i Vejle Kommune.

Annonce

Nye undersøgelser

Vejle Kommune har for nylig gennemført nye undersøgelser af søerne og det forurenede slam for at få et mere detaljeret overblik over forureningen.

Ved den sidste undersøgelse blev der kun taget prøver fra det øverste lag i slammet. I den nye undersøgelse er der taget prøver i flere dybder i 25 punkter i de to søer.

Prøverne viser op til 2929 mikrogram malakitgrønt per kilo vådt slam i den nedre sø og op til 2940 mikrogram i den øvre sø.

- Det er et relativt højt indhold, som ligger over de kvalitetskriterier, som Miljøstyrelsen har sat, men det var cirka det niveau, vi havde forventet i forhold til de tidligere undersøgelser. Heldigvis er forureningen fanget i slammet. Der afgives hele tiden lidt af stoffet til åens vand. Dog så lidt, at det ikke kan måles. Men det er nok til, at fiskene i de berørte dambrug nedstrøms søerne over tid oparbejder en koncentration, der ligger over de gældende grænseværdier, forklarer Keld Andersen.

Malakitgrønt

Malakitgrønt er et grønt farvestof.

Det blev tidligere anvendt som antiparasit-middel ved fiskeopdræt.

Denne anvendelse er nu forbudt i mange lande, da rester af stoffet menes at kunne forårsage kræft hos mennesker.

Kilde: Wikipedia

Annonce

Statslig finasiering er eneste mulighed

Siden 2017 har Vejle Kommune været i dialog med blandt andre Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen om problemet og om mulighederne for at løse det. En oprensning forventes nemlig at løbe op i et tocifret millionbeløb - 20-35 millioner kroner ifølge P4 Trekanten.

- Det er en omfattende opgave, da man først skal pumpe så mange kubikmeter slam op, som bagefter skal behandles på forskellige måder, inden noget måske kan spredes ud, og andet sendes til en losseplads, forklarer afdelingslederen.

Den eneste mulige kilde til finansiering, som det ser ud lige nu, er de midler, som er knyttet til statens vandområdeplaner. Det forudsætter, at Miljøstyrelsen prioriterer søerne i Randbøldal for tredje planperiode, som strækker sig fra 2021 til 2017.

Vejle Kommune håber, at de nye prøver kan være med til at overbevise Miljøstyrelsen om vigtigheden af, at søerne i Randbøldal bliver en prioritet, så forureningsproblemerne kan udbedres.

Hvis der ikke sker en oprensning af slammet i søerne, vil driften af de berørte dambrug være problematisk i mange år frem. Over tid vil der også fortsat ske en ophobning af malakitgrønt i vildfisk nedstrøms søerne, men det vurderes ikke på nuværende tidspunkt til at være et sundhedsproblem.

Det vil koste mange millioner at oprense de to gamle turbinesøer og fjerne det forurenede slam. Den eneste kilde til finansiering af en opresning er for tiden de midler, der er tilknyttet statens vandområdeplaner. Miljøstyrelsen prioriterer, hvilke projekter der skal med i næste planperiode fra 2021-2027. Foto: Yilmaz Polat
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Se billederne: Mette Frederiksen og Bo Tengberg er blevet gift på Møn

Vejle For abonnenter

Oprykningsfest blev sparket i gang på Lucky’s: - Lykkeligere kan man ikke være

Annonce