Annonce
Vejle

Meningsmåling: 51 procent kalder ringvej nord om Vejle god idé

En bro over Grejsdalen er en del af fremtidsplanen om en ringvej nordvest om Vejle. Den 280 meter lange bro vil strække sig over både Grejsdalsvej. Grejs Å og jernbanen mod Jelling. Planlæggerne ved, at en bro over den smukke Grejsdal skal være så diskret som mulig, fremgår det af Mobilitetsplanen fra 2018. Derfor er det langt fra sikkert, at broen kommer til at se ud som denne visualisering. Illustration: Rambøll hentet fra baggrundsrapporten til Mobilitetsplanen
51 procent af de adspurgte synes umiddelbart, at det er en god idé, at sende en del af Vejles trafik på en ny vej nord om Vejle - blandt andet via en bro over Grejsdalen.

Vejle: Lad os sende den trafik, der ikke har ærinde i Vejle, udenom den hårdt belastede midtby.

Sådan er en del af filosofien bag det ringvejsprojekt, der har simret i trafikplanlæggernes bevidsthed i årtier. Senest blev projektet detaljeret beskrevet i kommunens Mobilitetsplan, der blev sendt på gaden i januar 2018.

Ideen har tilhængere og modstandere - men en ny meningsmåling fortæller, at flere er for end imod.  I starten af januar gennemførte analysefirmaet Jysk Analyse en måling for Vejle Amts Folkeblad. Den viser, at 51 procent af de 1020 svarere kalder ideen god, mens 28 procent er imod.

Annonce

De resterende 21 procent har enten ikke svaret eller endnu ikke taget stilling til det mindst 500 millioner kroner dyre projekt.

Det samme gælder i princippet politikerne. Langt størstedelen af projektet er foreløbigt kun beregninger og  streger på et stykke papir. Kun de første godt to kilometer af det sammenlagt cirka ni kilometer lange vejforløb er der fundet penge til  - 130 millioner kroner.

Arbejdet blev sat i gang i slutningen af 2020, og om et par år skal vejen sno sig op gennem skoven fra Vardevej til det store parcelhuskvarter Planetbyen i det vestligste Uhrhøj.

Arbejdet med første etape af den mulige ringvej er i fuld gang lige vest for Trædballe. Det nye vejstykke til Planetbyen kobles via en rundkørsel på Vardevej og Vejledalen, der siden november 2017 har skabt forbindelse på tværs af ådalen til motortrafikvejen mod Billund. Foto: Mette Mørk

Her slutter vejprojektet i første omgang. Men en forlængelse med yderligere to kilometer til Jellingvej er på den politiske dagsorden.

Hvis vejen forlænges, kan det sende en del af trafikken helt udenom villakvarteret på Uhrhøj. Det var netop et løfte om en alternativ vej til og fra det 450 boliger store Planetby-område, der tilbage i 2008 for alvor satte gang i planlægningen af en ny vej nordvest om Vejle.

Blå vælgere, mænd og unge siger ja

De 1020 svarere i den meningsmåling, Jysk Analyse gennemførte som telefon-interviews fra 4. til 7. januar blandt borgere i Vejle Kommune, fik følgende spørgsmål: 

Vejle Kommune har en plan om at etablere en ringvej nordvest om Vejle - blandt andet med en bro over Grejsdalen. Målet med den nye plan til 500 millioner kroner er, at aflaste midtbyen for en del af den gennemkørende trafik. Synes du planen med en ny bro over Grejsdalen er en god eller en dårlig idé?

Af de adspurgte svarede 51 procent - god idé, 28 procent svarede dårlig idé og de resterende 21 procent svarede enten ved ikke eller undlod at svare.

Meningsmålingen er behæftet med en usikkerhed på tre procentpoint.

Går man dybere i undersøgelsen ser det ud til, at det er blandt vælgerne i blå blok, der er størst opbakning til projektet - nemlig 59 procent mod 50 procent hos de adspurgte, der har svaret, at de stemmer på et rødt parti.

Flest mænd - 57 procent mod 46 procent af kvinderne ser positivt på projektet, mens det er blandt de unge mellem 18 og 29 år, der er markant størst opbakning, 64 procent svarer "god idé", mens kun 21 procent er imod.

Resultatet var en VVM-redegørelse for de fire kilometer vej fra ådalen til Jellingvej. På den baggrund ligger et plangrundlag for knap halvdelen af projektet, og i forbindelse med de seneste års forhandlinger om kommunens økonomi,  har strækningen fra Planetbyen til Jellingvej været drøftet. De to kilometer vej er i den tre år gamle mobilitetsplan beregnet til 60 millioner kroner.

- Det stykke vil jeg meget gerne have med. Det vil øge værdien af den strækning, der allerede er sat i gang, fordi vi for alvor kan sende trafikken helt over mod Jellingvej, siger formanden for teknisk udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen (V).


Nuværende og kommende trafikanter uden ærinde i Vejle midtby får mulighed for at køre uden om via den nye forbindelse.

Fra Mobilitetsplanen


Ved Jellingvej slutter den strækning, der er undersøgt efter bestemmelserne i planloven. De resterende fem kilometer har hverken været til politisk behandling eller til offentlig høring. Her er der med andre ord for alvor tale om et fremtidsprojekt.

Nyt boligkvarter

Ifølge skitserne i Mobilitetsplanen skal vejen strække sig over markerne nord for Bøgagervej hen til kanten af Grejsdalen - midt mellem de yderste boliger i dalen og Grejs Mølle.

På markerne er der ifølge kommuneplanen tanke om et nyt boligområde med op mod 1000 boliger. Ringvejen skal på den måde være med til at udgøre en del af infrastrukturen i det nye udviklings-område.

På et kort har Vejle Kommune illustreret de mulige trafikprojekter og sammenhængen med motorvej E45. Kilde: Vejle Kommune

Men først og fremmest skal vejen  være en alternativ rute nordvest om Vejle til og fra motorvejsnettet ved Hornstrup. Og ved Grejsdalen møder vejplanerne den største natur- og miljømæssige udfordring. For hvordan krydser man en Danmarks naturperler.

Ringvej eller ej - hvad mener du?

Tirsdag 9. februar kan du deltage i en online-debat om en potentielt ny ringvej nordvest om Vejle.

Log ind på Facebook og find Vejle Amts Folkeblads Facebookside.

Her vil du møde et opslag, hvor du i kommentarsporet kan give din mening til kende og stille spørgsmål til planerne.

Debatten starter klokken 20 og varer en time.

Vi samler op på debatten i en efterfølgende artikel – her bliver dine input måske brugt.

Vi håber, du vil debattere med.

De rådgivende ingeniører fra Rambøll har skitseret en 280 meter lang bro, der strækker sig over Grejsdalsvej, jernbanen og Grejs Å - et projekt til 102 millioner kroner ifølge anlægsskønnet fra 2018.

I baggrundsmaterialet har Rambøll visualiseret projektet. Står de visualiseringer til troende, ser det ikke ud til, at projektet for alvor vil forstyrre den smukke ådal.

Annonce

Støj i den smukke dal

Men projektet vil forstyrre på anden måde. Det er nemlig bilstøjen, der vækker størst bekymring hos de berørte borgere og de interesseorganisationer, der reagerede, da mobilitetsplanen var til høring i foråret 2018. I kommunens 147 sider lange sammenfatning citeres Danmarks Naturfredningsforening for følgende:

En bro over Grejsdalen er problematisk ud fra et landskabeligt synspunkt, men dog ikke ødelæggende for naturværdierne. Den vigtigste negative effekt herfra er dog vejstøjen fra broen.

I spørgsmålet til avisens meningsmåling er broen over Grejsdalen specifikt nævnt som en del af vejprojektet - netop fordi den del bliver den mest synlige del af projektet. Men det ser ikke ud til at skræmme de fem ud af ti, der mener, at ringvejen er en god ide.

Når - eller rettere sagt -  hvis ringvejen kommer til at krydse den smukke dal, skal den de sidste par kilometer strække sig til Ny Solkildevej og på den måde få forbindelse til motorvejskrydset ved Hornstrup.

Ringvej i etaper

Mobilitetsplanen blev udarbejdet i samarbejde mellem det rådgivende ingeniørfirma Rambøll og Vejle Kommune og offentliggjort i januar 2018. Her blev ringvejsprojektet beskrevet som følger: 

"Tanken med den nordvestlige forbindelse er at der skabes en højklasset forbindelse fra Bredsten Landevej via Vejledalen til Vardevej, vest om Uhre over Jellingvej og Grejsdalen til Ny Solskovvej ved Hornstrup.

Vejen vil i høj grad medvirke til at aflaste Horsensvej og Skovgade/Vesterbrogade for gennemkørende trafik.

Den nordvestlige del af Ring 3 kan opdeles i fem etaper. Rækkefølgen af de fem etaper skal bearbejdes i forhold til udbygningstakten af boligområderne samt en beslutning om værdien af krydsning af Grejsdalen for at få skabt en god vejforbindelse til E45.

Ved etablering af en dalbro over Grejsdalen forventes rejsetiden mellem Hover og Hornstrup reduceret med cirka fem minutter til cirka tre minutter. Pålideligheden for rejsetiden og trafiksikkerheden vil også blive øget væsentligt med den nye direkte forbindelse."

Spørgsmålet er så, om vi overhovedet kommer til at køre på fremtidsvejen. Selvom Vejle Kommune er velbeslået med cirka 1,5 milliard kroner i kassen, er der næppe råd til både at gennemføre ringvejsprojektet og det store vejprojekt ved havnen. Udvidelsen af Havneruten til fire spor koster også i omegnen af en halv milliard - inklusive den omdiskuterede tunnel under havnepladsen.

Annonce

Må ikke bruge en milliard

Udover at dræne økonomien med en milliard, vil kommunen næppe få lov til begge projekter af staten indenfor en overskuelig tidsramme. Finansministeriet holder sammen med Indenrigsministeriet vågent øje med, hvor mange penge kommunerne bruger på anlæg. Der er afsat rammer, som år efter år forhandles på plads med Kommunernes Landsforening. Og Vejle Kommune skal som bekendt også bruge anlægskroner til meget andet end vejbyggeri.

Når der skal prioriteres, er den nuværende formand for teknisk udvalg ikke i tvivl:

- Så gælder det i første række Havneruten. På langt sigt tror jeg, at ringvejen er en god idé. Men vi skal først have løst problemerne omkring havnen, så jeg tør ikke sætte årstal på, hvornår vi eventuelt finder penge til at gøre ringvejen færdig, siger Gerda Haastrup Jørgensen.

Annonce

Lokal frygt for trafik

Dermed taler hun direkte ind i den frygt, lokalrådet for Hornstrup har udtrykt siden planerne kom frem. Beboerne langs de små veje gennem området forudser kaos, hvis der skal presses endnu flere biler igennem området.

Det vil ske, hvis ringvejen i første omgang ender i enten Uhrhøj eller ved Jellingvej. I den situation vil bilisterne søge mod motorvejen ad de eksisterende veje - ned til Grejsdalsvej og så op igen via Hornstrup Kirkeby.

Situationen er forudset i mobilitetsplanen. Her foreslår ingeniørerne, at der bliver afsat 40 millioner kroner til at opgradere vejstrækningen, men det har ikke fjernet frygten i et lokalsamfund, hvor det vil være svært af finde fem ud af ti, der synes, ringvejsprojektet er en god idé.

Annonce
Vejle For abonnenter

Mågekoloni er brast sammen: Derfor har flere tusind truede hættemåger forladt Vejle - John ærgrer sig, mens andre er glade

Danmark

De seneste coronatal: Otte døde og 50 færre indlagte

Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Afstemnings-fadæse i Vejle: Flere mødte en lukket dør, da de ville brevstemme - kommunaldirektøren kalder fejlen for 'noget uheldig'

Billund For abonnenter

Billund Lufthavn har forslag, der kan gøre det lettere for rejsende at komme til Aarhus: Derfor siger borgmesteren nej tak

VEJLE

På søndag kommer det til at vrimle med cykler i Vejle: Men bare rolig - det er ikke Tour de France-feltet, der har tyvstartet tredje etape

Kultur

Breinholt bliver rørt over at se nye festivalgæster, men han mener én ting burde forbydes: - Hvis du er for gammel til at tage på festival, så skal du holde dig væk

Vindmøller er fyldt med stål og beton: Så grønne er de rent faktisk

Vejle

Dokumenter blev holdt hemmelige: Nu kan du købe papirerne, der fortæller om tidligere dronnings utroskab og den frygtelige straf

Vejle For abonnenter

Borgmesteren i Aarhus fører protektionistisk sognerådspolitik: Naturligvis ligger Jyllands lufthavn i Billund

For abonnenter

Nødråb fra virksomheder: Vi ved ikke, om vi kan få råvarer om en måned. Eller hvad de koster. Og om leverandøren findes om et år

Alarm 112

Taxatur fra Jelling Musikfestival endte med at koste 6000 kroner: Nu er sagen meldt til politiet

Ministerium vil sælge bolig i New York på 353 kvadratmeter

Vejle Boldklub

VB forlænger aftalen med ung forsvarsspiller, der tidligere i år fik sin førsteholdsdebut

Vejle For abonnenter

Giver det mening? Vejles vigtige trafikrute får fire spor, men kun på en del af ruten - her er forklaringen

Kultur

Se video: I dag må du bare ikke gå glip af Danmarks hurtigst voksende fænomen - 'selvom han i virkeligheden står på den forkerte scene'

Annonce