Annonce
Trekantområdet

MF'er frygter for iltsvind efter dumpning - minister lover styrelse vurderer det nøje

Miljøstyrelsen har alene vurderet på, om dumpningen kan påvirke det fysiske miljø, og mener ikke, at der vil opstå problemer i kølvandet på dumpningen. Foto: Søren Gylling
Dumpning af opgravet havbund og slam fra fjorde kan udløse iltsvind i Lillebælt, frygter folketingsmedlem, som har stillet spørgsmål til miljøministeren. Ministeren lover, at det indgår i vurdering fra Miljøstyrelsen i forbindelse med ansøgningen fra Kolding Kommune til at dumpe 360.000 kubikmeter. Hidtil har styrelsen vurderet, at de mange ton materiale fra Baltic Pipe-projektet, der dumpes nu, ikke vil medføre problemer.
Annonce

Lillebælt: De store mængder materiale, som i disse dage sejles i pramme fra Fænøsund til klappladsen på Trelde Næs, kommer ikke til at udløse iltsvind, når det dumpes i Lillebælt. Det har Miljøstyrelsen vurderet, men folketingsmedlem Nils Sjøberg ( Rad.v.) frygter det.

Der skal de kommende uger sejles op imod 250.000 kubikmeter opgravet havbund fra Fænøsund til Trelde Næs. Prammene sejler i pendulfart, og Miljøstyrelsen har ikke vurderet, at det er kritisk for hverken ålegræs eller iltsvind.

Miljøstyrelsen har alene vurderet på, om dumpningen kan påvirke det fysiske miljø, og mener ikke, at der vil opstå problemer i kølvandet på dumpningen. Nils Sjøberg er i lighed med andre politikere og forskere skeptisk og har netop spurgt ind til problematikken om iltsvind i forbindelse med den tilladelse, som Miljøstyrelsen netop nu har til behandling om 360.000 kubikmeter slam fra Kolding Kommune.


Det er det overordnede princip om, at vi dumper materiale, når der er andre løsninger.

MF Nils Sjøberg - Radikale Venstre


- Gør det en forskel for dig om det er materiale fra Baltic Pipe eller Kolding Fjord i forhold til din frygt for iltsvind?

- Overhovedet ikke. Det er det overordnede princip om, at vi dumper materiale, når der er andre løsninger. Det er fint, at man vil bygge bæredygtigt, men så gælder det hele vejen. Der skal ikke være forskel på, om man bygger på land eller vand, siger Nils Sjøberg med henvisning til Marina City-projektet, som kræver uddybning i Kolding Fjord.

Annonce

Ser på risiko for iltsvind

Han frygter, at spredning af sediment fra dumpningen vil være skadelig for bunddyr, og at det vil udløse iltsvind rundt om i Lillebælt og i fjordene.

Ministeren har fastslået, at Miljøstyrelsen ser på risikoen for iltsvind i forbindelse med sagsbehandlingen af Kolding Kommunes ansøgning. Styrelsen har i forhold til Baltic Pipe-projektet ikke vurderet, at klapningen kan medføre iltsvind.

- Jeg mener, at vi bør stoppe med at give tilladelserne, når vi ved, at der er alternative muligheder. Det gør det dyrere, men det bør man tænke ind, når man projekterer. Det gælder både, når det er staten, der er bygherre, eller en kommune, siger Nils Sjøberg.

Lea Wermelin konstaterer i sit svar til Nils Sjøberg, at der var iltsvind i det sydlige Lillebælt i 2019, og at det understreger, at der er behov for at forbedre tilstanden i vandmiljøet.

"Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, og de vurderer ikke, at opgravning og klapning af havbundssediment er et generelt problem i forhold til iltsvind i danske farvande", svarer miljøminister Lea Wermelin (S), men understreger samtidigt, at tilladelse til klapning forudsætter, at det er natur- og miljømæssigt forsvarligt.

Annonce

Ikke kritisk sejlads

Nils Sjøberg mener, at man i forhold til de indre danske farvande skal have fokus på både klapning, havdambrug, overløb og andre kilder, der kan presse havmiljøet.

- Vi skal bremse op og se på den belastning, vi udsætter havet for, og ikke mindst i Lillebælt, hvor vi ved, at der er store miljømæssige problemer, siger han.

Der skal de kommende uger sejles op imod 250.000 kubikmeter opgravet havbund fra Fænøsund til Trelde Næs. Prammene sejler i pendulfart, og Miljøstyrelsen har ikke vurderet, at det er kritisk.

I forbindelse med tilladelsen til Energinet om at klappe materiale ved Trelde Næs har Miljøstyrelsen alene undersøgt stoffets fysiske beskaffenhed og eventuelle påvirkning af miljøet. Vurderingen er, at det ikke vil udløse iltsvind.

Miljøstyrelsen har ligeledes ikke vurderet, at det var nødvendigt at gennemføre en undersøgelse af sedimentet fra udgravningen, fordi der er tale om uberørt havbund fra Fænøsund, fremgår af tilladelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce