Annonce
Hedensted

Havbrug i Horsens Fjord er ulovlige: Miljøstyrelsen lader driften fortsætte

I mere end 10 år har der været diskussion om havbrugene ved Horsens Fjord. Modstanderne mener, at havbrugene forurener havmiljøet, mens fortalerne mener, at der ikke er en negativ påvirkning. Arkivfoto: Morten Pape
De fem lokale havbrug får indtil videre lov til at fortsætte driften. Miljøstyrelsen har afgjort, at deres placeringstilladelser er udløbet, og at de dermed er ulovlige, men styrelsen har ikke viden nok til at lukke produktionen, oplyser kontorchef.
Annonce

Snaptun: De fem havbrug i Horsens Fjord bliver ikke lukket foreløbig. Det står klart, efter Miljøstyrelsen er kommet frem til en afgørelse om havbrugenes placeringstilladelser.

Styrelsen når frem til, at tilladelserne er udløbet, og at havbrugene dermed er ulovlige, men det får ikke den konsekvens, at havbrugene skal lukke, oplyser Yvonne Korup, der er kontorchef i Miljøstyrlsen.

- På det foreliggende grundlag har vi ikke den viden om den miljømæssige påvirkning, der skal til, for at vi kan lukke virksomheder i drift. Samtidigt går vi i gang med et forløb, der skal lovliggøre havbrugene, og vi vurderer, at det kan ske inden for et år, så derfor er vores vurdering, at vi ikke kan lukke driften, siger Yvonne Korup.

De fem havbrug ved Horsens Fjord, Borre 1 og 2, Hjarnø Havbrug, Hundshage og As Vig Havbrug har fået tilsendt et udkast til afgørelsen om placeringstilladelserne. Havbrugene har nu indtil 4. juni til at svare på, om de er enige i vurdering af, at tilladelserne er udløbet.

- De har mulighed for at komme med indsigelser, inden vi træffer den endelige afgørelse og har efterfølgende også mulighed for at klage over afgørelsen, siger Yvonne Korup.

Sagen kort

  • Placeringstilladelser skal sikre, at havbrug ikke er i vejen for andre interesser på havet såsom fiskeri, sejlads og naturbeskyttelse.
  • De udstedes af Miljøstyrelsen.
  • Der har vist sig at være mangler i mange havbrugs placeringstilladelser.
  • De betragtes i øjeblikket som ugyldige og skal derfor fornyes eller lovliggøres.
  • Det kræver en habitatkonsekvensvurdering, som afdækker om, havbrugene skader omkringliggende, beskyttet natur.
  • Opgaven skal i udbud. Når de første habitatkonsekvensvurderinger er klar, så kan behandlingen af placeringstilladelserne kan begynde.
Annonce

Undersøgelse til flere millioner

Uanset hvad udfaldet af sagen om placeringtilladelserne bliver, går Miljøstyrelsen i gang med den store undersøgelse, der skal afklare, hvordan havmiljøet bliver påvirket af de fem havbrug.

- Det er en meget kompliceret undersøgelse, som ikke kun skal kigge på de enkelte havbrug, men på hele klyngen ved Horsens Fjord, men vi forventer, at den kan laves og indgå i en evt. afgørelse om lovliggørelse inden for et år, siger Yvonne Korup.

Habitatsvurderingen anslås til at koste flere millioner og har været i EU-udbud. Undersøgelsen skal både bruges til af forny placeringstilladelserne samt til den miljøtilladelse, som Hedensted Kommune efterfølgende skal give havbrugene.

- Sagen her har jo stået på i årevis, hvor havbrugene potentielt har udgjort en miljøfare. Er der ikke et hensyn til miljøet i det her?

- Jo, det er der, men man kan ikke lukke virksomheder på formodninger. Den viden har vi først, når habitatkonsekvensvurderingen er lavet. Det er ikke usædvanligt, at en virksomhed ikke har alle tilladelser på plads. Det afgørende er, at processen omkring lovliggørelsen af tilladelserne er af indskrænket varighed, siger Yvonne Korup.

Der er i alt 19 havbrug, der skal have vurderet om placeringstilladelserne er gyldige, eller de skal have nye placeringstilladelser. Et havbrug har indtil nu fået vurderet at have en gyldig tilladelse.

Miljøstyrelsen har ikke undersøgt, hvorfor havbrugene kunne fortsætte med at producere, selvom deres placeringstilladelser var udløbet. Området har tidligere hørt under Fiskeristyrelsen

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce