Annonce
Vejle

Millioner på vej til skolerne: Se hovedpunkterne i budgetforliget her

Dan Arnløv Jørgensen (K) satte som den sidste sin underskrft på det budgetforlig, der tæller fem af byrådets syv partier. Foto: Kaare Johansen

Fem af Vejle Byråds syv partier skrev torsdag aften under på en økonomisk aftale, der følger op på valgnattens politiske aftale.

Annonce

Vejle: Vejle Kommunes folkeskoler er endnu engang blandt vinderne i kommunens store budgetspil. Men gevinsten bliver ikke så stor, som flere havde regnet med.

Torsdag aften indgik fem af byrådets syv partier forlig om budgettet for næste år og de følgende tre år - et forlig til sammenlagt 689 millioner kroner. Ifølge forliget får de 34 folkeskoler 10 millioner kroner ekstra i 2019. Det svarer rundt regnet til 20 ekstra lærerkræfter.

Umiddelbart var forventningen hos mange, at der ville være omkring 40 millioner kroner ekstra allerede næste år. I den politiske aftale, der blev indgået på valgnatten i 2017, kunne man nemlig læse, at folkeskolen skulle have et beløb, der svarede til afskaffelsen af den kommunale erhvervsskat - dækningsafgiften. Og det beløb er rundt regnet 40 millioner kroner.

Men sådan har forligspartierne ikke valgt at regne. Staten går nemlig ind og kompenserer tre fjerdedele af kommunens tab. Dermed koster det Vejle Kommune 10 millioner kroner i 2019 - og det er det beløb, der nu afsættes til skolerne.

Toiletter renoveres og møllen males

Budgetforliget rummer både store og små serviceforbedringer og nyanlæg. Her et udpluk:

Der afsættes 1 mio. kr. til renovering af toilettet på Rådhustorvet.

Der indføres buskortordning til pensionister. Der afsættes 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021

Der afsættes 9 mio. kr. i år 2019 og 2020, og derefter 7 mio. kr. årligt til voksenudvalgets indsats for svage og udsatte grupper.

Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2019 til vedligehold af Vejle Mølle.

Der afsættes 1 mio. kr. til kulturudvalget til forøgede driftsudgifter til Grejshallen, svømmehaller samt "Bevæg dig for livet".

Der afsættes 3 mio. kr. til sundheds- og forebyggelsesudvalget indsats til bedre sundhed. I beløbet forventes de to særlige projekter til sårbare grupper, spor 18 og overvægtsklinik videreført.

Der afsættes 4,8 mio. kr. i 2019 til en udsigtspavillon i Skyttehushaven.

Der afsættes 3 mio. kr. til P-arealer ved Kongernes Jelling.

Der etableres en ny bro til Havneøen ligesom der etableres aktivitetsmuligheder i området. Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020.

Til styrkelse af det lokale arbejde tilføres udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati 1 mio. kr. i 2019 og 2020.

Der ydes et tilskud til Givskud Zoo på 2 mio. kr. til nye anlæg i forbindelse med havens 50 års jubilæum.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020 til renovering af Holmegården. Der afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til yderligere demenssikring.

De afgørende budgetforhandlinger strakte sig fra klokken ni torsdag morgen til klokken 20. Til sidst var repræsentanter for fem partier tilbage ved forhandlingsbordet fra venstre Torben Elsig Pedersen (R), Christoffer Melson (V), Anja Daugaard (LA), Kenneth Fredslund (DF), borgmester Jens Ejner Christensen (V) og Dan Arnløv (K). Foto: Kaare Johansen
Annonce

40 millioner om fem år

- Jeg synes, det er helt naturligt, at vi indfaser beløbet. Det er 10 millioner kroner næste år, 20 millioner kroner i hvert af de to følgende år, 30 millioner kroner i 2022 og fra 2023 40 millioner kroner, siger den radikale formand for børne- og familieudvalget, Torben Elsig-Pedersen (R).

Han peger på, at det efter hans opfattelse ville være umuligt at opslå og besætte 80 nye lærerstillinger fra næste skoleårs begyndelse.

I kunne jo også bruge pengene til andre formål på skoleområdet i første omgang?

- Ja - men nu er det jo lærerkræfter, der er aftalt i konstitueringsaftalen, siger Torben Elsig-Pedersen.

Annonce

Flere pædagoger og ny børnehave

Udvalgsformanden kan glæde sig over, at der kommer yderligere 18 millioner kroner til driften af hans område, de næste to år. 10 millioner til forebyggelse på familieområdet og otte millioner, der er reserveret til daginstitutionsområdet. Her oplever kommunen et øget pres.

Børnetallet vokser - både på grund af tilflytning, og fordi vi generelt får flere børn i disse år.

- Og så får vi en helt ny børnehave i midtbyen. Hvor den skal ligge er endnu ikke afgjort, siger Torben Elsig-Pedersen.

Det politiske flertal har også fundet anlægskroner til specialskoleområdet. Der er en check på 12 millioner kroner på vej til at forbedre faciliteterne på Skibet Skole og oprette en ny specialskoleafdeling på Firkløverskolens Elkjærafdeling ved Give.

Annonce

Farvel til afgift - goddag til vej

Årets budgetforlig er et farvel til dækningsafgiften. Fra 2019 opkræver kommunen ikke længere den særlige erhvervsskat på erhvervslokaler. Afskaffelsen har været et politisk emne i årtier.

Tilbage i starten af 1990'erne var der forslag om at sløjfe afgiften. I den seneste byrådsperiode blev den halveret - og nu forsvinder den helt.

- Jeg mener, at vi med dette budget har fået afsluttet emner, vi har talt om i mange år. Dækningsafgiften er væk, og vi tager hul på anlægget af den nye vej til Uhrhøj og Planetbyen - en vej, der burde være anlagt, før man overhovedet begyndte at bygge deroppe, siger Venstres gruppeformand, Christoffer Melson.

I første omgang er der sat 133 millioner kroner af til vejanlægget. Det rækker ikke til en vej helt til Jellingvej - men Christoffer Melson, der også er formand for teknisk udvalg, glæder sig over, at man nu kommer i gang med vejanlægget.

Annonce

K: Forlig vil skabe udvikling

Ikke mindst de konservative medlemmer af Vejle Byråd har gennem tiden talt for både afskaffelse af dækningsafgiften og anlægget af en vej fra ådalen op overbakkerne mod Uhre og Hoverområdet:

- Det her er mit 13. budget og 12. gang, jeg er med i et forlig. Og jeg føler, at vi har indgået en aftale, der både tager fat på de udfordringer, de seneste års vækst har skabt - samtidig med, at vi skaber grundlaget for de kommende års vækst, siger partiets gruppeformand, Dan Arnløv.

Som formand for kulturudvalget kan han glæde sig over, at der er afsat penge til flere kunststofbaner, bedre vedligehold af idrætsanlæggene og et nyt mountainbikespor.

Annonce

Rullende borgerservice

Endnu flere anlægskroner er der til seniorudvalget. Her er der afsat 74 millioner kroner til plejecenter-byggeriet i Børkop-Brejning. Det er kommunens andel af de 207 millioner kroner, som det nye center vil koste.

Og DFs gruppeformand, Kenneth Fredslund, der samtidigt er formand for seniorudvalget, er godt tilfreds:

- Det er mit første budget - og det har været en fornøjelse at være med til. Jeg er som de øvrige glad for, at vi har fundet penge til den nye vej til Uhrhøj - og så er jeg også tilfreds med, at vi sætter et eksperiment i gang på borgerserviceområdet.

Det område sorterer under formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Anja Daugaard. Og som repræsentant for Liberal Alliance har også hun sat sin underskrift på forligsaftalen:

- Vi forsøger os med rullende borgerservice, hvor vi kommer rundt i kommunen med to medarbejdere, så folk ikke længere absolut skal ind til Vejle, hvis de for eksempel skal have lavet pas eller kørekort, fortæller Anja Daugaard, der samtidigt er godt tilfreds med, de 10 millioner kroner, der er afsat de kommende to år til forebyggende indsats i kommunens familieafdeling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Lad os gå sammen om at redde Lillebælt

Annonce