Annonce
Give

Ministerium kræver forklaring på det sprængte budget for Billund-banen

Alle de tre linjeføringer, Banedanmark har arbejdet med, overskrider de afsatte 750 millioner kroner,blandt andet fordi der skal flyttes bjerge af jord. En fjerde løsning over Gadbjerg og lidt længere mod nord ville kunne anlægges 200 - 300 millioner kroner billigere har Toggruppen Åst, Mørup Gadbjerg konkluderet. Men Banedanmark ville ikke bruge en million kroner på at vvm-undersøge den. Nu bruges pengene i stedet til en supplerende vvm-redegørelse.

Ministeriet og politikerne er ved at have opbrugt deres tålmodighed med Banedanmark, som ikke arbejder indenfor det fastlagte budget på 750 millioner.

Give: Det berømte citat "Nok er nok" stammer fra Gitte Seeberg, da hun forlod de konservative og var med til at starte Ny Alliance.

Siden er citatet både blevet skamredet og brugt flittigt af andre politikere. Nu er nok også ved at være nok for transport-, bygnings og boligministeriet i forhold til Banedanmarks håndtering af den nye jernbane mellem Vejle og Billund.

Ikke mindst Banedanmarks overskridelse af budgettet på de 750 millioner kroner har vakt opsigt hos ministeriets embedsmænd. Det har også Banedanmarks begrundelse for overskridelsen, nemlig at der er projekteret med en jernbane til både person- og godstransport.

- Af Banedanmarks præsentationen fremgik det, at anlægsoverslagene er udarbejdet efter en grundløsning, hvor der også kan køres med godstog. Godstog fremgår ikke af kommissoriet og er fordyrende for projektet, hvorfor Departementet stillede sig uforstående overfor den valgte tilgang, hedder det således i et referat af det 21. VVM-styregruppemøde mellem Banedanmark og embedsmænd fra ministeriet.

Trafik- og Byggestyrelsens direktion har besluttet en udvidet ekstern kvalitetssikring af Billund-banen. Udover en klassisk ekstern kvalitetssikring af det nye anlægsoverslag hos Banedanmark, skal der også foretages en granskning af relevante dele af det materiale med anlægs-overslag m.v. i Trafik- og Byggestyrelsens forundersøgelse, som blev overdraget til Banedanmark.

Bilag til referat af mødet 30. april

Flere hundrede millioner over budget

Det fremgår af en aktindsigt i sagen omkring Billundbanen.

Mødet blev holdt i Ringsted 30. april, altså for næsten et halvt år siden. Af referatet fremgår også, at Banedanmark vurderer, at man ikke kan holde sig inden for de 750 millioner, der ifølge aftalen om Togfonden er afsat til Billund-banen.

- Banedanmark havde fremsendt en præsentation, hvor anlægsøkonomien for samtlige linjeføringer ligger over de 750 millioner kroner, der er forudsat i Togfonden. Hertil kommer udgifter til sikring på 100-200 millioner kroner, hedder det i referatet.

Der er altså tale om en overskridelse af budgettet med "flere hundrede millioner kroner", som flere medier konstaterede i slutningen af maj.

Men i modstrid med referatet fra mødet i slutningen af april, dementerer Banedanmark en måned senere, at der skulle være tale om budgetoverskridelser.

I dementiet bruges godstransporten igen som en forklaring på de meget dyre linjeføringer. Men ministeriets embedsmænd undrer sig altså over den forklaring. Af kommissoriet fremgår godstransport overhovedet ikke.

Annonce

Kræver en god forklaring

Så hvor kom godstogene pludselig fra? Det vil ministeriet meget gerne have en forklaring. Og den skal være særdeles god. I referatet fra det pågældende møde hedder det blandt andet:

- Departementet bestilte på den baggrund som hastesag et baggrundsnotat med en vurdering fra Banedanmark af nødvendigheden for en supplerende VVM-høring. Eventuelle meromkostninger til VVM-høringen må Banedanmark afholde indenfor egen bevillingsramme. Notatet skal også redegøre for, hvordan godsløsningen er kommet ind i anlægsprojektet.

Men Billundbanen er ikke det eneste sted, Banedanmark har fået problemer med at håndtere projekter.

Et projekt med nye signaler til jernbanenettet er blevet voldsomt forsinket og fordyret. På den nye linjeføring mellem København og Ringsted kan der kun køre to tog i timen mod de fem, der var forudsat i planen for linjeføringen.

Politikere og dermed også ministeriet har rettet et kritisk lys mod Banedanmark.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

NPV satser på byggestart inden nytår: Posthusgrunden skal bebygges fra 'den billige ende'

Annonce