Annonce
Give

Museets nuværende leder fratræder til oktober

Jeg har et skarpt blik, siger Ilse Bellamy selv om billedet, der blev taget på børnedyrskuet i 2017. Det skarpe blik var ensbetydende med, at Ilse Bellamy fra starten af arbejdet med handleplanen havde svært ved at se sig selv som leder af Give-Egnens Museum. Foto: Børge Larsen
Ilse Bellamy afleverer som forudsagt efter generalforsamlingen i april nøglerne til en ny leder af Give-Egnens Museum. Det sker til oktober, men Ilse Bellamy stopper sandsynligvis lidt tidligere.

Give: Der er ikke den store overraskelse i, at Give-Egnens Museum nu skifter leder.

Det blev forudsagt allerede i den formandsberetning, Kaj Aagaard som formandssuppleant aflagde på generalforsamlingen i slutningen af april. Heri hed det blandt andet:

- Arbejdet med handleplanen og gennemførelsen af samme vil have højeste prioritet. Efter ønske fra Ilse Bellamy foretages herudover i 2019 en omstrukturering med ansættelse af ny museumsfaglig leder og administrativt personale, lød det den gang fra Kaj Aagaard.

Lederskiftet er udløst af den kvalitetsvurdering, som museet har været udtaget til af Kulturstyrelsen. Styrelsen var på besøg på Donneruplundvej 11. september 2018, hvor museet blev gået efter i sømmene og i magasinerne. Rapporten fra besøget blev udleveret 18. januar 2019.

- Rapportens anbefalinger indeholder nogle kritiske punkter på samlingsgennemgang, forskning og på visse dele af formidlingen. På anbefalingerne i rapporten skal der udarbejdes en handlingsplan. Denne handlingsplan er sendt til Slots- og Kulturstyrelsen 27. april, lød det i Kaj Aagaards beretning på generalforsamlingen 30. april.

Afvikler ferie

Museumsbestyrelsens handleplan indeholder blandt andet en kraftig styrkelse af det faglige niveau og samtidig lægges der op til en nødvendig styrkelse af museets arbejde med forskning.

At det betød en omstrukturering af ledelsen var indlysende, og Ilse Bellamy kunne ikke se sig selv i den nødvendige omstrukturering. Hun blev ansat i begyndelsen af 2016 som sekretariatsleder med ansvar for det administrative.

Samtidig blev Harriet Hansen ansat som museumsleder. Godt et år senere blev Harriet Hansen ansat som museumsinspektør, mens Ilse Bellamy blev museumsleder.

- Det er helt udramatisk, at jeg nu forlader museet. Allerede fra starten af arbejdet med handleplanen fortalte jeg bestyrelsen, at jeg ikke var den rette til at stå i spidsen, når den nødvendige styrkelse af det faglige og forskningsmæssige skal gennemføres, siger Ilse Bellamy.

Hun har siden haft følere ude i sit netværk og regner ikke med at skulle gå ledig. Hun stopper sandsynligvis i sidste halvdel af september, da hun skal have afviklet ferie.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce