Annonce
Vejle

Muslinger og ålegræs trives i Vejle Fjord

- Vi håber, at næste generation af larver vil sætte sig uden på, skulder ved skulder, med de etablerede muslinger, siger Mads Fjeldsø, biolog og projektleder for projektet Sund Vejle Fjord. Foto: Troels Lange, Syddansk Universitet
De udlagte muslinger fra efteråret har indtil videre klaret den sumpede og mudrede havbund. Også ålegræsset er godt kørende, fortæller biolog.
Annonce

Vejle:  Det lever, og det trives.

En dykker fra Syddansk Universitet var en tur ned under havoverfladen for at se til muslinger og ålegræs i det kolde fjordvand. Meldingerne er opløftende, lyder budskabet fra biolog og projektleder ved Vejle Kommune Mads Fjeldsø.

- Blåmuslingerne ligger samlet, og langt størstedelen har overlevet på alle lokationer. Der er nogle søstjerner, som tager for sig. Men det er klart, når vi lægger sådan et notorisk tagselvbord ud, siger Mads Fjeldsø.

Et gigantisk portion muslinger - godt 500 ton - blev høstet fra en muslingefarm i fjorden i efteråret og derefter spredt ud som et tæppe forskellige steder på havbunden i Vejle Fjord. Dykkere udplantede i løbet af foråret omkring 40.000 ålegræsskud. Græsset er gået lidt i vinterhi, men de seneste meldinger er ifølge Mads Fjeldsø, at det vokser og breder sig på bunden.

Alle initiativer sker under projekt-paraplyen "Sund Vejle Fjord". Projektet forsøger at genskabe liv og miljø i fjorden. Det er dog for tidligt at sige, hvorvidt tiltagene får fjorden på ret køl, lyder det fra Mads Fjeldsø.


Inderfjorden er det mest forurenede sted i fjorden, så alt hvad vi kan få til at trives derinde, det giver håb for fremtiden.

Mads Fjeldsø


Annonce

Trives tæt på by

Mads Fjeldsø begejstres især over, at de muslinger, som ligger bynært, trives. Til trods for den meget bløde mudderbund har størstedelen af de 160 ton udlagte blåmuslinger ved Bybæk overlevet de sidste fire måneder.

- Inderfjorden er det mest forurenede sted i fjorden, så alt hvad vi kan få til at trives derinde, det giver håb for fremtiden, siger Mads Fjeldsø.

I foråret 2020 opførte Wittrup Seafood muslingeanlægget for Vejle Kommune ud for Munkebjerg. Her skal omkring 500 ton blåmuslinger årligt opdrættes på liner på udstrakte tove de næste fire år. Arkivfoto: Mette Mørk

Det kommer lidt bag på biologerne, at der nu også lever muslinger dér, hvor muslingefarmen producerede muslinger. En del muslinger faldt af anlægget under produktionen ud for Munkebjerg, og Mads Fjeldsø fortæller, at det ser ud til, at de lever fint videre.

Man venter med spænding til foråret. Her håber man på, at blåmuslingerne vil yngle, og larverne slår sig ned på de kunstige muslingebanker.

- Tiden må vise, om vi for alvor har skabt noget levedygtigt. Hvis muslingelarverne ikke sætter sig, så vil bankerne stille og roligt forgå, siger Mads Fjeldsø, der dog er optimistisk på muslingernes vegne.

Muslingebankerne skal være med til at puste liv i fjorden. Blandet andet ved at rense vandet for alger, agere levesteder sammen med ålegræsset og give føde til fisk og fugle.


Tiden må vise, om vi for alvor har skabt noget levedygtigt. Hvis muslingelarverne ikke sætter sig, så vil bankerne stille og roligt forgå.

Mads Fjeldsø


Til foråret tager kommunen og de andre parter i projektet hul på anden etape. Igen skal lokale dykkere mobiliseres til at plante ålegræs, og brødrene Wittrup vil igen spænde tov ud til muslingefarmen i Vejle Fjord.

Mads Fjeldsø håber også på, at 2021 bliver året, hvor man kan gå i gang med den næste store satsning under Sund Vejle Fjord. Nemlig stenrev. Kommunen arbejder på at få tilladelse fra Kystdirektoratet til at etablere revene. Derefter skal opgaven sendes i udbud, da det drejer sig om en investering på omkring fem millioner kroner.

Millionhjælp til fjorden

  • Projekt Sund Vejle Fjord skal som det første i Danmark arbejde bredt med at genoprette havmiljøet i det indre danske farvand.
  • Gennem mange år har man arbejdet med at genoprette natur på landjorden, genslynge vandløb, plante træer og fælde nåleskov. Nu er turen kommet til havet.
  • Her har årtiers udledning af kvælstof  fra marker og byers spildevand forringet vilkårene for fisk, skaldyr, fugle og havplanter.
  • De næste fem år vil partnerne i projektet plante store mængder ålegræs, udlægge stenrev, opfiske krabber og etablere muslingebanker i Vejle Fjord.
  • Projektet har et budget på 24 millioner kroner.
  • Blandt partnerne er Vejle Kommune, Syddansk Universitet, bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord, Rødkilde Gymnasium og Vejle Amatørfiskerforening.
Det gik over alt forventning at producere muslinger i Vejle Fjord. Arkivfoto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Banke, banke på: 30 folk i orange vest går rundt i Vejles hårdest ramte bydele

Alarm 112

Det lugtede af ammoniak i opgang

Coronavirus

Live: Første tilfælde af brasiliansk variant fundet i Danmark

Annonce