Annonce
Kultur

Nærradio uden sendetilladelse: Bestyrelsen er tavs

Jan Dalgaard Madsen er både formand for og kasserer i Give Nærradio. Han er for øjeblikket udenlands, oplyser et bestyrelsesmedlem, der i øvrigt ikke har kommentarer til situationen. Arkivfoto: Mathilde Bech
Der blev hverken sendt musik eller banko fra Give Nærradio i weekenden. Nu er der også lukket for kommentarer fra bestyrelsen. Og kassereren er skrevet ud af vedtægterne.

Give: Det er fuldstændig umuligt at få en kommentar fra ledelsen af Give Nærradio.

Der iagtages absolut radiotavshed fra både Give Nærradio og fra bestyrelsens medlemmer for tiden.

Ikke nok med, at radiostationen er blevet frataget sin sendetilladelse, hvilket skete før jul. Det forhindrede dog ikke nærradioen i at sende frem til den forgangne weekend, hvor Vejle Amts Folkeblad skrev om den inddragede sendetilladelse.

Nu har tavsheden også bredt sig de af bestyrelsens medlemmer, som avisen har kontaktet.

- Det har jeg ingen kommentar til, lyder det, når avisen ringer til bestyrelsens medlemmer.

Nogle er høflige nok til at vente, til avisen har fremsat sit ærinde. Andre smækker røret på, inden præsentationen er fuldført.

Bestyrelseslisten er ikke komplet. Rundringningen til bestyrelsen er baseret på den liste, der fremgår af nærradioens hjemmeside radiognr.dk. Den hjemmeside blev oprettet i 2014 og er aldrig blevet opdateret.

Hjemmesiden blev i øvrigt lukket for offentligheden i løbet af onsdag eftermiddag.

Annonce

Ændring af vedtægterne

Gamle vedtægter:

Bestyrelsen består af fem medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer, sekretær og eventuel kontaktperson til programudvalget.

Generalforsamlingen vælger endvidere 2 bestyrelsessuppleanter og to revisorer.

Nye vedtægter:

Bestyrelsen består af fire medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde med formand, næstformand, sekretær samt et menigt bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen vælger endvidere to bestyrelsessuppleanter.

Kassereren forsvandt

De sparsomme papirer, der er fundet frem af gemmerne, giver et billede af en radiostation, der er styret af en enkelt mand, nemlig bestyrelsens formand Jan Dalgaard Madsen. Uagtet af det er en medlemsbaseret forening, der driver radioen, har han alene tilsyneladende mulighed for at træffe beslutninger.

Sammen med formandsposten bestrider Jan Dalgaard Madsen også posten som kasserer. Oprindeligt var der også en kasserer i foreningen bag radiostationen.

Men i forbindelse med en revision af vedtægterne på en generalforsamling omkring år 2015 (datoen fremgår ikke som normalt af vedtægterne), forsvinder kassererposten simpelthen. Det samme gør i øvrigt de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Siden har Give Nærradio ikke haft folkevalgte revisorer. Men altså formandsposten og kassererposten samlet hos en enkelt person.

Det er ikke direkte ulovligt, men alle lærebøger i god foreningsledelse fraråder en kombination af formandsposten og kassererposten. Til gengæld anbefaler alle lærebøger, at de folkevalgte revisorer reviderer regnskabet og gennemgår alle bilag.

Det sker ikke på Give Nærradio.

Ekstern revisor

Regnskabet, budget og revision er internt altså en sag for formanden og kassereren, med andre ord Jan Dalgaard Madsen.

Så skulle man tro, at der var en ekstern revisor til at revidere regnskabet. Der indgår trods alt statsmidler i nærradioens drift, hvorfor foreningen er underlagt en særligt pligt til altid at kunne redegøre for midlernes anvendelse.

Nærradioen har imidlertid forsømt at have et regnskab, så man kan redegøre for statsmidlernes anvendelse, hvorfor stationens sendetilladelse er inddraget.

Det sidste regnskab, der er tilgængeligt, er det fra 2017. Det blev forelagt på generalforsamlingen 22. marts 2018 og er underskrevet af Jan Madsen og næstformand Vagn Knudsen.

Om det skriver skriver Jan Madsen i ledelsespåtegningen blandt andet:

- Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

På den næste side tager Revisionsfirmaet Peder Holt imidlertid afstand fra den oplysning:

- Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar, hedder det blandt andet. Og der fortsættes:

- Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Sådan undgår du at få coronavirus: Tag bare til Norditalien, men kram ikke en italiener

Annonce