Annonce
Vejle

Næsten sværere end Brexit: Enighed om renovering af Rådhustorvet efter lange diskussioner

Når Rådhustorvet om godt et år står nyrenoveret, vil det komme til at se nogenlunde sådan ud. Ser man godt efter, kan granitskulpturerne anes ved siden af trappen op til rådhuset. Forrest et bud på den granitadskillelse, der skal etableres mellem gaden og selve torvet. Illustration: Schønherr/Vejle Kommune
Et enigt teknisk udvalg har sagt ja til rådhustorv med barriere mod Kirkegade, skulpturer og magnolietræer
Annonce

Vejle: Et par måneder efter sin tiltræden kan teknisk udvalgs nye formand, Gerda Haastrup Jørgensen (V), notere en forhandlingsejr, på højde med at få det engelske parlament til at enes om Brexit:

Tirsdag eftermiddag lykkedes det efter lange diskussioner at få det syv medlemmer store udvalgs enstemmige opbakning til renoveringen af Rådhustorvet i Vejle.

Som læsere af Vejle Amts Folkeblad vil vide, har sagen til 8,5 millioner kroner fyldt udvalgsmøde efter udvalgsmøde de seneste par år.

For tre uger siden udsatte udvalget den endelige beslutning. Her var det først og fremmest adskillelsen mellem det nye torv og vejbanen på sydsiden af torvet, der skilte parterne.

Let skrånende torv

  • Det kommende torv udformes som en samlet let skrånende flade væk fra rådhuset. Torvet vil strække sig fra facade til facade.
  • Planen indebærer, at der skal graves af terrænet foran rådhusbygningen. Det vil blandt andet sikre bedre adgang til toiletterne under rådhuset. De renoveres i forbindelse med omlægningen af pladsen, og der etableres en rampe for at give optimale adgangsforhold.
  • I forbindelse med opgravningen udskiftes de mange rør under det gamle torv. Arbejdet indledes på sydsiden af torvet på vejstykket, der forbinder Kirkegade og Blegbanken.
  • Det er Vejle Kommune, der i samarbejde med arkitektfirmaet Schønherr står bag tegningerne af det nye torv.
  • Oprindelig var renoveringen en del af en større plan om at skabe sammenhæng med Kirkegade og Kirketorvet - men politikerne sagde nej til projektet, der var anslåët til en pris på 30 millioner kroner.
Annonce

Granitvæg på 80 cm.

- Der var heller ikke fuld tilfredshed med det oplæg, der kom på banen tirsdag. Men det lykkedes at nå frem til enighed. Resultatet er, at der etableres en 80 centimeter høj granitbarriere, siger udvalgsformand Gerda Haastrup Jørgensen.

Dermed er tre store hurdler overvundet.

Da udvalget fik forelagt et projektforslag i januar, slog socialdemokraten Martin Sikær Kristensen alarm. Han efterlyste de to granitskulpturer, der har domineret pladsen foran Vejle Rådhus siden midten af 1950'erne.

Skulpturerne var forsvundet i arbejdet med at skabe et fladt sammenhængende torv fra facade til facade på alle fire sider. Ideen var at eksportere den islandske billedhugger Sigurjón Ólafssons skulpturer til en anden placering.

Annonce

Skulpturer og træer overlevede

Den gik ikke. Efter lange og seje forhandlinger fik politikerne gennemtrumfet, at skulpturerne bliver - og at de skal stå på hver sin side af rådhustrappen.

De nuværende magnolietræer overlever også. Det stod klart allerede på udvalgsmødet for tre uger siden. Tilbage var spørgsmålet om afskærmningen mod gaden. Her var der blandt andet stålhegn på banen, men den købte udvalget ikke:

- Vi har hele tiden holdt fast i, at torvet skal være et rart sted at opholde sig. Der skal være mulighed for at sidde og hygge sig. I dag bruger mange den nuværende barriere til at læne sig op ad - og det skal fortsat være muligt, forklarer det socialdemokratiske udvalgsmedlem Alex Vejby Nielsen.

Annonce

Skitser skal ændres

Og sådan er det blevet. Aftalen er at der skal etableres en 80 centimeter høj granitvæg ud mod gadeforløbet på sydsiden af torvet. Den løsning kunne alle syv udvalgsmedlemmer enes om, og nu skal projekttegningerne pudses af:

- Ingen af de skitser, vi fik præsenteret, lever helt op til det vi ønsker. Men det bliver rettet, siger udvalgsformand Gerda Haastrup Jørgensen.

Annonce

Beslutning om kunst udsat

Helt færdige med den lange sagsbehandling er udvalget ikke. Mens der er enighed om den fysiske udformning af torvet, valgte politikerne at udsætte beslutningen om en eventuel vandkunst.

- Vi har bedt arkitekten komme med et nyt forslag. Vi ser gerne, at der kommer til at risle vand på torvet, men den endelig udformning er vi ikke kommet frem til. Desuden er budgettet brugt, så skal der vandkunst ind, må vi finde ekstra penge, siger udvalgsformanden.

Med beslutningen kan renoveringsarbejdet gå i gang. Efter planen skal det nye torv stå klar til brug til juletræstændingen næste år. Når renoveringen strækker sig over så lang tid, skyldes det blandt andet, at torvet i en vis udstrækning skal kunne bruges, mens arbejdet står på.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Live: Corona-virus gik nærmest amok på Aarhus-bar - antallet af smittede er nu oppe på 25  

Vejle

Beboertalsmand efter flere smittetilfælde på Søndermarken: Regionen bør tilbyde corona-test til alle i Løget

Annonce