Annonce
Vejle

Nørreskovens tårn er en vandring fra stamme til krone

Det vindende forslag er et cirkelrund udsigtsplatform, der får en diameter på enten 65 eller 75 meter. Her fra får gæsterne udsigt over fjorden, broen og Bølgen. Illustration: Effekt
Alle kan bestige det udsigtstårn, som skal opføres i Nørreskoven. Projektet er anslået til at koste godt 20 millioner kroner, men dommerkomitéen har ikke skelet til økonomien.
Annonce

Vejle: Arkitektfirmaet Effekt har vundet konkurrencen om at tegne et udsigtspunkt i Nørreskoven.

Det offentliggjorde Vejle Kommune tidligere på ugen.

Finansieringen af vinderprojektet er endnu ikke på plads, men kommunen håber, at fondsmidler kan være med til at realisere et projekt, som ender i en cirkelrund udsigtsplatform i Nørreskovens trækroner.

Vejle Amts Folkeblad har fået dommerbetænkningen og de tre indsendte forslag til en platform i Nørreskoven udleveret.

Når den lokale dommerkomité netop har valgt Effekts bud, skyldes det ikke mindst, at udsigtsplatformen bliver tilgængelig for alle. Selvom platformen er placeret i trætoppene, skal ingen trin bestiges. Her er adgangen niveaufri.

Det skyldes Nørreskovens drastisk faldende terræn, som gør, at man som gæst går blot går lige ud ad en træpromenade. Promenaden starter helt oppe ved det eksisterende asfaltområde ved Vejle Stadion, hvor det er muligt at parkere sin bil.

Vi ønsker forslag, som giver en dramatisk effekt og måske en oplevelse, der kildrer i maven.

Fra oplægget til arkitektkonkurrencen

Annonce

Vandring gennem skoven

Læser man Effekts projektforslag igennem, er hovedidéen fortællingen om en vandring gennem bøgehøjskoven - fra stamme til trækrone.

De tre elementer - træpromenaden gennem skoven, broen med ankomstplads og den cirkulære udsigtsplatform - integreres i én samlet konstruktion af brunt cortenstål og træbeklædning.

Cirklen skal placeres i landskabet således, at når først man kommer fri af skovens kant, får man et frit udkig til Vejle Fjord. På grund af det store terrænfald satser arkitekterne på, at de besøgende vil opleve en dramatisk overgang fra skoven til Vejle Fjord.

En effekt, som Vejle Kommune efterlyste i oplægget til arkitektkonkurrencen.

"Vi ønsker forslag, som giver en dramatisk effekt og måske en oplevelse, der kildrer i maven," stod der blandt andet.

Annonce

Får en svævende effekt

Selve platformen, der får en diameter på enten 75 eller 65 meter, skal bæres af 12 søjler, der stabiliseres ved hjælp af wirer og jordankre. Den løsning bekymrer umiddelbart dommerkomitéen, som til gengæld er begejstret for cirklens svævende effekt, idet der ikke er søjler under den del af platformen, der vender ud mod fjorden.

Når man forlader stien i skoven, kommer man til en ankomstplads, hvor der skal placeres en bænk, der skal integreres i cirklen. Her er der mulighed for at integrere belysning, og den giver mulighed for, at gangbesværede kan hvile.

Muligheden for belysning ser dommerkomitéen som en styrke, men der er også bekymring for lysforurening i den normalt så mørke skov i aften- og nattetimerne.

Sådan er kriterierne

Tre tegnestuer, der alle har stor erfaring med at arbejde med udsigtspunkter i landskabet, blev indbudt til at komme med idéforslag til udsigtspunkter i Nørreskoven samt ved Tørskind og Hvidbjerg.

Schønherr, Effekt og Reiulf Ramstad afleverede forslag til alle tre lokaliteter, og de er vurderet i forhold til følgende kriterier:

 • Et stærkt og realiserbart koncept, som formidler udsigten og landskabet (30 %)
 • Indpasning i landskabet og den lokale kontekst, herunder fredninger og beskyttelseslinjer (20 %)
 • Arkitektur (20 %)
 • Tilgængelighed for alle (20 %)
 • Bæredygtighed (10 %)

Dommerkomitéen består af:

 • Lars Schmidt (V) og Søren Peschardt (S), byrådets natur- og miljøudvalg
 • Michael Sloth, direktør for Teknik & Miljø
 • Lisbet Wolters, stadsarkitekt
 • Lars Buksti, planchef
 • Klaus Enevoldsen, afdelingsleder i Natur & Friluftsliv
 • Trine Grøne, museumsinspektør, Vejle Kunstmuseum
 • Gert Hougaard Rasmussen, chefkonsulent, Naturstyrelsen
 • Mette Ravn, direktør for Vingsted Hotel og Konferencecenter og i bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord
Annonce

Skeler ikke til økonomien

Det vindende arkitektfirma har regnet på udgifterne til stien, ankomstpladsen og den runde udsigtsplatform, og de beløber sig til anslået 20,5 millioner kroner.

Det er det næstdyreste af de tre forslag fra de inviterede artkitekter.

Reiulf Ramstad Arkitekters forslag beløber sig til godt 5,5 millioner kroner, mens Schønherrs bud er estimeret til at koste godt 23,7 millioner kroner.

De tre forslag minder på mange måder om hinanden, men vinderforslaget er bygget op omkring en noget større cirkel end de to øvrige.

Dommerkomitéen har dog under udvælgelsen ikke skelet til projekternes økonomi. Det skyldes, ifølge Vejle Kommune, at der er tale om forslag, som kan blive bearbejdet i mange forskellige retninger. Derfor kan projektets økonomi også blive meget anderledes end overslagene i de tre forslag.

Sådan illustrerer arkitekterne fra Effekt platformen, som den kommer til at se ud inde fra Nørreskoven og ovenfor. Illustration: Effekt
Den yderste del af cirklen kommer til at hænge svævende over trætoppene, mens resten af cirklen bæres af stolper af cortenstål. Illustration: Effekt
Det er planen, at platformens gæster skal parkere ved Vejle Stadion, og så kan de gå ad en ny gangsti, der ender i en bro og adgangsplads ved indgangen til den runde udsigtsplatform. Illustration: Effekt
De tre forslag til Nørreskoven minder meget om hinanden. Her er det Schønherrs forslag, hvis cirkel er noget mindre end Effekts forslag. Illustration: Schønherr
Reiulf Ramstad Arkitekters forslag, der snor sig mellem træerne, koster blot en fjerdedel af vinderprojektet. Men dommerkomitéerne har i udvælgelsen ikke skelet til forslagenes økonomi. Illustration: Reiulf Ramstad Arkitekter
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

"Så skal han hjem og holde fest...": Nej, børnefødselsdage må vente til oktober, hvis det står til kommunen

Debat

Så fik vi et regionsbudget i hus

Coronavirus

Live: Styrelse slår fast - skoler bør aflyse alle lejrskoler og klassefester

Annonce