Annonce
Fredericia

Nabo til volden: Hvad blev der af vores gode ideer?

Helle S. Andersen har i 25 år boet dør om dør med Fredericia Vold. Hun er varm tilhænger af, at der er blevet fjernet træer og bevoksning, så bastionerne står skarpt, men at beskæringen var så omfattende overraskede hende, selv om hun har siddet med ved bordet, da voldprojektet blev præsenteret og drøftet. Hun bor i Nørre Voldgade lige ove rfor skellet mellem ryddet vold og bevoksning. Foto: Søren Gylling
Gennem lange møder mellem naboer og kommunale planlæggere blev det store voldprojekt drøftet ivrigt for et par år siden. Processen udløste masser af gode ideer, som blev afleveret og samlet. Nu sidder naboer tilbage og undrer sig over, at de intet har hørt siden. Men et anlægsstop kom på tværs og satte alt i stå, lyder forklaringen.
Annonce

Fredericia: Portrætfotograf Helle S. Andersen har i 25 år nydt udsigten fra sit byhus i Nørre Voldgade. Grøn vold og blomstrende kastanjer spejler sig i familiens vinduer. For nylig fik udsigten en ekstra dimension, da Hede Danmark lagde en god del af Kongens Bastions træer og buske ned til nogen overraskelse for portrætfotografen.

- Vi havde ikke en fornemmelse af, at der skulle fjernes så meget. Jeg synes, at det er super fint, at man har blotlagt bastionerne, så man virkelig fornemmer, at det er et fæstningsanlæg, men kunne man også have fjernet ejendommen i Kongens Port, så voldgraven kunne åbnes helt op mod Lillebælt, havde det været fantastisk, siger hun.

Og det er ikke det eneste, som undrer hende i forhold til den naboinvolvering, der blev lagt for dagen, da voldprojektet var i sin vorden.

- Vi blev som naboer inviteret til at komme med gode ideer, og vi var faktisk en pæn flok, som mødtes i Kongens Port flere gange. Det var en virkelig fin proces, og der kom masser af gode ideer på banen. Det hele afleverede vi i Det Grønne Rum, og så har vi ellers intet hørt siden, siger Helle S. Andersen undrende.

Naboernes mange ideer og input

 • Belysning, så man kan færdes /gå på volden også i de mørke timer.
 • Udkigspost på volden med kikkert (gratis) på Kongens Bastion.
 • Flere ramper op til volden ville være dejligt.
 • Varmt lys på volden, så det er hyggeligt.
 • Flere penge afsat til vedligehold, så der hurtigt kan repareres efter hærværk.
 • Infotavler af metal - vedligeholdelsesfri, og mere modstandsdygtige for hærværk.
 • Hvidtjørn bevares.
 • Problematisk bro over Prangervej - store transporter.
 • Vælt vandværket - skamplet, hold ejeren udgiftsfri.
 • Fæstnings Allen skal være hovedvejen.
 • De nye broer skal genfortælle byens industrielle historie med deres udtryk.
 • Gangsti/ kombineret cykelsti langs indersiden af volden.
 • Beplantning - ved fældning skal der tages hensyn til fugleliv (bekymret for mængden af rydning på en gang).
 • Hyggeligt belysning på volden, der ikke blænder. Belysningen på vandtårnet er i dag spøgelsesagtigt.
 • Hvad er vold og hvad er bypark? Forslag til forskel genkendelse - ved indfaldsveje til Fredericia (gennemskæringerne) friholdes volden for beplantning, så den står skarp og tydeligt. Arealerne ind imellem er park.
 • I dag kan man ikke se ramperne op til volden tydeligt, da træerne ved voldfoden mudre billedet.
 • Belysning - pullerter og lamper skal have samme design - rød tråd i udtrykket!
 • Der skal være samme design af møbler/inventar på volden, ikke for stor variation.
 • Ikke for meget lys, det vil også gå ud over dyrelivet
 • Man skal være opmærksom på vedligeholdelse og drift - bred enighed i rummet om flere penge fra kommunen til at passe, vedligeholde og reparere.
 • Toiletter ved Nørreport, rene og pæne.
 • Velkomstbygning til turister, bynært hus.
 • By museum - voldmuseum.
 • I dag mangler vedligehold af fortove i voldgaderne. Fortovene bliver ædt op af beplantning. En ny promenade skal nok have en kant ind mod voldfoden, for ikke at på samme problem med beplantning.
 • Center for information om vold, evt. i Hovedvagten.
 • Større budget til vedligeholdelse af volden. I dag er budgettet for lille. Det skal driftes, så det ser godt ud.
 • Blåt lys i Nørreport er forfærdeligt.
 • Nye skilte skal fortælle om muligheden for at anmelde skader via app eller hjemmeside.
 • Bevar Landsoldatpladsen grøn.
Annonce

Ærgrer sig over tavshed

Der blev i gruppen givet modspil til ideerne i arkitektplanen fra Erik Brandt Dam. Blandt andet til oplægget om at bruge cortenstål i det grønne og at blotlægge Landsoldatpladsen.

- Vi fortalte, hvorfor vi ikke syntes, at det ville fungere, ligesom der var nogle naboer fra Sjællandsgade, som havde gode input omkring en bro over Prangervej. Jeg synes virkelig, at folk gik seriøst og grundigt til opgaven, siger Helle S. Andersen.

Derfor beklager hun, at der siden afleveringen af de mange forslag har været larmende tavshed fra kommunens side.

- Vi, der deltog, har intet hørt, så vi aner ikke, om der bliver lyttet til vores ideer. Er de bare smidt væk, eller bruger de dem? Det synes jeg godt, at man kunne fortælle os, siger hun.

Der har siden idéfasen været en meget velbesøgt voldvandring, hvor arkitektforslaget blev præsenteret på volden.

- Vi blev ikke inviteret, men læste tilfældigt om det i avisen. Vi var så mange, at det desværre ikke var nemt at høre eller blive klog på, hvad der var sket med vores input. Jeg synes godt, at man kunne have samlet os, der deltog den gang og give en status, siger hun.

Annonce

Nyhedsbreve hørte op

Tidligere blev naboer som Helle S. Andersen hvert halve år orienteret om stort og småt omkring voldanlægget.

- Det var, da Henning Møberg var voldmester, men det sker ikke længere. Jeg ved godt, at der er Facebook-grupper, man kunne følge med i, men de ved jo, hvem vi naboer er. Derfor kunne det være en fin ting, hvis de orienterede os direkte, når der skete noget nyt eller arrangerede vandringer, siger hun og understreger, at hun ikke ønsker at brokke sig.

- Men jeg synes bare, at det er ærgerligt, at en god proces ikke bliver rundet godt af, siger hun.

Louise Thayn var projektansvarlig på processen i forbindelse med arkitektkonkurrencen og den efterfølgende borgerinvolvering. Hun forstår godt, at naboerne kan undre sig.

- Vi løb jo desværre ind i det problem, at anlægsloftet bremsede projektet en hel del. Selvom pengene var i kassen, og selvom det er fondsmidler, så tæller de med, når man ser på kommunens udgifter til anlæg. Det gør arbejdslønnen til dem, der sidder og projekterer, også. Det betyder, at også arkitekt Erik Brandt Dam har ventet. Så den projektering, hvor input fra vores fagkollegaer og naboer og brugere af volden i det hele taget skulle i brug, er endnu ikke afsluttet, konstaterer Louise Thayn og garanterer, at de mange ideer kommer i spil, når detailplanlægningen nu sættes i gang.

Hvor er alle de gode ideer endt, spørger Helle S. Andersen. Hun og flere andre naboer til volden deltog i et grundigt arbejde med at komme med input til voldprojektet. Siden ideerne blev afleveret, har hun intet hørt. Foto: Søren Gylling
Fæstningsanlægget er et fantastisk element i Fredericia by, mener Helle S. Andersen, som derfor var klar til at bruge mange timer på at sparre med andre og kommunen om, hvordan det kan blive en endnu større attraktion for både turister og byens borgere. Foto: Søren Gylling
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted

Ny meningsmåling ryster posen i byrådet: Hver tredje vælger vil forlade V

Billund For abonnenter

Hun røg ud af byrådet: Ruth vil stadig sidde for bordenden

Annonce