Annonce
Vejle

Naturfredningsforening gennemhuller plan for 11 år gammelt vejprojekt

Sådan skal den nye vej ifølge kommunens plan sno sig op fra ådalen til markerne ved villakvartet Planetbyen. Den oprindelige tidsplan lyder på at selve arbejdet kan gå i gang i 2021 - men hvis det statslige klagenævn følger klagen fra Danmarks Naturfredsningsforening kan arbejdet sandsynligvis først gå i gang et par år senere. Illustration fra VVM-redegørelsen
Ny vej til Uhrhøj kan blive forsinket i årevis af klagesag, hvor der peges på, at byrådet aldrig har givet VVM-tilladelse på grund af skrivefejl

Vejle: Tilhængerne af en ny vej fra ådalen til villakvarteret Planetbyen i det vestligste Uhrhøj må væbne sig med tålmodighed.

Danmarks Naturfredningsforening går i en syv sider lang klage hårdt til Vejle Kommunes beslutning om at gennemføre vejprojektet uden at udarbejde en ny miljøvurdering - en såkaldt VVM-redegørelse.

- Modsat kommunen mener vi, at der er brug for en ny vurdering, lyder det fra lokalformand Uffe Rømer om planen for den godt to kilometer lange vej fra Vardevej op over bakkerne til det store boligområde.

Hvis naturfredningsforeningen får medhold, vil det ifølge tidligere udtalelser fra kommunens planchef, Lars Buksti, forsinke projektet i op til to år, så de første biler kan køre på den nye vej i 2025.

Annonce

Fejl i tilladelse fra 2009

Naturfredningsforeningen har konkret klaget over kommunens egen vurdering fra 21. juni. Her slog planafdelingen fast, at projektet godt kan rummes indenfor den gældende miljøgodkendelse - selvom der er sket ændringer i projektet. Tæt på Planetbyen er vejen flyttet cirka 70 meter mod vest og skal graves ned i terrænet.

Den eksisterende VVM-redegørelse blev udarbejdet i 2008, og i januar 2009 gav et flertal i Vejle Byråd den nødvendige VVM-tilladelse til projektet. Eller gjorde de nu også det? Naturfredningsforeningen sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er givet den nødvendige tilladelse:

- Da jeg gik tilbage for at finde byrådets beslutning, opdagede jeg, at kommunen har skrevet forkert. I overskriften til VVM tilladelsen tales der om et vejstykke fra Bredstenvej til Deponivej - altså den sydligste del af den vej, der i dag er Vejledalen - et stykke, der slet ikke er en del af VVM-redegørelsen, siger Uffe Rømer.

Og ganske rigtigt. Når man tjekker byrådet dagsorden for mødet d. 21. januar 2009 lød overskriften på bilaget - "Endelig VVM tilladelse" - inklusiv stavefejl: VVM-tilladelse for forbindelsesvej mellem Bredstenvej og de kommende Deponivej i Vejle Kommune.

Med andre ord - det vejstykke, der i sin tid blev anlagt for at skraldebiler og anden trafik til affald-genbrug kunne køre ind fra rundkørslen ved motortrafikvejen mod Skibet og Billund. Og det vejstykke har intet med VVM-redegørelsen at gøre.

Uffe Rømer: Pinligt

Med hensyn til den linjeføring et byråds flertal nu - en anelse ændret - har afsat 130 millioner kroner til, står der i den 12 år gamle VVM-redegørelse:

Linjeforslag Øst C er ca. 4,1 km lang fra adgangsvejen til Deponiet til Jellingvej - altså intet om Bredstenvej, som nævnt i overskriften på VVM-tilladelsen.

- Det er pinligt, at daværende borgmester Leif Skov og kommunaldirektør Niels Ågesen kunne sætte deres navne under tilladelsen, uden at man opdagede fejlen, lyder det fra Uffe Rømer.

Spørgsmålet er, hvor stor vægt Miljø- og Fødevareklagenævent vil lægge på den fundamentale skrivefejl, når nævnet skal vurdere naturfredningsforeningens klage. Men selv, hvis juristerne vælger at "lade nåde gå for ret", har de lokale naturfredningsfolk en række vægtige indsigelser blandt andet, når det gælder forældelse af den oprindelige plan og ændringer i trafik og naturforhold i de 11 år, der er gået siden rapporten blev udarbejdet.

Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Nul østers-status til lokale gourmet-kokke

Annonce