Annonce
Ikast-Brande

Navnet er: Artium

Kirsten Pedersen, der havde foreslået navnet Artium, fik overrakt blomster og et Brande-gavekort af Helle Mathiasen, der er formand for kultur- og fritidsudvalget. Foto: Mikael Lund
Ny skolebygning navngivet under stor opmærksomhed. "Artium" skal modtage de første elever i 2021.
Annonce

Brande: Efter næsten fire måneders nedrivningsarbejde blev det første spadestik til den nye skole i Centerparken taget tirsdag morgen, og efterfølgende blev skolens navn afsløret.

Borgmester Ib Lauritsen (V) gravede for efter at have konstateret, at det ikke, som han ellers havde hørt i radioen på vej til Brande, var en grå og trist dag, men en fantastisk dag, og at det nogle gange skal være skidt, før det bliver godt. Han erkendte også, at man med nedrivningen af biblioteket, musikskolen, børnetandplejen og ikke mindst administrationsbygningen (det tidligere rådhus) har fjernet nogle af de bygninger, der har været en del af byens identitet, men:

- Jeg har et håb om, at den nye bygning også vil skabe identitet for Brande, lød det fra Ib Lauritsen, inden han greb den forkromede spade og tog det første symbolske spadestik til Ikast-Brande Kommunes hidtil største og dyreste enkeltstående anlægsprojekt.

Herefter gik de forsamlede, som blandt andet omfattede hovedparten af eleverne fra Præstelundskolen - hele 7. årgang var taget til skolebasketstævne i Engesvang - samt 5. årgang fra Dalgasskolen, der bliver de første elever herfra, der kommer til at frekventere den nye skole, indenfor i hallen, hvor navnet på "barnet" skulle afsløres.

En enkelt skovlfuld sand gravet af borgmester Ib Lauritsen, og så var byggeriet af Ikast-Brande Kommunes største enkeltstående anlægsprojekt nogensinde officielt sat i gang. Spaden har været anvendt flere gange, bl.a. ved igangsætningen af renoveringen af Nr. Snede Skole og den igangværende udvidelse af Engparken. Foto: Mikael Lund
Annonce

Nyt kraftcenter

Først fortalte formand for børne- og undervisningsudvalget, Simon Vanggaard Nielsen (DF), om baggrunden for nybyggeriet og hele forløbet, der tog sin begyndelse i slutningen af januar 2017, hvor det blev konstateret, at Præstelundskolen var ramt af et omfattende skimmelsvampangreb – og ”det var der ikke sådan lige ret meget at gøre ved”, konstaterede udvalgsformanden tørt.

Den politiske beslutning blev da også at bygge nyt i stedet for at renovere, om samtidig blev det besluttet at samle de mange forskellige institutioner i Centerparken i en stor bygning.

- Det synes jeg er den helt rigtige beslutning – og den kunne ikke ligge noget bedre sted end lige her. Det bliver en fantastisk flot bygning, den her, fastslog Simon Vanggaard og konstaterede, at der egentlig ikke er så længe til sommeren 2021, hvor den nye skole skal stå klar til at modtage de første elever. Herefter overtog formand for kultur- og fritidsudvalget, Helle Mathiasen (V), mikrofonen.

– Det bliver intet mindre end et nyt kraftcenter i byen, fastslog hun om nybyggeriet, der får Brande Hallerne som nærmeste nabo. Hun roste den visionære tænkning, der har dannet grundlag for hallerne som et andet kraftcenter.

– Det er faktisk den, vi bygger videre på i dag, fortsatte hun. Bygningen skal ifølge hende både være et læringssted, et kulturelt mødested og frem for alt et sted, hvor der er plads til mangfoldighed og fællesskaber for alle.

Hun gav sig derefter i kast med at forklare baggrunden for, at bedømmelsesudvalget var nået frem til deres beslutning blandt 64 indsendte forslag, hvorefter repræsentanter for elevrådet på Præstelundskolen vendte deres skilte om og på den måde afslørede navnet Artium. Et navn der var foreslået af Kirsten Pedersen, som både modtog en buket blomster og et Brande-gavekort for sit bidrag. Som ”undertitel” får Artium ”Skole og kulturhus”.

Ligesom Simon Vanggaard udbragte Helle Mathiasen et trefoldigt leve, ikke for skolen, men for navnet, inden skoleleder Klaus Toft Høg fra Præstelundskolen fik ordet.

Også han spolede tiden tilbage til d. 27. januar 2017, hvor han fik besked på at lukke skolens Store Torv og den ekstremt hektiske periode, der fulgte i kølvandet.

Allerede dagen efter havde han modtaget en hel bunke tilbud om genhusning af eleverne, og søndag middag kunne en midlertidig løsning meldes ud: 7. årgang flyttede ind på Dalgasskolen, 8. årgang rykkede ind i Brande IF’s klubhus, og 9. årgang lånte lokalerne i kælderen under biblioteket og musikskolen, lokaler som altså nu ikke eksisterer længere. Alle tre årgange har siden forladt skolen, så ingen af skolens nuværende elever var en del af det forløb. Til gengæld har alle overbygningseleverne siden haft klasselokaler i de midlertidige pavilloner, der blev stillet op på en del af Præstelundskolens boldbane i sommeren 2017.

- Tak til Brande og tak til byrådet – den proces, den har været helt enestående. Resultatet bliver noget, der ikke kun er godt for os, men også for Dalgasskolen og hele Brande by, afsluttede Klaus Toft Høg. Sidste mand, der havde fået bevilget taletid, var projektdirektør Ole Møller Petersen fra NCC, der har entreprisen på skolebyggeriet. Han mente, at byggeriet med dets placering midt i Brande vil få næsten ligeså stor opmærksomhed som byggeriet af pandahuset i Københavns Zoo, som NCC også stod for, og så benyttede han tilstedeværelsen af ca. 500 skoleelever til at gøre lidt reklame for at vælge en uddannelse indenfor byggebranchen. Han skitserede kort tidsplanen for byggeriet: I den kommende tid bliver der tæt trafik med jordkørsel, til foråret går man i gang med betonarbejdet, og hen på sensommeren skal de sidste betonelementer monteres, hvorefter resten af arbejdet kommer til at foregå under tag.

- Der vil minimum være 75 håndværkere på byggepladsen dagligt, sagde Ole Møller Petersen og fortsatte:

- Jeg siger jer, det bliver fedt at følge med i for både store og små!

Sikkerheden har naturligvis første prioritet, så der bliver ikke fri adgang til byggepladsen, som vil blive hegnet ind – præcis som det har været tilfældet i det meste af nedrivningsfasen.

Som afslutning udbragte projektdirektøren dagens tredje og sidste trefoldige leve, hvorefter skoleeleverne kunne returnere til deres respektive skoler, nu med viden om hvad deres fremtidige skole kommer til at hedde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce