Annonce
Debat

Nej til højt byggeri i Trædballe: En seks-etagers blok er kun noget værd for bygherren, som bor i Silkeborg

Gitte Spanglev Eriksen. Arkivfoto
Annonce

Læserbrev: Til trods for vores borgmesters udtalelse om, at der er en stigende befolkningstilvækst, og at der er store vækstambitioner i retning af flere arbejdspladser, flere studerende og flere virksomheder til Vejle Kommune, kan man have sine tvivl om, hvor gennemtænkte disse vækstambitioner er.

I Trædballe, hvor jeg selv bor med mand og barn, ligger hele området på dale og bakker, skabt af istidsforskydninger, og det er jo en natur og et område, man bør bevare - i stedet for at spekulere i en seks-etagers bygning midt i naturskønne Trædballe, hvor lokalplanen ellers foreskriver to og en halv etage.

Det vil ødelægge udsigten for mange, men også være et disharmonisk indslag i kvarteret.

Man bør tænke over, at 69 boliger med fire kørsler i gennemsnit gennem lille Borgvej vil få betydelige konsekvenser for det område. De fleste vil nok nærmere tage Vestbanevej, som allerede er godt trafikeret.

Dertil kommer alle de ubekendte, som et sådant byggeri naturligvis medfører.

I øjeblikket virker det som om, at alt skal bebygges uanset menneskelige og naturmæssige konsekvenser.

I Trædballe er det velkendt, at der er massive vandproblemer i området, som med rette giver bekymring i forhold til både vandtrykket og spildevandet og især ved et fremtidigt byggeri, idet Ny Rosborg-byggeriet allerede har øget vandtrykket mod boligerne på den sydlige side af Vestbanevej.

Hvad blev der af vandhuller til opsamling og forsinkelse af regnvand, bidrag til større biodiversitet, rekreative områder, hensyntagen til havørnene, som med stor succes yngler i området, plads til at de beboere, man ønsker i kommunen, rent faktisk har mulighed for at trække frisk luft, gå på opdagelse i naturen tæt på og få sig rørt?

I øjeblikket bygges der mildt sagt alle steder i kommunen, der udstykkes på livet løs, og det er jo dejligt at se, at bosætningen rent faktisk foregår mange steder i kommunen - altså er der absolut ingen grund til at øge befolkningstætheden i selve Vejle By.


Vi er ikke imod en tiltrængt fornyelse af grunden, men det må ikke være for enhver pris, og prisen for en seks-etagers blok er ikke det værd for andre end bygherren, som bor i Silkeborg og alene har forretningsmæssige hensigter.

Gitte Eriksen


Vi er ikke imod en tiltrængt fornyelse af grunden, men det må ikke være for enhver pris, og prisen for en seks-etagers blok er ikke det værd for andre end bygherren, som bor i Silkeborg og alene har forretningsmæssige hensigter.

Som flere af de bekymrede borger i området udtrykker, når snakken falder på alt det, der bygges og planlægges i området, så føles det som om, at alt, der foregår vest for Boulevarden, bliver behandlet af det kommunale embedsværk, som om det har en lavere status.

Det skal lige siges, at teknisk udvalg er blevet inviteret på besøg og gåtur rundt i området, men "de har desværre ikke tid"...

Forkortet, red.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce