Annonce
Trekantområdet

Nej til villaer - nu rejses der skov

I dag er der bølgende mark i bunden af Sønderskovvej, men snart rejses løvtræer i et skovrejsningsprojekt, som Mogens Ussing har fået grønt lys til fra Fredericia Kommune. En plan om at udstykke til byggegrunde blev efter naboprotester afvist af kommunen. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Mogens Ussing har søgt om at få lov at rejse 8,5 hektar skov på sin jord for enden af Argentinervej. Arealet var oprindeligt tænkt udnyttet til villaer, men det blev stoppet efter naboers protester.
Annonce

Sønderskov: Der skal rejses 8,5 hektar ny skov i Sønderskov. De mange træer skal rejses for enden af Argentinervej, hvor beboerne for et års tid siden protesterede mod, at der skulle udstykkes grunde.

Det er Mogens Ussing, som ejer arealet og har entreret med skovdyrkerne Syd om at rejse løvskov på arealet.

- Der er stor interesse for at give tilskud til skovrejsningsprojekter, så det besluttede jeg mig for at søge støtte til, siger Mogens Ussing, som har købt arealet fri af sit gamle firma R.A. Ussing & søn.

Fredericia Kommune har haft skovrejsningsprojektet til vurdering og mener ikke, at der er behov for at udarbejde en vvm-redegørelse. Det betyder, at skovrejsningen kan sættes i gang, med mindre der kommer indsigelser.

Afgørelsen om, at der ikke er vvm-pligt for projektet, er annonceret på Fredericia Kommunes hjemmeside, og eventuelle indsigelser skal indsendes senest 22. juli.

Arealet er i dag forpagtet ud til en landmand, men allerede, da diskussionen om at bygge på arealet var oppe at vende, stod det klart, at en alternativ anvendelse kunne være skovdrift.

- Jeg har syv hektar skov liggende på naboarealet, så derfor lå det lige for at rejse skov. Det bliver dejligt at have at kigge på og godt for fugle og dyreliv, siger Mogens Ussing.


Jeg har syv hektar skov liggende på naboarealet, så derfor lå det lige for at rejse skov. Det bliver dejligt at have at kigge på og godt for fugle og dyreliv

Mogens Ussing


I dag er der bølgende marker på arealet, men snart rejser sig en skov af ege- og bøgetræer.

- Det er skovdyrkerforeningen, som kommer til at stå for både anlæg og drift, men skoven er min. Den skal drives som produktion ligesom den skov, vi allerede har i drift. Vi leverer både til industri og flis til Skærbækværket, fortæller Mogens Ussing.

Det udløste et ramaskrig, da Fredericia Kommune lagde op til, at arealet kunne udstykkes til byggegrunde, som ville afslutte Argentinervej. Naboerne i første række argumenterede med, at de havde købt grundene i forvisning om, at de ikke ville få naboer på arealet foran dem. Det løfte havde kommunen aldrig givet, fastholdt kommunen.

Det er arealet nedenfor villaerne på Argentinervej, som skal udlægges til skov. Foto: Googlemaps

Planen om en ny udstykning blev taget af bordet, og nu er det et stykke natur, som opstår mellem Argentinervej og Lillebælt.

"Da der er tale om et areal inden for kystlandskab, der ligger op til eksisterende fredskov øst og vest for arealet, vurderer Fredericia Kommune, at skovrejsningen ikke vil være et forstyrrende element i kystlandskabet", fremgår det af afgørelsen på kommunens hjemmeside.

Kommunen vurderer ligeledes, at skoven ikke vil indskrænke eller forringe egnede levesteder for vilde arter af planter eller dyr. Der er heller ikke kulturhistoriske værdier, der skal tages hensyn til i projektområdet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce