Annonce
Vejle

Nu kommer sagen for retten: Incest-offer kræver 3,9 millioner kroner i erstatning fra kommunen

Jytte Jensen blev i flere år misbrugt af sin far i starten af 1980'erne - selvom kommunen på forhånd var advaret om risikoen for incest. Nu kræver hun erstatning for senfølgerne af det årelange misbrug. Foto: Yilmaz Polat
Jytte Jensen har dom for, at kommunen svigtede hende for snart 40 år siden, da hendes far misbrugte hende gennem flere år. Nu skal retten tage stilling til, hvor meget hun skal have i erstatning.
Annonce

Vejle: Jytte Jensen blev misbrugt af sin far som barn. I den forbindelse svigtede Vejle Kommune sin pligt til at forhindre incesten.

Misbruget blev domfældt af Vestre Landsret i januar 1986. Faderen blev straffet med tre års fængsel.

Kommunens svigt i den forbindelse fik den 54-årige førtidspensionist byrettens ord for sidste efterår.

Her kom retten frem til, at kommunen ikke gjorde nok for at forhindre det seksuelle misbrug - et misbrug, der ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betyder, at Jytte Jensen har mistet sin arbejdsevne på grund af posttraumatisk stress-syndrom.

Her et år senere skal Retten i Kolding nu afgøre, hvilken erstatning Jytte Jensen har krav på.

Står det til hendes advokat, risikerer Vejle Kommune at få en regning på 3,9  millioner kroner.

Men - vil den opmærksomme læser indvende - sagde et flertal i byrådet ikke, at byrettens kendelse fra oktober sidste år skulle ankes til landsretten?

Annonce

Anke afvist

Jo - men Procesbevillingsnævnet sagde nej. Hele sagen - inklusive erstatningens eventuelle størrelse  - skal være afgjort af byretten, før der kan blive tale om at anke til landsretten.

Derfor skrives næste kapitel i det efterhånden ni år lange sagsforløb i Retten i Kolding 1.  december.

Her skal retten tage stilling til et erstatningskrav, der er markant højere end de 2,7 millioner kroner, der var kravet, da Jytte Jensen stævnede Vejle Kommune i december 2011.

Advokaten har i samråd med Jytte Jensen besluttet at tilføje "tabt arbejdsfortjeneste" til  de øvrige krav for tab af erhvervsevne og svie og smerte.


Vejle Kommune skal anerkende at være erstatningsansvarlig over for Jytte Eliza Jensen for tilsidesættelse af sine forpligtelser, herunder for ikke at have truffet fornødne foranstaltninger for at sikre hende mod de seksuelle overgreb, der blev begået mod hende af faderen i perioden 1980, og frem til hun fyldte 18 år.

Kendelsen fra Retten i Kolding 15. oktober 2019


Parterne mødes i Retten i Kolding om godt en uge. Her skal dommeren høre på argumentationen fra sagens to advokater.

Kommunens repræsentant vil fortsætte sin argumentation mod erstatningskravet fra  Jytte Andersens advokat - et krav, der blandt andet bygger på speciallægeerklæringer og afgørelsen  fra Arbejdsmarkeds Erhvervssikring om, at Jytte Jensen har mistet 75 procent af sin arbejdsevne.

Annonce

Landsdækkende betydning

Kommunen er ikke alene i kampen mod erstatningskravet. Kommunernes Landsforening er med på sidelinjen som såkaldt biintervent. KL blander sig, fordi sagen fra Vejle ifølge den kommunale interesse-organisation kan bane vej for en række nye sager med krav fra andre seksuelt misbrugte.

Kommunernes Landsforening var allerede på banen i forbindelse med forarbejdet til den lovændring, der i februar 2018 betød, at de almindelige forældelsesfrister blev sat ud af kraft i sager om erstatning til seksuelt misbrugte børn. KL argumenterede blandt andet med, at sagerne ville være svære at bedømme i retten, fordi afgørende dokumenter var forsvundet og vidner afgået ved døden i de gamle sager.

Men Folketinget ændrede loven - og det betød, at Jytte Jensens erstatningssag kom for retten i september sidste år - men kun en del af sagen. Byretsdommer Agnete Ergarth Skouv skulle udelukkende tage stilling til, om kommunen svigtede Jytte Jensen og derfor havde et erstatnings-ansvar.

Annonce

Gjorde ikke nok i 1980'erne

Det havde kommunen, nåede dommeren frem til i sin kendelse 15. oktober. Kommunen var blevet advaret om risikoen for seksuelt misbrug af Jytte Jensen og hendes lillesøster, men havde ikke handlet tilstrækkeligt for at forhindre faderens overgreb.

Det var den kendelse, et flertal på 19 ud af 31 byrådsmedlemmer besluttede at anke på baggrund af blandt andet et notat fra Kommunernes Landsforening og kommunens egne jurister. Her henviste man blandt andet til, at kommunens forsikringsselskab kan afvise at dække tabet. I forsikringsbetingelserne kan man blandt læse følgende passus:

Anerkendelse af erstatningspligt og erstatningsansvar må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. ... Har den sikrede uden selskabets samtykke udbetalt erstatning eller godkendt et fremsat erstatningskrav, er selskabet fri for ansvar.

Annonce

Risiko for personligt ansvar

Dermed ville kommunen selv hænge på regningen for retssag og erstatning, og ifølge notatet fra Kommunernes Landsforening var der risiko for, at byrådsmedlemmerne ville blive gjort personligt ansvarlige for tabet - hvis der blev rejst en tilsynssag ved Ankestyrelsen.

Rådgivningen var med til at overbevise et flertal i byrådet med borgmester Jens Ejner Christensen (V) i spidsen om, at kendelsen skulle ankes.

Men de bevilgende myndigheder har slået fast, at hele erstatningssagen skal være afsluttet ved byretten, før der er mulighed for at anke.

Nu er det så op til byretten at fastsætte en erstatning. Får Jytte Jensens advokat medhold, fortsætter sagen  ved landsretten på et senere tidspunkt - medmindre flertallet i Vejle Byråd ændrer holdning til spørgsmålet om anke.

Tabt arbejdsfortjeneste

I sit krav tager Jytte Jensens advokat, Lars Sandager fra Sandager Advokater, udgangspunkt i erstatningsloven fra 2001. Han kræver tabt arbejdsfortjeneste for sin klient fra 1. januar 2008 til i dag.

Udgangspunktet er en chauffør-løn (Jytte Jensens seneste faste beskæftigelse) på 300.000 kroner om året. 

Inklusive feriepenge når advokaten frem til et beløb på 4,3 millioner kroner. Men da Jytte Jensen har haft indtægt i form af offentlig bistand  i perioden, lyder den samlede regning for tabt arbejdsfortjeneste på 1,6 millioner kroner.

Når kravet når op på 4,2 millioner kroner, skyldes det, at advokaten stiller en række kræv om erstatning for blandt andet varigt tab af erhvervsevne på 1,8 millioner kroner - sådan ser sammentællingen ud:

  • Erhvervsevnetab: 1.853.734 kroner
  • Tabt arbejdsfortjeneste: 1.603.734 kroner
  • Tort: 300.000 kroner
  • Varigt men: 131.900 kroner
  • Svie og smerte: 93.000 kroner
  • I alt: 3.982.368 kroner
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Give For abonnenter

Tre afgørende faktorer spænder ben for genetablering af lokal radiokanal - men næstformand ser det gerne ske

Annonce