Annonce
Billund

Nu skal der sættes pris på en oprensning af den forurenede Engsø i Grindsted

Nu vil Billund Kommune have en undersøgelse af, hvad det vil koste at oprense Engsøen. Arkivfoto: Chresten Bergh
Billund Kommune vil undersøge, hvad det vil koste at oprense Grindsted Engsø. Borgmesteren mener, at staten bør medvirke til en oprensning af søen, som er plaget af Grindstedværkets forurening.

Grindsted: Hvad vil det egentlig koste at oprense Engsøen i Grindsted?

Det vil Billund Kommunes borgmester Ib Kristensen (V) nu meget gerne have svar på.

Årsagen er, at debatten om Grindsted-forureningen er blusset op det seneste år tid. Selvom søen er kommunens ansvar, mener borgmesteren, at staten også bør hjælpe til med en oprensning af søen - og ikke bare giftdepoterne, som ligger under byen.

- Vores tro er, at udgiften vil være så stor, at vi ikke kan løfte den kommunalt. Jeg mener derfor, at Engsøen bør være på linje med banegravsdepotet og de andre depoter, siger borgmesteren.

Grindsted Engsø

Grindsted Engsø er en kunstig sø anlagt i 1971-1972 i et tidligere engområde i Grindsted Ådal i den vestlige del af byen. Søen er på cirka 30 ha.

Søen fungerede indtil 1998 som renseanlæg for overfladevand og lettere forurenet spildevand fra det tidligere Grindstedværket. Det medførte, at der er aflejret store mængder tungmetaller herunder kviksølv i bundsedimentet.

I 1997 ophørte tilledningen af spildevand, og der er siden kun tilført grundvand og åvand til søen.

I dag er det dog stadig forbudt at bade i søen.

Konkret pris

I første omgang har kommunen bedt om at få et overslag på, hvad det vil koste at lave sådan en undersøgelse, for man vil høre prisen, før man forpligtiger sig på at gennemføre den. Borgmesteren understreger dog, at han som udgangspunkt gerne vil have undersøgelsen gennemført.

Hvis du mener, at staten skal rydde op i Engsøen, hvorfor vil I så betale for en undersøgelse af prisen?

- Jeg tror, vi står bedre, hvis vi har noget konkret at tage med til miljøministeren og Folketinget. Lige nu kan vi bare sige: "Søen er forurenet. Vil I ikke hjælpe os?" Det er ikke nok. Min egen tro er, at en oprensning koster et trecifret millionbeløb, men jeg har ikke noget at have det i. Men man skal huske, at da man anlagde Engsøen, lavede man bare dæmningen og lukkede vand ind. Det vil sige, det bare er en gammel eng, og det gør det nok lidt sværere, mener Ib Kristensen.

Annonce

Glad lokalliste

En undersøgelse af, hvad det vil koste at oprense Engsøen, har været et stort ønske hos kommunens lokalliste, Borgerlisten.

Således har gruppeformand Ole Marcussen de seneste mange år forsøgt at få sådan en undersøgelse med på det kommunale budget. Hvert år er forslaget dog blevet stemt ned.

- En oprensning af Engøsen er Borgerlistens DNA. Jeg er derfor rigtig glad for, at borgmesteren nu er med på at undersøge det. Det er et eksempel på, at man godt kan blive ved med at presse på, selvom det ser umuligt ud, siger Ole Marcussen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce