Annonce
Kultur

Ny attraktion: Skibet kan få et åbad i år

Skibet Lokalråd arbejder med to forskellige placeringer af åbadet tæt på Haraldskærs røde avlsbygninger. Den ene går ud på at udnytte den eksisterende rende, hvor åen løb gennem en årrække. Den anden går ud på at etablere en mindre sø tæt på Vejle Å. Arkivfoto: Mette Mørk
Skibet Lokalråd holdt årsmøde søndag, hvor formanden blandt andet gjorde status på projekt for åbad ved Haraldskær og et såkaldt makerspace.

Vejle: Søndag holdt Skibet Lokalråd sit årsmøde i Stenager Forsamlingshus, hvor 80 borgere mødte op til brunch og ikke mindst for at blive klogere på flere af de projekter, det aktive lokalråd arbejder med.

Det gælder blandt andet planerne om at etablere et åbad, der er tænkt som en større attraktion i og ved Vejle Å med sauna, bad og andre faciliteter for både lokale og turister.

- I forhold til etableringen af et åbad er der lavet skitser og tegninger for at undersøge, hvad man kan og må. Vi håber, at første etape vil blive sat i gang i 2019, og vi arbejder p.t. på at få lavet de sidste beskrivelser af projektet, fortalte lokalrådets formand, Keld Rasmussen, i sin beretning.

Adspurgt direkte tør han ikke love, at de første badegæster kan hoppe i åbadet allerede inden årsskiftet, for projektet koster anslået omkring fem millioner kroner.

- Det er forholdsvis mange penge, og selvom kommunen gerne vil bidrage, skal vi stadig i gang med at fundraise en del penge. Haraldskær Hotel er også meget interesseret nu, hvor vi planlægger at lave en sauna ved badet, fortæller formanden til Vejle Amts Folkeblad.

Annonce

Fra mudderpøl til kreativt område

Skibet Lokalråd arbejder ud fra et idékatalog, der blev vedtaget for nogle år siden.

Ud over et åbad og Skibet Makerspace har lokalrådet blandt andet også øjnene rettet mod et areal mellem Skibet Skole og Skibethallen.

- Det er et areal, hvor der blev kørt med store maskiner, da hallen blev bygget, og her er jorden så komprimeret, at regnvandet ikke kan trænge ned. Vi har prøvet at dræne området, men det er ikke rigtig lykkedes. Derfor er det ofte én stor mudderpøl eller helt hårdt om sommeren, fortæller lokalrådsformand Keld Rasmussen.

Derfor vil rådet gerne skabe et kreativt område, børnene kan bruge i frikvartererne og i fritiden.

- Det kan måske være en multibane og det kan være et mødested for de unge om aftenen. Der har været mange idéer fremme, og vi skal nu finde nogle lokale kræfter, der vil gå ind i arbejdet, hvis det skal lykkes, siger formanden.

Folk vil hoppe gratis i åen

En sauna er med til at fordyre det bad, der skal ligge tæt op ad Vejle Å ved Haraldskærs røde avlsbygninger, men også en nødvendighed i lokalrådets øjne.

- Badet får plads til cirka 20 gæster ad gangen og koster alene en million kroner. Men vi tror ikke på, at nogen vil betale for at hoppe i badet, hvis de kan hoppe gratis i åen ved siden af. Men knytter vi en sauna til, tror vi på, at folk vil betale, fortæller Keld Rasmussen og tilføjer:

- Vandkvaliteten i åen svinger meget i forbindelse med store regnskyl, hvor åen løber over sine brinker. Derfor kræver det også, at vi installerer nogle naturfiltre, som åvandet kan løbe igennen.

Delte holdninger til Dalenes Hus

I det hele taget er der rigtig mange planer for Vejle Ådal ved Skibet, hvor Vejle Kommune arbejder med planer om at rive Haraldskær Avlsgård ned og lade de røde bygninger erstatte af et moderne besøgscenter.

De planer blev tilhørerne meget klogere på, da lokalrådet havde inviteret kommunens stadsarkitekt, Lisbet Wolters, som fortalte om Dalenes Hus på årsmødet. Det er en plan, som ifølge lokalrådsformanden deler folk i Skibet.

- Der er meget delte holdninger til det. Nogle ser avlsbygningerne og særligt laden som meget bevaringsværdig, mens andre gerne ser, at der bliver bygget noget dyrt på stedet. Det bliver spændende at følge, hvad projektet ender ud i, siger Keld Rasmussen.

Fundet hus til kreativt værksted

Projektet har stor betydning, for det kreative værested og hobbyværksted "Skibet Makerspace", som Skibet Lokalråd har arbejdet i flere år på at realisere. Rådet havde oprindeligt udset sig avlsbygningerne som base, men det kan kun blive en midlertidig løsning, indtil Dalenes Hus måtte stå færdig.

Vejle Kommune har anvist et mindre lokale i avlsbygningerne til formålet, men for at få plads til, at hele skoleklasser kan benytte makerspacet, har lokalrådet øjnene rettet mod et kommunalt ejet hus, der ligger på hjørnet af Jennumvej og Knabberupvej tæt på forsamlingshuset.

- Lejeren i huset flyttede ud sidste år, og kommunen har sagt ja til at vi gerne må bruge det, så vi håber, at vi kan åbne værkstedet omkring sommer. Vi skal have lavet en selvstændig forening, og dem, der viser interesse for det, får lov til at bestemme, hvilke maskiner og udstyr, der skal være i makerspacet, siger Keld Rasmussen.

Denne illustration viser løsningen med et åbad tæt på Vejle Å og med en snoet stiforbindelse fra Avlsbygningerne, hvor Dalenes Hus formentligt opføres på et tidspunkt. Illustration fra skitseforslag af Møller & Grønborg

 

Her gælder det løsning med at placere åbadet i den eksisterende, lange rende, hvor åen løb i en årrække, indtil den blev genslynget. Her er stien fra Avlsbygningerne tegnet ind som en lige linie. Illustration fra skitseforslag af Møller & Grønborg
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Hedensted

Intens eftersøgning endte lykkeligt: Hundehvalpen Nala stak af efter uheld på motorvej, men er fundet igen

Annonce