x
Annonce
Vejle

Ny bydel i ådalen samler husene på seks holme

Området som kommunen vil udvikle til ny by er på 80 hektar - 800.000 kvadratmeter og strækker sig ud i ådalen fra Rosborg Gymnasium til vejen vest om genbrugspladsen og den tidligere losseplads. Illustration: Team Møller & Grønborg
Vinderne i projektkonkurrence for Rosborgbydelen foreslår at bygge på seks holme og lade nye bydel skyde gradvist op de kommende 25 år.

Vejle: En bydel på seks holme.

Sådan er udgangspunktet for det projekt, politikerene i Vejle netop har udpeget som det bedste i konkurrence med to andre forslag til udviklingen af den nye Rosborg-bydel i ådalen.

Samarbejdet Team Møller & Grønborg har ladet sig inspirere af den historiske bybanke i Vejle.

Midt i ådalen voksede Vejle op på forhøjningen omgivet af de våde enge. I disse klimaudfordrede tider foreslår vinderne, at de nye kvarterer kryber op på holmene, så de svæver en anelse over det flade landskab i ådalen.

Om inspirationen også kommer fra Rom, der som bekendt er bygget på syv høje, skal vi lade være usagt. Men bydelen på seks holme er nu udgangspunkt for det videre arbejde med udviklingen af Rosborg-bydelen.

Annonce
Med Ny Rosborg går Vejle nye veje, skaber rum til nærvær og plads til livet. I Ny Rosborg folder vil livet ud - hele livet. Ny Rosborg er din, min og vores by.

Fra forsiden på projektforslaget fra Team Møller & Grønborg

Skitse - ikke projekt

Team Møller & Grønborg har ikke afleveret en færdig plan. I første omgang gik opgaven ud på et overordnet skitseforslag. Som borgmester Jens Ejner Christensen (V) konstaterer i en kommentar i forbindelse med udpegningen:

- Forslaget er nogle udviklingsprincipper, som vi arbejder med. Vi kommer givetvis også til at indarbejde nogle tanker og ideer fra de øvrige to forslag i den endelige udviklingsplan.

Ikke desto mindre er borgmesteren begejstret for den bærende idé:

- Det valgte team har udarbejdet et virkelig stærkt forslag, der dels bygger videre på Vejle bys historiske placering i ådalen og dels tilbyder helt nye kvaliteter til den nye bydel, til hele byen og til alle, der allerede bor i Vejle, lyder det fra Jens Ejner Christensen.

Hytteby ikke dødsdømt

Nu skal der så arbejdes videre - og politikerne har på forhånd afsat 400.000 kroner til vinderne, så de kan arbejde videre med projektet. Det skal ske i tæt samarbejde med kommunens forvaltning. Her siger stadsarkitekt Lisbet Wolters:

- I første omgang slap vi arkitekterne løs. Nu skal der udarbejdes et mere fast scenarie, hvor vi i samråd med politikere og interesserede borgere kommer frem til, hvor meget der skal bygges, hvor højt og hvilke elementer i det nuværende område, der skal bevares.

Her tænker Lisbet Wolters blandt andet på hyttebyen og boldbanerne, som mange vil spejde forgæves efter i skitseforslaget:

- Der er ikke taget nogen beslutninger i den sammenhæng, siger stadsarkitekten.

Planen er, at udviklingsplanen skal ligge klar i slutningen af i år. Derefter skal der udarbejdes lokalplan, og senere kommer der så et offentligt udbud af byggeriet i området.

Flere års tilløb

  • Team Møller & Grønborg udgøres af Møller & Grønborg, AART Architetcts, Nira A/S og Arcadis Nederland.
  • Teamet er udvalgt i konkurrence med to andre samarbejder. De tre teams blev udvalgt i august og fik hver 150.000 kroner til at udarbejde et skitseforslag. Vinderteamet får yderligere 400.000 kroner til det videre arbejde.
  • I arbejdet med den nye bydel i Rosborg har politikerne valgt en mere folkelig tilgang, end man før har været vidne til. For tre år siden satte det daværende byråd gang i en offentlighedsfase, der blandt andet bød på ture i området, workshops og et afsluttende borgermøde.
  • Siden arbejdede politikere og embedsmænd videre med planerne, og sidste år satte man gang i en større konkurrence om en udviklingsplan - blandt andet inspireret af Aalborg Kommune, der for et par år siden udbød området Limfjordsbyen.
  • Visionen er en resilient og mangfoldig grøn bydel i det 80 hektar store område mellem Sønderåen og Vestbyen/Trædballe. I dag huser området udover natur også kommunens deponi og genbrugsplads. Sidstnævnte flytter til Lysholtområdet inden for et par år. Derudover ligger hyttebyen for tidligere hjemløse, fortidsmindet Rosborg, Cirkuspladsen og boldbaner i det område skitseprojektet omfatter.

På vej i årtier

Rosborgbyen har allerede været på planlæggernes bord i en årrække. Ideen om at lade boliger skyde op i det 80 hektar store område, der i dag blandt andet huser kommunens tidligere deponi og nuværende genbrugsplads, dukkede op i kølvandet på blandt andet byggeriet af højhusene Fem Søstre ved åen.

Med udbygningen af DGI Huset, Sundhedshuset med sygeplejeskolen og Rosborg Gymnasium har byen allerede bredt sig ud i landskabet - og nu er næste skridt på vej.

Interesserede skal væbne sig med tålmodighed. Når man nærstuderer planen fra Team Møller & Grønborg kan man læse, at udbygningen efter planlæggernes vurdering vil strække sig mere end 25 år frem i tiden.

I første omgang skal de seks holme skabes i ådalen. Her har man erfaring for, at det tager tid, før jorden sætter sig i det våde terræn. Derfor vil det ifølge etapeopdelingen tage i hvert fald fem år, før man kan begynde at bygge de første huse.

Den foreløbige skitse af de første etaper af den kommende bydel. Byggerierne på holmene er omgivet af grønne bælter af natur. Illustration: Team Møller & Grønborg

Starter mod øst

Det vil i givet fald være i områdets østlige del - altså en fortsættelse af den byudvikling, der allerede er i gang. De to kvarterer, der bliver nabo til henholdsvis Rosborg Gymnasium og kolonihaveområdet i engene, døber projektgruppen Rosborg Ø og Nordbyholmen.

Da der kun er tale om skitser, fremgår det ikke, hvor mange boliger, der i givet fald bliver tale om. Men alt i alt er visionen ifølge tidligere udmeldinger fra Vejle Kommune, at der skal skabes 3000 boliger i området.

Naturen skal der også være plads til. Vinderprojektet taler om blå-grønne bånd mellem de enkelte holme. Netop det grønne og fælles har fyldt meget i den indledende debat om det nye kvarter - blandt andet i forslag fra lokalrådet i Vestbyen. Og borgerne vil stadig få indflydelse, lover politikerne.

Første skridt er en præsentation af de nye skitser ved et offentligt møde i morgen ved den nye info-pavillon ved Vestre Engvej. Her får alle mulighed for at komme med ideer og til, hvordan skitseforslaget kan udvikles yderligere.

Projektet i mere skitseagtig form set fra oven med de seks kvarterer placeret på hver sin holm. Illustration: Team Møller & Grønborg
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce