Annonce
Vejle

Ny genbrugsplads sendt i høring: Arkæologerne er færdige med at grave

Over for Universal Transport skyder en ny affald-genbrugsplads op i 2020. Den skal være visionær i forhold til at sortere og genanvende affald. Det skal arkitekturen understøtte, har politikerne besluttet. Bygningen får blandt andet en tagkonstruktion, som kan belyses indefra, så bygningen får et markant udtryk i landskabet. Illustration: Vejle Kommune
Ressource Center Vejle (RCV) skal efter planen åbne i 2020. Ifølge formanden for natur- og miljøudvalget glider processen efter bogen.
Annonce

Vejle: Ressource Center Vejle (RCV), Vejles kommende genbrugsplads på Nimvej i Vejle Nord, er gået ind i sin næste fase.

De udgravede søgerender til arkæologiske undersøgelser er dækket til igen, og nu er VVM-undersøgelsen af det kommende RCV sendt i høring frem til 17. december.

- Nu kan alle, som har noget at brokke sig over komme til orde. Derefter skal vi samle op, og så planlægger vi jo også at holde nogle borgermøder, hvor vi fortæller mere om det, men det bliver ikke endnu. Vi skal først have vores VVM på plads, før vi kan begynde at forberede et udbud. Det kører efter bogen det hele, det må vi sige, siger Karl Erik Lund (DF), formand for Vejle Byråds natur- og miljøudvalg.

Politikerne besluttede tilbage i maj at bygge en ny genbrugsplads i Vejle Nord til 200 millioner kroner, og den skal erstatte den nedslidte plads på Vestre Engvej i 2022.

Ifølge Rambølls VVM-undersøgelse får RCV begrænsede konsekvenser for miljøet. Den største ændring bliver, at områdets udseende skifter karakter. Den åbne mark bliver til et erhvervsområde.

Derudover vurderes det, at RCV vil bidrage til mere sortering og genanvendelse.

Ressource Center Vejle

  • Forventningen er, at op mod 250.000 biler om året vil besøge den nye genbrugsplads ved Juelsmindevej.
  • Kommunen har reserveret 84.000 kvadratmeter grund til RCV.
  • Knap 20.000 kvadratmeter kommer under tag.
  • Prisen er anslået til 200 millioner kroner - og udgangspunktet er, at det nye anlæg skal etableres, uden at affaldsgebyret stiger.
Annonce

Tæt på AGA

RCV kommer til at ligge tæt på den luftgasfabrik, AGA A/S bygger på Nimvej. AGA's anlæg vurderes at udgøre en risiko, men det har ifølge Beredskabsstyrelsen ingen konsekvenser for opførelsen af RCV.

Dog anbefaler styrelsen, at den nordlige del af RCV-arealet har begrænset - eller ingen - offentlig adgang. Derfor planlægger kommunen, at det nordlige område benyttes til aflæsning af haveaffald, beton og andre ting, så borgere ikke opholder sig længere tid i området.

Det vurderes heller ikke, at RCV påvirker trafikafviklingen mærkbart, da Juelsmindevej og Sysselvej er dimensioneret efter, at der vil ske en større udbygning af erhverv i området. Rambøll regner også med, at risiko for uheld med cyklister og gående bliver mindre, da bilister og lastbiler ikke længere skal gennem Vejle Midtby til genbrugspladsen på Vestre Engvej.

RCV vurderes til at skulle modtage op mod 400.000 besøgende og cirka 10.000 lastbiler om året i 2050. Affaldsmængderne forventes også at stige, da Vejle by vokser i indbyggertal, og den nye genbrugsplads skal kunne håndtere mellem 100.000 og 140.000 ton om året.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce