Annonce
Vejle

Ny klage kan forsinke Gammelhavn-byggeri igen: Men Vigand klager ikke

Nybyggeri ved Gammelhavn kan fortsat have lange udsigter, hvis Planklagenævnet modtager en ny klage over kommuneplanen for Posthusgrunden. Men det er kun de tidligere klagere, der har mulighed for at klage, fordi klagefristen for den gældende kommuneplan forlængst er udløbet. Illustration: Årstiderne Arkitekter
Planklagenævnet giver klagere mulighed for at klage igen, selvom fristen forlængst er udløbet. Vigand Rasmussen bliver dog ikke pennefører for en ny klage.

Vejle: Det sjællandske udviklingsselskab NPV står nu igen med en godkendt lokalplan for det omfattende byggeprojekt på Posthusgrunden.

Planklagenævnet har - som omtalt i weekenden - omstødt sin tidligere afgørelse og har nu godkendt lokalplan 1225.

I første omgang havde nævnet givet de vejlensiske klagere ret i, at det tilhørende tillæg til kommuneplan 2013 havde flere mangler. Derfor blev tillægget underkendt, og det medførte, at lokalplanen for arealet ved Gammelhavn heller ikke kunne blåstemples.

Planklagenævnet var dog ikke opmærksom på, at kommuneplantillægget for Posthusgrunden siden var blevet afløst af kommuneplanen for 2017-2029, som byrådet vedtog 17. januar 2018.

Derfor var det kommuneplantillæg, som lokalhistoriker Vigand Rasmussen og tre lokale forretningsdrivende havde klaget over, ikke længere gældende, da Planklagenævnet traf sin første afgørelse - den, som nu er omstødt.

Vi står i en situation, hvor lokalplan 1225 er gjort gyldig overfor et byråd, der har lukket lokalplanen ned. Jeg er ikke jurist, så jeg ved ikke, hvad der tæller mest.

Vigand Rasmussen, lokalhistoriker og en af fire klagere

Kan klage efter deadline

I den aktuelle afgørelse stempler Planklagenævnet den oprindelige klage som uaktuel, men med sin afgørelse lader Planklagenævnet døren stå på klem for en ny klagesag.

"Hvis klageren i stedet ønsker at klage over de tilsvarende bestemmelser i kommuneplan 2017-2029, skal der oprettes en ny, selvstændig klage over denne afgørelse snarest muligt," skriver Planklagenævnet.

Klagefristen for kommuneplanen er forlængst udløbet, men Planklagenævnet kan godt behandle en klage, hvis der er "undskyldelige omstændigheder for fristoverskridelsen", som nævnet formulerer det.

Her vil nævnet lægge vægt på, at klagerne oprindelig har påklaget kommuneplantillægget inden for klagefristen.

"En sådan klage vil desuden skulle indgives uden unødigt ophold, da det ellers vil afsvække de undskyldelige omstændigheder," skriver nævnet i den 15 sider lange afgørelse.

Annonce

Vil ikke bare gentage klagen

Hovedarkitekten bag den første klage, Vigand Rasmussen, har trods muligheden ikke tænkt sig at sende en ny klage, hvilket endnu engang kan bremse udviklingen af arealet ved Gammelhavn.

- Jeg har ikke nået at nærlæse afgørelsen, men som jeg tidligere har sagt, klager jeg ikke bare for at klage. Der skal være noget konkret nyt at klage over, og det synes, jeg ikke, at der er. Der skal være bund i det, og det er der ikke, hvis vi bare gentager den oprindelige klage, siger Vigand Rasmussen.

Han korresponderer ikke med sine tre medklagere om sagen og ved derfor ikke, om de selv vil gå videre. Men lokalhistorikeren synes, at de har opnået meget allerede, selvom deres fælles klage i sidste ende er blevet afvist.

- Jeg kan godt leve med, at de ikke ved, hvilket ben, de (Planklagenævnet, red.) skal stå på i Viborg. For den udsættelse, som vores klage har været årsag til, har gjort, at der er sket i masse positivt i sagen, siger Vigand Rasmussen.

Sådan er sagen forløbet

5. oktober 2016: Et byrådsflertal vedtager tillæg 46 for Gammelhavn til kommuneplan 2013-2025 samt lokalplan 1225 for et centerområde ved Sønderbrogade og Gammelhavn med tilhørende miljørapport.

7. november 2016: Fire beboere og forretningsdrivende uden for lokalplanområdet klager til det daværende Natur- og Miljøklagenævn over kommunens endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplanen med tilhørende miljørapport for Posthusgrunden.

29. november 2017: Byrådet vedtager en ny kommuneplan for 2017-2029. I kommuneplanen indgår Gammelhavn-området, og det afsnit afløser reelt kommuneplantillæg 46.

15. maj 2019: Planklagenævnet ophæver kommuneplantillæg 46 for Gammelhavn. Nævnet giver ikke klagerne medhold i klagen over lokalplan 1225, men ophæver imidlertid lokalplanen som følge af, at kommuneplantillægget ophæves.

22. maj 2019: Vejle Kommune henvender sig til Planklagenævnet og oplyser, at kommuneplantillægget ikke længere er gældende, men er afløst af kommuneplan 2017-2029.

31. maj 2019: NPV anmoder Planklagenævnet om at genoptage sagen med den begrundelse, at kommuneplantillægget ikke var gældende på tidspunktet for nævnets afgørelse. "Man kan ikke ophæve et kommuneplantillæg, der allerede er ophævet," argumenterede NPV's advokat.

19. juni 2019: Et snævert flertal på 16-15 beslutter på et lukket byrådsmøde, at Planklagenævnets afgørelse tages til efterretning, og at hele lokalplan-processen for Posthusgrunden skal begynde forfra.

27. september 2019: Planklagenævnet genoptager sagen og afviser nu at behandle klagen over kommuneplantillæg 46, der er blevet afløst af en ny kommuneplan. Nævnet slår derfor fast, at klagen er uaktuel, og at lokalplan 1225 alligevel ikke ophæves, men nu gælder.

Annonce

Lad fornuften sænke sig

Planklagenævnet har været næsten tre år om at træffe en endelig afgørelse i sagen, og i det tidsrum har et byrådsflertal blandt andet besluttet, at der skal udarbejdes en helt ny lokalplan for Posthusgrunden.

Samtidig har NPV justeret sit projekt, så den oprindelige plan med 29.000 butikskvadratmeter er reduceret til 10.000, mens boligarealet er vokset fra 34.000 til til 51.000 kvadratmeter.

- Der er kommet så mange positiv toner frem, og nu håber jeg, at parterne vil lade fornuften sænke sig over projektet, så de gerne i fællesskab finder en løsning. Men ingen andre end Jens Schaumann (NPV-direktør, red.) ønsker et karrébyggeri. Det skal være let og luftigt, og der er ikke noget i vejen for, at NPV går med. De har nogle gode arkitekter, der sagten kan lave et bedre projekt, baseret på de toner, der kommer fra byrådspolitikerne, siger Vigand Rasmussen og tilføjer:

- Schaumann er dygtig, og han ved nok, hvordan han får tingene til at fungere.

Lokalhistoriker Vigand Rasmussen, der var med til at formulere den oprindelige klage over lokal- og kommuneplantillægget for Posthusgrunden, ser ingen umiddelbar anledning til at gentage klagen. Arkivfoto: Angelina Owino
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

DBU: Kampen genoptages efter Eriksens kollaps

Annonce