Annonce
Vejle

Ny sti langs Sønderåen: Hele herligheden kan løbe op i 35 millioner kroner

Ifølge oplægget er det hele stien fra Sjællandsgade til fjorden, der skal renoveres og nytænkes. Måske kommer den på et tidspunkt til at hænge sammen med den stivision, der er i forbindelse med et parkeringshus, kommunen planlægger i området mellem Sjællandsgade/Danmarksgade og Vejle Spildevands store anlæg. Illustration: Tredje Natur
Kommunen har fået et udarbejdet et omfattende idé-katalog - men i første omgang gælder det selve stien.
Annonce

Vejle: Det handler om at tænke stort, hvis vi skal have hjælp fra fonde og andre sponsorer.

Sådan lyder det fra teknisk udvalgs formand, Christoffer Melson (V), da Vejle Amts Folkeblad ringer for at høre, om tankerne bag et 35 millioner kroners projekt, som udvalget skal drøfte tirsdag.

De seneste par år har der været fokus på at få forbedret stien på sydsiden af Sønderåen fra Sjællandsgade til fjorden ved Ibæk Strandvej. Ikke mindst byggeriet af op mod 200 boliger mellem åen og Ibæk Strandvej ved fjordmundingen har forstærket ønsket om at få renoveret den snart 30 år gamle sti - blandt andet med ordentlig belægning og lys.

Når det gælder økonomi, har man hidtil talt om at bruge i størrelsesordenen fem-seks millioner kroner på genopretningen. Unægteligt et pænt stykke fra det 35 millioners projekt, som konsulenterne fra den københavnske virksomhed "Tredje Natur" har lagt på udvalgets bord.

Fire elementer i idékatalog

Ud over selve hovedstien til 12 millioner kroner har konsulenterne lagt tre delprojekter frem: Nemlig Industriparken (9,8 millioner kroner), Trædestedet (1,3 millioner kroner) og Ølandskabet (11,7 millioner kroner).

I projektet har man blandt andet indtænkt en ny bro over Mølholm Å, der løber ud i Sønderåen lige ved Toldbodvej. Her kan man samtidigt indrette en platform, så brugere af stien kan få et kig ind til Ingvar Cronhammars store skulptur ved renseanlægget.

Ide-folkene henter inspiration i det faktum, at stien forløber langt erhvervsområdet ved Ibæk Strandvej. Derfor forslaget om Industriparken, hvor der leges med elementer som Røret, Stilladset og Jorddepotet.

Helt ude ved fjorden lyder visionen på en lang smal pier, der slutter med en ø med tilhørende pavillon. Samtidigt kan der anlægges flere andre små øer i deltaet.

Annonce

Fonde i søgelyset

- Men det er ikke der, vi er nu. I første omgang vil vi koncentrere os om selve stiprojektet. Når vi samtidig har bedt om visioner, hænger det sammen med, at vi overvejer at søge fonde. Og skal man have en chance, duer det ikke bare at komme med et stiprojekt. Det får man intet ud af, lyder det fra udvalgsformanden.

Selve stiprojektet er løseligt beregnet til 12 millioner kroner i overslaget fra de københavnske konsulenter. Men, som Christoffer Melson bemærker, skyldes merprisen, at man samtidig vil tænke en højvandsbeskyttelse ind i den del af projektet:

- Det vil betyde, at hele stien skal hæves. Men vi diskuterer jo samtidig andre former for højvandssikring - blandt andet en sluse for enden af åen. Derfor skal vi ikke besluttet noget endeligt tirsdag.

Annonce

Truet af oversvømmelse

Sluseløsningen blev blandt andet drøftet på et fællesmøde mellem økonomiudvalget og teknisk udvalg i sidste uge. Her var der samtidig et forslag på bordet om at skabe en sti på nordsiden af åen og måske forbinde de to stier med en bro.

Drøftelsen var en del af den overordnede debat om at sikre hele havneområdet og midtbyen mod oversvømmelser. Vejle og ådalen er fremhævet som et Danmarks mest truede områder. Derfor har man de seneste år arbejdet med planer om at sikre by og ådal mod følgerne af stigende vandstand og voldsomt vejr.

Samtidigt er der fokus på at skabe rekreative områder, og det er den kombination, der danner grundlaget for 35 millioner kroners idékatalog fra Tredje Natur.

Foreløbig er der kun tale om en orientering af teknisk udvalg. Senere skal der så træffes beslutninger, og selve stianlægget begynder så småt at haste. De første beboere flytter ind i Casas projekt Skudehavnen ved Ibæk Strandvej i løbet af det kommende halvår.

Industriparken er en af visionerne i oplægget fra konsulenterne. Illustration: Tredje Natur
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Sagen om Sofie er ikke enkeltstående: Flere handicappede har lidt eller er døde i bad uden opsyn

Vejle

Trods påbud og dødsfald: - Jeg har tillid til både personale og ledelse, når jeg taler med avisen

Børkop

Krise har vist nye muligheder i Krystallen: Det har vi lært af coronakrisen

Annonce